Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

Chia sẻ: pencil_5

MỤC TIÊU – Hệ thống hóa các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. – Hệ thống hóa các công thức định nghĩa về tỉ số lượng giác của một góc nhọn, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. – Rèn luyện kỹ năng tính toán và sử dụng máy tính.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG I

Hình học lớp 9 - ÔN TẬP CHƯƠNG II. MỤC TIÊU

– Hệ thống hóa các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông.

– Hệ thống hóa các công thức định nghĩa về tỉ số
lượng giác của một góc nhọn, tỉ số lượng giác của hai
góc phụ nhau.

– Rèn luyện kỹ năng tính toán và sử dụng máy
tính.II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Giáo án, SGK, phấn, thước thẳng,
Êke.

* Học sinh: Chuẩn bị bài và dụng cụ học tập, ôn
lại các kiến thức trọng tâm.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

2. Bài cũ:

3. Bài ôn tập chương.Hoạt động Nội dung

Hoạt động 1: Nhắc lại I. CÂU HỎI
kiến thức 1- Các công thức về cạnh và
GV: Cho HS nhắc lại đường cao trong tam giác
các kiến thức đã học vuông:
bằng các câu hỏi trong a) b2 =…………;
A

SGK.
b)c2 = …………… h b
c,
b'
c'
GV: Cho HS nêu các C
B H
2
c) h =……….. a

công thức về cạnh và
d) a.h =………
đường cao trong tam
e) h1  ......  ........
giác vuông. 2
...... ........


GV: Tóm tắt các kiến 2- Định nghĩa tỉ số lượng
thức trọng tâm lên giác của góc nhọn:
AC
bảng. Sin  =
A
......

....
cos  = .....


C
B


tg   ....
....GV: Hãy nêu định
cotg   ....
....
nghĩa các tỉ số lượng
3- Một số tính chất của hai
giác của góc nhọn.

GV: Cho HS đứng tại góc phụ nhau:
sin  =…... 
chỗ trình bày
cos  = ……..
GV: Cho HS nhận xét
và bổ sung thêm. tg = ………cotg  =……….

4-Một số tính chất khác:

0< sin  < 1 ; 0< cos 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản