Hình học lớp 9 - Tiết 47: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: pencil_5

Kiến thức: HS hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải toán. - Kĩ năng : Rèn kĩ năng dựng cung chứa góc và biết áp dụng cung chứa góc vào bài tập dựng hình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hình học lớp 9 - Tiết 47: LUYỆN TẬP

Hình học lớp 9 - Tiết 47:
LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU:- Kiến thức: HS hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận
dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải
toán.

- Kĩ năng : Rèn kĩ năng dựng cung chứa góc và biết
áp dụng cung chứa góc vào bài tập dựng hình. Biết
trình bày lời giải 1 bài tập quỹ tích bao gồm phần
thuận, phần đảo và kết luận.

- Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận cho HS.B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
- Giáo viên : Thước thẳng, com pa, ê ke,thước đo độ,
phấn màu, máy tính bỏ túi.

- Học sinh : Thứơc kẻ, com pa, ê ke, thước đo độ,
máy tính bỏ túi.C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:- Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số HS.

- Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà và việc chuẩn bị bài
mới của HS
Hoạt động của GV Hoạt động
của HS
Hoạt động I

KIỂM TRA - CHỮA BÀI TẬP (12 phút)- GV: 1) Phát biểu quỹ Hai HS lên bảng kiểm tra.
tích cung chứa góc ? Nếu - HS1: Trả lời.
AMB = 900 thì quỹ tích
Chữa bài tập 44 .
- GV đưa H44 SGK lên
 ABC có: Â = 900  B
bảng yêu cầu HS chữa
+ C = 9 0 0.
bài. A 0
B2 + C2 = B  C  90 =
22 2

4 5 0.

IBC có: B2 + C2 = 450

 BIC = 1350.

Điểm I nhìn đoạn thẳng
BC cố định dưới góc 1350
B
không đổi. Vậy quỹ tích
C
điểm I là cung chứa góc
1350 dựng trên đoạn BC.
2) Dựng cung chứa góc
450 trên đoạn thẳng BC = (trừ B và C).
6 cm và dựng hình sẵn - HS2: Thực hiện dựng
cho bài tập 49. hình.

- Yêu cầu cả lớp làm vào
vở.
- Nêu các bước dựng cụ
thể.
- Vẽ trung trực d của đt
BC.

- Vẽ Bx sao cho CBx =
4 0 0.

- Vẽ By  Bx, By cắt d tại
O.

- GV nhận xét, cho điểm. - Vẽ cung tròn BmC, tâm
O bán kính OB

Cung BmC là cung chứa
góc 400 trên đoạn thẳng
BC = 6 cm.Hoạt động 2

LUYỆN TẬP (32 ph)Bài 49 . Bài 49:

- GV đưa đầu bài và dựng
tạm hình lên bảng, hướng
dẫn HS phân tích bài
toán.
A
B H
C

- Giả sử ABC đã dựng
được có BC = 6 cm, Â = - Đỉnh A phải nhìn BC
400 ; đường cao AH = 4 dưới một góc bằng 400 và
cm; ta nhận thấy cạnh BC cách BC 1 khoảng bằng 4
= 6 cm dựng được ngay. cm.
Đỉnh A phải thoả mãn
- A phải nằm trên đường
những điều kiện gì ?
thẳng // BC, cách BC 4
Vậy A phải nằm trên cm.
những đường nào ? - HS dựng hình vào vở
theo hướng dẫn của GV.

Cách dựng ABC:
- GV: Hãy nêu cách dựng
ABC ? + Dựng đoạn thẳng BC
= 6 cm.

+ Dựng cung chứa góc
400 trên đoạn thẳng BC.

+ Dựng đường thẳng
xy // BC, cách BC 4 cm,
xy cắt cung chứa góc tại
A và A'.

Nối AB, AC. ABC
hoặc A'BC là tam giác
cần dựng.HS đọc đầu bài 51.
Bài 51 .
- GV đưa hình vẽ sẵn lên
bảng phụ.
B
CCó H là trực tâm AABC
(Â = 600 ).
HS: Tứ giác AB'HC' có:
I là tâm đường tròn nội  = 600
tiếp tam giác. O là tâm B' = C' = 900  B'HC' =
đường tròn ngoại tiếp tam 1200.
giác.
 BHC = B'HC' = 1200
CM: H, I, O cùng thuộc 1
(đối đỉnh)
đường tròn.
ABC có Â = 600
- GV: Hãy tính BHC.
 B + C = 1200
B C
 IBC + ICB = 
2

6 0 0.

 BIC = 1800 - (IBC +
ICB) = 1200.
- Tính BIC ?
BOC = 2 BAC (đ/l góc
nt)

= 1200.
- Tính BOC ?- Vậy H, I, O cùng nằm
trên 1 cung chứa góc 1200
dựng trên BC. Nói cách
khác, 5 điểm B, H, I, O, C
cùng thuộc 1 đường tròn.Hoạt động 3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph)- BTVN:L 51, 52 .

35, 36 .

- Đọc trước bài "Tứ giác nội tiếp".D. RÚT KINH NGHIỆM:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản