Hình không gian luyện thi đại học

Chia sẻ: ntgioi120406

Có nhiều bài toán hình học không gian mà khi giải các bài toán đó ta cần tìm chân đường vuông góc hạ từ một điểm xuống một mặt phẳng. Chẳng hạn, khi tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, tính góc tạo bởi một đường thẳng với một mặt phẳng.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản