HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

Chia sẻ: cybershot111

HS nắm các khái niệm về hình nón : Đáy,mặt xung quanh ,đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy và các khái niệm về hình nón cụt - Nắm các công thức tính Sxq , STP và V của hình nón , nón cụt II. Chuẩn bị : GV nghiên cứu bài dạy HS làm bài tập , xem trước bài mới.

Nội dung Text: HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH
I. Mục tiêu : - HS nắm các khái niệm về hình nón : Đáy,mặt xung quanh

,đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy và các khái niệm về

hình nón cụt

- Nắm các công thức tính Sxq , STP và V của hình nón , nón cụt

II. Chuẩn bị : GV nghiên cứu bài dạy

HS làm bài tập , xem trước bài mới

III. Hoạt động dạy học :HĐ 1: Kiểm tra bài cũ :

Viết công thức tính diện tích Sxq , STP , V của hình trụ

Làm bài tập 11 SGK

HĐ 2: Hình nón :

Khi quay  AOB quanh trục OA cố
A

Cho quay  AOB quanh trục định ta được hình nón trong đó

OA cố định ta được hình ảnh - OA là đường cao của nón
B
O
của hình nón , nêu các - OB là bán kính của đáy nón
khái niệm có trong hình - AB là đường sinh
HĐ 3: Diện tích xung quanh hình nón :

Hình triển khai mặt xung quanh của 1

Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt tròn

hình nón là một hình gì ? Diện tích quạt tròn : Sq =(độ dài cung

Nêu công thức tính diện tích hình quạt .Bkính):2

Độ dài cung bằng độ dài đường tròn
tròn ?

Độ dài cung AA’ được tính theo công ,bằng 2  r

2r
thức nào?  r  => Sxq =  r l
Sq =
2
Suy ra công thức tính diện tích xung
STP =  r l +  r2 =  r(l + r)
quanh của nón ?
Ví dụ :Tính Sxqhình nón biết h
Công thức tính diện tích toàn phần nón ?
=16cm;r= 12cm
Áp dụng vào ví dụ bên ?
- Tính độ dài đường sinh

  h 2  r 2  16 2  12 2  20 (cm)

Sxq =  r l =  .12 . 20 = 240  (cm2)

HĐ 4: Thể tích hình nón :

Qua thực nghiệm ta thấy : V h nón = 1/3
V trụ

Vậy:V nón = 1/3  r2h trong đó : r là b

Tóm tắt bài toán ? kính đáy , h là chiều cao nón

Áp dụng : Tính thể tích của 1 hình nón
(r = 5 ; h = 10 ; V = ?)

Áp dụng công thức tính thể tích ? biết bán kính đáy là 5 cm , chiều cao là

10 cm

Giải : Theo công thức V = 1/3  r2h

= 1/3  .52 .10 = 250/3  (cm3)

HĐ 5: Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích :

Hình nón cụt có 2 đáy không bằng nhau

Nêu khái niệm hình nón cụt a. Diện tích xung quanh xung quanh của hình nón

Suy ra công thức tính cụt là hiệu của hình nón lớn và hình nón nhỏ khi

diện tích xung quanh và thể cắt hình nón bởi mặt phẳng song song với đáy :

tích của hình nón cụt Sxq nón cụt =  (r1- r2)l trong đó :

r1 là bán kính đáy lớn
r2 r2 là bán kính đáy bé
l h

l là đường sinh
r1

b. Thể tích nón cụt : Là hiệu của thể tích hình nón

lớn và hình nón nhỏ
llll
h
Ta có V nón cụt = 1/3  h (r12 + r22 +r1r2)
r
h : Độ dài đường cao nón cụt

r1 là bán kính đáy lớn; r2 là bán kính đáy bé

HĐ 6 : Củng cố :

a. Đường kính đáy của hình nón là 1 cm => r = 0,5 cm

b. Đường cao của nón là 1 cm => l =

2
1 5
h 2  r 2  12    
2 2
5
cm2
c. Sxq =  rl =
4

5
d. STP =  rl +  r2 = +  (1/2)2 =  /4 ( 5 + 1
4

HĐ 7: Hướng dẫn :

Xem lại bài nắm vững các công thức , làm bài tập giờ sau luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản