HÌNH TRÒN - TIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

HS được nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình trụ (đáy ,trục ,mặt xung quanh ,đường sinh , độ dài đường cao … -Nắm vững và biết sử dụng công thức tinh diện tích xung quanh , diện tích toàn phần và thể tích hình trụ II. Chuẩn bị : GV:Nghiên cứu bài dạy , bảng phụ HS :Xem trước bài mới ,dụng cụ học hình.

Nội dung Text: HÌNH TRÒN - TIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH TRÒN

h×nh trô.DIỆN TÝCH XUNG QUANH

Vµ THỂ TÝCH h×nh trô
I. Mục tiêu :-HS được nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình trụ (đáy

,trục

,mặt xung quanh ,đường sinh , độ dài đường cao …

-Nắm vững và biết sử dụng công thức tinh diện tích xung

quanh ,

diện tích toàn phần và thể tích hình trụ

II. Chuẩn bị : GV:Nghiên cứu bài dạy , bảng phụ

HS :Xem trước bài mới ,dụng cụ học hình

III. Hoạt động dạy học :HĐ1: Giới thiệu bài

Trong chương này ta sẽ học về những hình không gian có những mặt là mặt

cong .Để học tốt chương này ,cần quan sát thực tế , nhận xét hình dạng các

vật thể xung quanh ta , làm một số thực nghiệm đơn giản

HĐ 2 : 1 Hình trụ
-Cho hình chữ nhật quay

quanh một trục cố định 2 đáy là 2 đường tròn

ta được một hình trụ Đường sinh, chiều cao cũng là trục

của hình trụ
HĐ 3 : 2. Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng

Nhận xét các mặt cắt của hình trụ khi - Cắt hình trụ bởi mặt phẳng song

cắt bởi mặt phẳng song song đáy song với đáy thì được mặt cắt là hình

hoặc mặt phẳng song song trục ? tròn

- Cắt hình trụ bởi mặt phảng song
Làm ? 2

song với trục thì mặt cắt là hình chử

nhật

HĐ 4 : 3. Diện tích xung quanh của hình trụ

Muốn tính diện tích xung quanh của

Hãy nêu cách tính diện tích xung hình trụ ta lấy chu vi đáy nhân với

quanh của hình trụ đã học ở tiểu học chiều cao.

? r = 5 (cm)
Áp dụng tính diện tích xung quanh ở h = 10 (cm)

hình 77 ? Sxq = C.h = 2  r.h  2. 3,14 .5 .10
2
Diện tích toàn phần của hình trụ  314(cm )

STP = Sxq + 2Sđ = 2  r.h + 2  r2
được tính bằng cách nào ?

 314 + 157

2
Viết công thức tính Sxq và Stp của  471(cm )

hình trụ ? Công thức : Sxq = 2  r.h

Stp = 2  r.h +2  r2

Trong đó r là bán kính đáy , h là

đường cao trụHĐ 5: 4 . Thể tích hình trụ

Nêu công thức tính thể tích V = Sđ . h =  r2h với r là bán kính đáy , h là

hình trụ ? chiều cao hình trụ

V =  r2h  3,14 . 52 . 11  863,5 (cm3)
Áp dụng tính thể tích của

hình trụ có r = 5 cm và

chiều cao h = 11 cm ?

HĐ 6: Luyện tập

Chọn (E)

HS đọc tóm tắt đề bài h = r
Bài 6 Tr 111 SGK
Sxq = 314 cm2
GV : Hãy nêu cách tính

bán kính đường tròn đáy ? Tính r ? V ?

Hãy nêu cách tính thể tích HS : Sxq = 2  r.h

Mà h = r => Sxq = 2  r2
hình trụ ?

S xq 314
=> r2 =   50
2 2.3,14

=> r = 50  7,07 (cm)

V =  r2h =  . 50. 50  1110,16 (cm3)

HĐ 7: Hướng dẫn :

Nắm vững các khái niệm và công thức tính Sxq ; Stp ; V của hình trụ

Vận dụng vào các bài tập ở SGK giờ sau luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản