Họ Dâu tằm - Moraceae

Chia sẻ: pencil_6

Đặc điểm Gồm những cây gỗ thường xanh hay rụng lá, cây bụi, ít khi là cây thảo, lá mọc cách, có lá kèm, bọc lấy chồi, sớm rụng. Thân, lá có nhựa mủ trắng. Hoa đơn tính cùng cây hay khác cây. Tập hợp thành cụm hoa lồi hay lõm.

Nội dung Text: Họ Dâu tằm - Moraceae

Họ Dâu tằm - Moraceae

a. Đặc điểm

Gồm những cây gỗ thường xanh

hay rụng lá, cây bụi, ít khi là cây thảo,

lá mọc cách, có lá kèm, bọc lấy chồi,

sớm rụng. Thân, lá có nhựa mủ trắng.

Hoa đơn tính cùng cây hay khác cây.

Tập hợp thành cụm hoa lồi hay lõm. Lá

dài 2 -3 thường 4 - 5 không có cánh. Bộ

nhị có số lượng bằng số lá đài nằm đối

diện hoặc ít hơn, màng hạt phấn có 2 -

4 hay nhiều lỗ. Hoa đực có đài hơi khác

với hoa cái. Bầu trên, 1 ô do 2 lá noãn

hợp thành.

Công thức hoa: * K4-5 C0 A4-5

* K4-5 C0 G(2)
b. Phân loại

Là một họ lớn gồm khoảng 60 chi, 1550 loài, phân bố
ở vùng nhiệt đới, cận

nhiệt đới và ôn đới. Ở nước ta có 15 chi, 136 loài đã
biết. Có nhiều loài có giá trị

kinh tế như:

- Chi Morus, loài Morus alba L. Dâu tằm

- Chi Artocarpus hoa mọc thành cụm ngay trên thân.
Hoa cái tập hợp thành

cụm hình bông, sau phát triển thành quả phức.

Cây Mít Artocarpus integrifolius L. (Hình 7.10) :
Quả phức gồm nhiều gai,

mỗi gai ứng với một vòi và một núm nhụy. Mỗi túi
ứng với một quả, còn xơ là lá

bắc và bao hoa

Cây Chay A. tonkinensis A. Chev. Quả ăn được, vỏ
thuộc da, ăn trầu, nhuộm
vải.

- Chi Ficus cụm hoa xim, tập hợp bên trong một số
đế hoa chung lõm, bọc kín

các hoa giống quả. Hoa đực ở trên, hoa cái ở dưới.

Sung Ficus glomerata Roxb. (Hình 7.11)

Vả Ficus roxburgii Wall.

Bồ đề Ficus religiosa L.

Tèo nọng Teonongia tonkinensis Stapf:

là cây đặc hữu của miền Bắc Việt Nam.

Hình 7.11 . Cây Sung

Ficus glomerata Roxb

1. Lá ; 2. Cành mang quả

+ Họ Gai - Urticaeae

a. Đặc điểm

Cây thảo, cây bụi hay cây gỗ, có hay không có lông
ngứa. Lá mọc cách hay
đối. Lá kèm 2 dính nhau một phần hay không. Phiến
lá có răng chia thùy hay

không. Cụm hoa thay đổi thường là xim co. Hoa đơn
tính phần lớn cùng gốc, nhỏ.

Không có cánh hoa. Đài 3 - 4 - 5, ở hoa đực; còn hoa
cái 2 - 5 lá dài. Bộ nhụy do 2

lá noãn hợp thành bầu trên 1 ô. Quả khô không tự
mở, chứa 1 hạt.

Công thức hoa * K3-4-5 C0 A4-5

* K2-5 C0 G(2)

b. Phân loại

Có tới 45 chi trên 700 loài ở vùng nhiệt đới và ôn
đới. Ở nước ta có 20 chi 100

loài.

- Cây Gai Boehmeria nivea (L.) Gaud.

- Bọ Mắm Pouzolzia hirta Hassk.

2.3. Bộ Phi Lao - Casuarinales
Chỉ có 1 họ là họ Phi Lao, 1 chi Casuarina với hơn 60
loài mọc nhiều ở châu

Úc.

- Thân gỗ, cành giống mộc tặc, chia đốt, đốt có 6 - 20
lá vảy, cành non quang

hợp được thay lá. Rễ có nốt sần. Hoa đơn tinh cùng
cây hay khác cây. Hoa nhỏ xếp

thành cụm hoa hình bông hay đầu. Hoa đực một nhị
với 4 lá bắc nhỏ. Hoa cái gồm

2 lá noãn hợp tạo thành bầu trên 1 ô với 2 vòi nhụy.
Mỗi hoa có 2 lá bắc nhỏ. Quả

có cánh, dạng quả phức.

Đại diện: Phi lao - C. equisetifolia Forst. là cây nhập,
trồng chắn gió,chắn cát,

lấy củi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản