Họ Dâu tằm - Moraceae

Chia sẻ: pencil_6

Đặc điểm Gồm những cây gỗ thường xanh hay rụng lá, cây bụi, ít khi là cây thảo, lá mọc cách, có lá kèm, bọc lấy chồi, sớm rụng. Thân, lá có nhựa mủ trắng. Hoa đơn tính cùng cây hay khác cây. Tập hợp thành cụm hoa lồi hay lõm.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản