Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: pdf | 9 trang

0
145
lượt xem
15
download

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa của hô hấp - Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện kiến thức. - Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp.

Lưu

HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP
Nội dung Text

  1. HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được ý nghĩa của hô hấp - Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng quan sát sơ đồ, quan sát hình phát hiện kiến thức. - Xác định trên mô hình các cơ quan trong hệ hô hấp. 3. Thái độ: - HS có ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”. +Mô hình bán thân.
  2. III. PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề, hoạt động nhó m, vấn đáp. IV. TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1. Khởi động (2 phút) - Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về các cơ quan hô hấp ở người. - Cách tiến hành: “Từ xa xa con người đã hiểu rằng sự sống luôn gắn liền với sự thở. Cơ thể còn thở nghĩa là còn sống”. 2. Các hoạt động dạy học ( 36 phút) Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung giáo viên Hoạt động 1 (16 phút) Tìm hiểu về hô hấp -Mục tiêu: +Trình bày được ý nghĩa của hô hấp. - CTH:
  3. I - Khái niệm hô - Cá nhân tự nghiên hấp - GV nêu câu hỏi: cứu thông tin, hình +Hô hấp là gì? 20-1 SGK/64 ghi +Hô hấp có liên nhớ kiến thức. quan như thế nào với các hoạt động -Thảo luận nhóm sống của tế bào và thống nhất câu trả lời. Yêu cầu: cơ thể? gồm +Hô hấp là quá hấp +Hô những giai đoạn trình cung cấp oxi cho tế bào cơ thể và chủ yếu nào? thải khí cacbonic ra +Sự thở có ý nghĩa ngoài. gì với hô hấp? +Nhờ hô hấp mà có đủ oxi để oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần
  4. cho mọi hoạt động sống của cơ thể. +Gồm 3 giai đoạn: Sự thở, TĐK ở phổi, TĐK ở tế bào. +Sự thở giúp thông khí ở phổi. -GV nhận xét chốt Đại diện các - kiến thức. - Hô hấp là quá nhóm trình bày, trình cung cấp oxi nhóm khác bổ sung. cho các tế bào cơ thể và thải khí cacbonic ra ngoài. - Nhờ hô hấp mà oxi được lấy vào để oxi hoá các chất hữu cơ tạo ra năng
  5. lượng cần cho mọi hoạt động sống của cơ thể. - Gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi, trao đổi khí ở tế bào. Hoạt động 2 (20 phút) Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức năng của chúng -Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo của các cơ quan trong hệ hô hấp phù hợp với chức năng của chúng. -Đồ dùng: +Tranh “ Cấu tạo hệ hô hấp”. +Mô hình bán thân. - CTH: II - Các cơ quan trong hệ hô hấp của người và chức
  6. năng của chúng -GV nêu câu hỏi: -HS tự nghiên cứu +Hệ hô hấp gồm bảng 20 SGK/66, những cơ quan quan sát mô hình, quan sát hình 20-2, nào? thảo luận 20-3, +Nêu đặc điểm cấu nhóm thông nhất ý tạo các cơ quan hô kiến. hấp? -Đại diện nhóm lên trình bày trên tranh, - Cơ quan hô hấp nhóm khác bổ sung. gồm: -GV nhận xét, chốt +Đường dẫn khí: ý 1. mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản. +Hai lá phổi: Lá phổi trái có 3 thuỳ, lá phổi phải có 2
  7. - HS tiếp tục thảo thuỳ. luận nhóm. Yêu cầu: -GV tiếp tục nêu +Mao mạch làm  câu hỏi: ấm không khí. +Những đặc điểm cấu tạo nào của các +Chất nhầy  làm cơ quan trong đờng ẩm không khí. dẫn khí có tác dụng +Lông mũi ngăn  làm ẩm, làm ấm bụi bảo vệ mũi. không khí, bảo vệ? +Phế nang làm tăng +Đặc điểm cấu tạo diện tích trao đổi nào của phổi làm khí. tăng diện tích bề mặt trao đổi khí? - Đại diện nhóm +Chức năng của đ- trình bày, nhóm ường dẫn khí và 2 khác bổ sung. -Đường dẫn khí có lá phổi? chức năng dẫn khí
  8. vào và ra, ngăn bụi, làm ấm, làm ẩm không khí. -GV nhận xét chốt -Phổi: Thực hiện kiến thức. trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài. 3. Tổng kết và hướng dẫn về nhà (7 phút) *Tổng kết: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi +Thế nào là hô hấp? Vai trò của hô hấp đối với các hoạt động của cơ thể? +Cấu tạo các cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng như thế nào? *Hướng dẫn về nhà: -Học bài trả lời câu hỏi SGK/66.
  9. -Đọc mục “ Em có biết” -Đọc trước bài 21.
Đồng bộ tài khoản