Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản (Khái niệm và ý nghĩa)

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
161
lượt xem
30
download

Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản (Khái niệm và ý nghĩa)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm và vai trò của hô hấp Quá trình hô hấp được biểu thị bằng phương trình tổng quát như sau: C6H12O6 + 6O2 --- 6CO2 + 6H2O + Q (năng lưnợng: ATP + nhiệt) Về thực chất, hô hấp là một quá trình oxi hóa - khử phức tạp trong đó diễn ra các phản ứng oxi hóa - khử tách điện tử và hiđro từ nguyên liệu hô hấp chuyển tới oxi không khí và tạo thành nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản (Khái niệm và ý nghĩa)

  1. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản (Khái niệm và ý nghĩa) 1. Khái niệm và vai trò của hô hấp Quá trình hô hấp được biểu thị bằng phương trình tổng quát như sau: C6H12O6 + 6O2 ---> 6CO2 + 6H2O + Q (năng lưnợng: ATP + nhiệt) Về thực chất, hô hấp là một quá trình oxi hóa - khử phức tạp trong đó diễn ra các phản ứng oxi hóa - khử tách điện tử và hiđro từ nguyên liệu hô hấp
  2. chuyển tới oxi không khí và tạo thành nước. Năng lượng giải phóng ra trong các phản ứng oxi hóa - khử được cố định lại trong các mối liên kết giàu năng lượng. Hô hấp liên quan với hai hiện tượng: hiện tượng lý học, đó là sự trao đổi khí, hấp thụ O2 thải CO2 và hiện tượng hóa học là sự oxi hóa hoàn toàn chất hữu cơ. Hô hấp đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình trao đổi chất của cơ thể: * Hô hấp là khâu trung tâm của quá trình trao đổi chất trong tế bào thực vật Hô hấp là trung tâm liên kết sự trao đổi chất gluxit, protein và chất béo. Trong quá trình oxi hóa nguyên liệu,
  3. hô hấp đã tạo nên những sản phẩm trung gian. Chính những hợp chất này là sợi dây liên kết các mặt khác nhau của quá trình trình trao đổi chất, là những chất tiền thân cho những quá trình sinh tổng hợp, là những chất tham gia vào các vòng trao đổi chất khác của tế bào. Hô hấp đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các quá trình trao đổi gluxit và các chất nitơ. Về mặt này thì các xeto axit được hình thành trong giai đoạn đường phân và chu trình Crep chiếm một vị trí đặc biệt. Các xeto axit này (axit pyruvic, axit xetoglutaric, axit axaloaxetic) khi được amin hóa sẽ biến đổi thành những axit amin tương ứng (alanin, axit glutamic, axit asparaginic) và đóng vai trò trung tâm trong quá trình
  4. tổng hợp cũng như trao đổi các axit amin và protein. Trong quá trình oxi hoá, hô hấp đã tạo nên những chất tiền thân cho việc sinh tổng hợp vòng thơm. Chẳng hạn như axit phophoennolpyruvic được tạo nên trong quá trình đường phân và eritrozo - 4 - photphat được tạo nên trong con đường pentozo -photphat là những chất tiền thân đó. Các chất này khi bị ngưng kết sẽ tạo nên axit sikimic. Từ axit này sẽ hình thành hàng loạt các chất thơm khác nhau, ví dụ như các axit amin phenylalanin, tirozin, triptophan và vòng của phenol, antoxian. Hô hấp còn là khâu liên kết sự trao đổi gluxit và các chất béo. Trong quá trình đường phân, aldehyt - 3 -
  5. photphoglixeric hình thành và là chất cần cho tổng hợp glixerin tham gia vào thành phần của chất béo. Axit pyruvic, sản phẩm cuối cùng của con đường đường phân, qua quá trình decacboxyl hóa oxi sẽ tạo ra axetyl - CoA là nguyên liệu xây dựng cơ bản trong tổng hợp các axit béo và sterol. Thông qua con đường oxi hóa pentozophotphat sẽ tạo nên các pentoz cần cho tổng hợp các axit nucleic các enzim flavin cũng như các cấu phần của hệ adennin. Ngoài ra, con đường pentozophotphat còn tạo ra đường ribulôzơ, chất nhận CO2 trong quá trình quang hợp (ribulozodiphotphat). Con đường pentozophotphat và chu trình Calvin trong quang hợp giống nhau không những ở các sản phẩm trung gian mà còn ở hệ enzim xúc tác.
  6. Như vậy hô hấp không chỉ đơn thuần là một quá trình dị hóa. Trong một mức độ nào đó hô hấp là một quá trình đồng hóa, một quá trình đã tạo nên những sản phẩm khác nhau cần thiết cho việc sinh tổng hợp những thành phần quan trọng nhất của tế bào. • Nguồn năng lượng ATP cho cơ thể. Để thực hiện quá trình trao đổi chất§, thực vật đòi hỏi nhiều năng lượng, trước hết cho các quá trình sinh tổng hợp Ta biết rằng, trong thực vật, hô hấp và quang hợp, đều là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào sống. Năng lượng được giải phóng ra trong các quá trình photphorin hoá oxi hoá và
  7. photphorin hoá quang hoá sẽ được cố định lại trong các liên kết cao năng - trong phân tử ATP. Như vậy ATP là nguồn năng lượng cơ bản trong cơ thể, là chất dự trữ năng lượng vạn năng của cơ thể. Ngoài ATP, một số nucleotit khác cũng có năng lượng dự trữ khá lớn. Tuy nhiện, nguồn năng lượng để hình thành các hợp chất này cũng lại vẫn là ATP. Ngoài việc cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp là chủ yếu, hô hấp còn cung cấp năng lượng cho hàng loạt quá trình khác như sự phân chia tế bào, sự hút các chất khoáng qua hệ rễ, sự xâm nhập của các chất từ ngoài vào tế bào ngược với gradien nồng độ, sự chuyển vận của các chất trong cây, sự vận động
  8. sinh trưởng của cây, sự phát quang sinh học,….

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản