Ho ra máu - Dấu hiệu không thể xem thường

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
9
download

Ho ra máu - Dấu hiệu không thể xem thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ho ra máu là tình trạng bệnh lý thường gặp trong cấp cứu hồi sức các bệnh đường hô hấp. Mùa đông thời tiết lạnh nguyên nhân dẫn đến các bệnh đường hô hấp gia tăng. Trong đó bao gồm các bệnh là nguyên nhân gây ho ra máu cũng tăng theo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ho ra máu - Dấu hiệu không thể xem thường

  1. Ho ra máu - D u hi u không th xem thư ng Ho ra máu là tình tr ng b nh lý thư ng g p trong c p c u h i s c các b nh ư ng hô h p. Mùa ông th i ti t l nh nguyên nhân d n n các b nh ư ng hô h p gia tăng. Trong ó bao g m các b nh là nguyên nhân gây ho ra máu cũng tăng theo. Ho ra máu có nhi u th . Th nh hay g p nh t và không nguy hi m. Tuy nhiên, có th g p th ho ra máu n ng, r t n ng g i ho ra máu sét ánh. Trư ng h p này không th xem thư ng vì máu c ra không c m ư c d n n tr y tu n hoàn và t vong. Tri u ch ng báo hi u Trư c khi ho ra máu, ngư i b nh c m th y b t r t, khó ch u, h i h p, có c m giác nóng ra sau xương c, c m giác
  2. ng t ng t, n ng n như có gì è ép lên ng c m t c m giác không bình thư ng như th i i m trư c khi có giông bão, m t c m giác khó th . Ngư i b nh khò khè, l m gi ng, ng a c h ng, c m th y có cái gì ó l c x c trong ng c; mi ng, h ng có v tanh c a máu, sau ó ho, kh c, trào, c máu t ư ng hô h p dư i (vùng dư i thanh môn) ra ngoài. N u b ho ra máu, b n c n chú ý ch a b nh t n g c. Bi u hi n lâm sàng Máu ho ra màu tươi, ra trong ho c sau cơn ho. Máu có b t, có các bóng khí, không l n th c ăn. Máu có th l n m (ch ng t máu ra t ph qu n).
  3. S lư ng máu ho ra có th ít, ch vài tia máu l n trong các ch t kh c, vài mililit ho c ra v i s lư ng trung bình t vài ch c n m t vài trăm mililit, ho c nhi u hơn, trên 200ml c ra ngoài ào t, s c s a, ngư i b nh v a c máu, v a ho, càng ho càng c ra nhi u máu ho c máu ch y ra không thoát ra ngoài ư c, ông l i trong ư ng hô h p, bít t c các ph qu n làm cho b nh nhân giãy gi a, ngh t th . Ho ra máu có th ng n ch m t vài ngày, th m chí trong m t ngày ho c kéo dài hơn 5-7 ngày r i b t d n và ng ng h n. Có trư ng h p ho ra máu kéo dài c tháng, thành t ng t, m i t cách nhau vài ngày. Trung bình thì máu ra nhi u trong vài ba hôm r i b t d n và h t sau 10-15 ngày. uôi máu là th i i m sau khi ho ra máu nhi u, máu màu tươi, nay ra s lư ng ít d n, màu nâu, nâu xám, màu g s t hay bã tr u. ó là giai o n i n ng ng h n c a ho ra máu, có giá tr báo hi u. Ho ra máu sét ánh (g i là sét ánh do tính ch t ra máu t ng t, nhanh như sét ánh), máu c ra không c m ư c, ào t tuôn ra cho n khi ch t. Ngư i b nh ch t trong c nh tr y tu n hoàn c p do m t máu nhi u c p tính. Ho ra máu nhi u ho c ho ra máu l n u,
  4. ngư i b nh thư ng h t ho ng, lo s , da tái xanh, vã m hôi, m ch nhanh. N u máu ra nhi u thì có tình tr ng s c do huy t áp t t. B nh nhân có th s t. Khi ho ra máu nghe ph i có th th y các ti ng ran m, ran n , ran ph qu n... Nguyên nhân thư ng g p 3 nguyên nhân hay g p nh t c a ho ra máu là: - Lao ph i: Ho ra máu có th là tri u ch ng báo hi u c a lao ph i chưa ư c ch n oán ư c là bi n ch ng, là h u qu c a b nh lao ph i ã ư c xác nh. - Giãn ph qu n - Ung thư ph i ph qu n Ho ra máu còn có th do:
  5. - B nh ph qu n: viêm ph qu n c p tính, m n tính, hen ph qu n... - B nh tim m ch: tăng huy t áp, suy tim... - B nh toàn thân: B nh sinh ch y máu, th tr ng r i rác trong lòng m ch, nhi m khu n huy t, b nh thi u vitamin C... - Nguyên nhân ngo i khoa: ch n thương, ng gi p l ng ng c, gãy xương sư n, s c ép do bom, do ch t n ... Ung thư ph i - m t nguyên nhân gây ho ra máu. X trí khi b ho ra máu Tùy tình tr ng n ng hay nh , nguyên nhân gây ho rau máu mà i u tr t i nhà hay chuy n n b nh vi n. - Ho ra máu nh : khi lư ng máu ho ra dư i 50ml/ngày. Máu ho ra ch thành v t, l n trong ch t kh c ho c ch ho ra
  6. vài ng m máu nh . Nguyên nhân c n th c hi n là: n m ngh ngơi yên tĩnh, dùng các thu c an th n c m máu, gi m ho... Gi m các ho t ng, u ng nư c mát, l nh. Ăn l ng (s a, súp) ho c n a l ng (cháo, mì, mi n, ph ...). Không ăn các th c ăn khó tiêu, không u ng các u ng có ch a c n ho c ch t kích thích. Ho ra máu nh có th i u tr và chăm sóc t i nhà. N u b nh nhân c m ư c máu thì sau ó khi tình tr ng n nh v n c n i khám xác nh nguyên nhân b nh ã gây ra ho ra máu i u tr tri t . N u ra máu nhi u hơn ho c ra máu dai d ng ph i chuy n b nh nhân n i u tr t i b nh vi n. - Ho ra máu trung bình: Khi lư ng máu ho ra t 50-200 ml/ngày. B nh nhân c n ư c i u tr t i b nh vi n. - Ho ra máu n ng: Khi lư ng máu ho ra trên 200ml/ngày. B nh nhân c n ư c i u tr và theo dõi t i b nh vi n. Trư ng h p m t máu nhi u c n thi t ph i truy n máu.
  7. Phòng ng a Như trên ã nói, có nhi u nguyên nhân ho ra máu nên vi c phòng ng a c n phòng ng a nguyên nhân. c bi t phòng ng a và i u tr s m các b nh v hô h p (lao, viêm ph qu n...), tránh hút thu c, i u tr b nh huy t áp...
Đồng bộ tài khoản