Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
107
lượt xem
15
download

Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp

  1. Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, khai thác thị trường lao động mới của doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp - tiếp nhận - Doanh nghiệp dịch vụ có văn bản đề nghị hỗ trợ được 1. hồ sơ Cục quản lý lao động ngoài nước xác nhận là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên khai thác và đưa được lao động
  2. Tên bước Mô tả bước sang làm việc tại thị trường mới -Qũy hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiêmt tra , nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Giải quyết của - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra Quyết định và hỗ trợ 2. cơ quan thực trong vòng 30 ngày làm việc hiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy đề nghị hỗ trợ (theo mẫu tại Phụ lục 4 - ban hành kèm theo Thông tư 1. liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Quyết định (bản chính) cử cán bộ đi công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm 2. quyền 3. Bảng kê chi phí tiền vé máy bay và công tác phí cho cán bộ của doanh nghiệp đi khai thác thị trường lao động (kèm theo toàn bộ chứng từ để đối
  3. Thành phần hồ sơ chiếu) Số bộ hồ sơ: 01bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 4 - ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 1. 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) 11/2008... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là 1 trong 5 doanh nghiệp dịch vụ đầu tiên khai Thông tư liên tịch số 1. thác và đưa được lao động sang làm việc tại thị 11/2008... trường mới
  4. Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp dịch CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vụ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày tháng năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Nội dung, lý do hỗ trợ: Thị trường lao động và số lao động đưa đi: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b3, b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Tình hình quản lý lao động ở nước ngoài: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Số tiền đề nghị hỗ trợ: Ngày tháng năm Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Cục quản lý lao động ngoài nước (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản