Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 1

Chia sẻ: siemens1209

HS ôn lại một số khái niệm cơ bản của Hoá Học như:chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất,ngtử, phân tử,NTHH. -Hiểu và củng cố: Phân tử là hạt hợp thànhcủa hầu hết các chất và ngtử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại. -Rèn luyện kĩ năng phân biệt chất và vật thể; Một số bài tập về xác định NTHH dựa vào ngtử khối và ngược lại. -Củng cố về tách riêng chất ra khỏi hỗn hợp. ...

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 1

BÀI LUYỆN TẬP 1

I/ Mục tiêu:

-HS ôn lại một số khái niệm cơ bản của Hoá Học như:chất, chất tinh

khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất,ngtử, phân tử,NTHH.

-Hiểu và củng cố: Phân tử là hạt hợp thànhcủa hầu hết các chất và

ngtử là hạt hợp thành của đơn chất kim loại.

-Rèn luyện kĩ năng phân biệt chất và vật thể; Một số bài tập về xác

định NTHH dựa vào ngtử khối và ngược lại.

-Củng cố về tách riêng chất ra khỏi hỗn hợp.

II/Chuẩn bị:

*GV: Bảng phụ ghi bài tập và sơ đồ câm.

*HS: Ôn lại các khái niệm cơ bản của môn hoá học.

III/ Tiến trình dạy học:

Hoạt động 1: I/ Kiến thức cần nhớ:

GV: Treo sơ đồ câm ở bảng phụ 1/Sơ đồ về mối quan

hệ giữa các khái

niệm:
GV: Yêu cầu HS gấp SGK thảo luận theo nhóm điền vào các ô HS: Thảo luận nhóm ,

trống cho thích hợp. báo cáo kết quả thảo

GV: Cho HS ôn tập các khái niệm cơ bản bằng cách trả lời hệ luận, hoàn chỉnh sơ đồ.

thống các câu hỏi. 2/ Tổng kết về chất,

1- Ngtử là gì? ngtử, phân tử:

2-Ngtử được cấu tạo bởi những loại hạt cơ bản nào? Nêu đặc HS: Lần lượt trả lời

điểm cấu tạo của mỗi loại hạt cơ bản đó.

3- Vì sao khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng ngtử?

4- Ngtố hoá học là gì?

5- Phân tử là gì?

-Yêu cầu HS làm bài tập 1: Hãy điền từ, cụm từ thích hợp vào

những chỗ trống:

-Ngtử được tạo nên từ 3 loại hạt cơ bản là.....;.......;.......

- Hạt mang điện tích dương là...ở trong... có kí hiệu là...., điện

tích là..... HS: Thảo luận nhóm:

- Hạt nhân có ....nên có điện tích hạt nhân là Z+ Các từ lần lượt cần

- Hạt mang điện âm là.....ở phần ....có kí hiệu là....có điện tích điền là:proton, nơtron,

là....... electron, proton, hạt

Trong một ngtử.......=.......= Z nhân, P, 1+, Z proton,

vỏ ngtử, e, 1-, số p, số
eHoạt động 2: II/ Luyện tập

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2(1b/30) HS:

-HS đọc đề - Đầu tiên dùng nam châm hút sắt, hỗn

-HS làm vở bài tập vào vở hợp còn lại nhôm và vụn gỗ.

- Một HS làm miệng - Cho nước vào hỗn hợp, nhôm nặng

GV: YC HS làm bài tập3(3/31)-HD hơn chìm xuống,còn gỗ nổi ta vớt tách

:- Biết NTK của H, tìm PTK của H2. riêng ra.

- Tìm PTK của hợp chất. HS: Giải:

- Biết NTK của O  NTK của X PTK của Hidro là:1×2 = 2 đ.v.C

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 4: PTK của hợp chất là: 31× 2= 62đ.v.C

Phân tử của một hợp chất gồm 1 ngtử của 2X + 16 = 62

ngtố X liên kết với 4 ngtử hidro và nặng bằng  NTK X =( 62 - 16) :

ngtử oxi. 2

a/Tính NTK X cho biết tên và KHHH của X. X= 23

b/Tính % về khối lượng của ngtố X có trong Vậy X là Natri kí hiệu là: Na

hợp chất?

GV: Gợi ý: HS: Giải:

- NTK của oxi bằng bao nhiêu?
- Khối lượng của 4H =? a/ O = 16 đ.v.C

 NTK của X =? Khối lượng của 4H = 4 đ.v.C

Bài 5: GV treo tranh vẽ sẵn sơ đồ ngtử của : NTK của X là:

Nitơ; Beri; kali; oxi.yêu cầu HS quan sát 16 - 4 = 12đ.v.C

hoàn thành bảng sau: Vậy X là cacbon, KHHH là C

Tên KHHH NTK Số Số Số e lớp 16
b/ %C = × 100% = 75%
12
ngtố e lớp ngoài

e cùng

Nitơ

Beri

Kali
HS: làm cá nhân
Oxi

Hoạt động 3: Dặn dò

Bài tập về nhà: 2, 4, 5 SGK

Ôn lại các đinh nghĩa: Đơn chất; hợp chất, phân tử

Chuẩn bị bài: Công thức hoá học.

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

HS làm trước bài tập phần luyện tập.Ôn tập kĩ phần kiến thức

đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản