Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 3

Chia sẻ: siemens1209

Kiến thức : Cũng cố kiến thức về : - Phản ứng hoá học (định nghĩa,bản chất,điều kiện xảy ra và dấu hiệu nhận biết ) - Định luật bảo toàn khối lượng (phát biểu,giải thích,áp dụng ) - Phương trình hoá học (biểu diên phản ứng hoá học,ý nghĩa) 2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng : - Phân biệt được hiện tượng hoá học. - Lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm....

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 3

BÀI LUYỆN TẬP 3

I. MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Cũng cố kiến thức về :

- Phản ứng hoá học (định nghĩa,bản chất,điều kiện xảy ra và dấu hiệu

nhận biết )

- Định luật bảo toàn khối lượng (phát biểu,giải thích,áp dụng )

- Phương trình hoá học (biểu diên phản ứng hoá học,ý nghĩa)

2.Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng :

- Phân biệt được hiện tượng hoá học.

- Lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng và sản phẩm

II.CHUẨN BỊ :

- Chuẩn bị phiếu học tập

- Hình vẽ sơ đồ tương đương cho phản ứng : N2 + H2 =

NH3

III) TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

Hoạt động 1: KTBC

- Nêu ý nghĩa của phân tích hoá học ?

- Gọi học sinh làm bài tập 6/58 SGK

Giới thiệu bài : Nội dung bài luyện tập

Hoạt động 2: I/Kiến thức cần nhớ
GIÁO VIÊN HỌC SINH

GV: Phát phiếu học tập cho các nhóm , yêu cầu HS: Thảo luận nhóm , ghi vào phiếu

HS trả lời các câu hỏi : học tập .

1/ Hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học HS: Nhóm 1,2: câu 1& 2

khác nhau như thế nào ? HS: Nhóm 3,4: câu 3& 4

2/ Phản ứng hoá học là gì ? HS: Nhóm 5,6: câu 5& 6

3/Bản chất của phản ứng hoá học ?

4/Nội dung của định luật bảo toàn khối

lượng ?

5/Các bước lập PTHH ?

6/Ý nghĩa của PTHH ?

Hoạt động 3: Bài tập

Bài 1: HS: Thảo luận nhóm , trả lời .

GV: Gắn sơ đồ phản ứng giữa H2 và N2 tạo Bài 1: Hướng dẫn giải

thành amoniac NH3 lên bảng . Hãy cho biết: a/ Chất tham gia: H2 và N2

a/ Tên các chất tham gia và sản phẩm phản Chất phản ứng : NH3

ứng . b/ Trước phản ứng : 2nguyêntử H

b/ Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế liên kết với nhau , 2nguyên tử N

nào? Phân tử nào biến đổi ? Phân tử nào được cũng vậy .Sau phản ứng cứ 3 nguyên tử H

tạo ra? với 1nguyên tử N .
c/ Số nguyên tử mỗi nguyên tố trước và sau Phân tử hidro và phân tử nitơ biến đổi

phản ứng bằng bao nhiêu , có giữ nguyên phân tử amoniac được tạo ra .

không ? c/ Số nguyên tử mỗi nguyên tố giữ nguyên

Lập PTHH của phản ứng trên ? trước và sau phản ứng , số nguyên tử H là

GV: Nhận xét và sửa sai. 6, số nguyên tử N là 2 .

Bài 2: Hướng dẫn giải

a/ PTHH của phản ứng :

C2H4 + 3O2 2CO2 +

Bài 2: Bài tập 4/ Tr.61 SGK 2H2O

GV: Treo bảng phụ bài tập 2 lên bảng . b/ Cứ 1 phân tử etilen tác dụng với 3 phân

tử o xi .

Cứ 1 phân tử etilen phản ứng tạo ra 2

phân tử

cacbon đioxit.

HS: Lần lượt các nhóm lên bảng giải .
Bài 3: Bài tập 5/ Tr.61 SGK

Cho sơ đồ của phản ứng sau : Bài 3: Bài tập 5/ Tr.61 SGK
Al + Cu SO4 ……… Alx(SO4) y + Cu

a/ Xác định các chỉ số x và y. HS: Cả lớp sửa bài tập vào vở

b/ Lập PTHH . Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của 2Al + 3 Cu SO4 Al2(SO4)3 + 3

cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của Cu

cặp hợp chất .

GV:Chọn 3 nhóm lên bảng giải theo kiểu giải

toán tiếp sức (6’)

GV: Nhận xét sửa sai
Hoạt động 4: Dặn dò - Bài tập về nhà- GV: Dặn HS về nhà ôn tập Chương II .

- Bài tập về nhà : Bài 2, 3 Tr. 61 SGK

- Tiết sau kiểm tra 1 tiết .Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản