Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 4

Chia sẻ: siemens1209

Kiến thức : - HS biết cách chuyển đổi qua lại giữa các đại lượng : +Số mol chất khí (n) và khối lượng chất (m) + Số mol chất khí (n) và thể tích chát khí ở đktc(v) + Khối lượng của chất khí (m) và thể tích chất khí ở đktc (v) - Biết ý nghĩa về tỉ khối chất khí . Biết cách xác định tỉ khối của chất khí và dựa vào tỉ khối để xác định khối lượng mol của chất khí . - Biết cách giải các bài toán hoá học theo công...

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI LUYỆN TẬP 4

BÀI LUYỆN TẬP 4

I.MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức :

- HS biết cách chuyển đổi qua lại giữa các đại lượng :

+Số mol chất khí (n) và khối lượng chất (m)

+ Số mol chất khí (n) và thể tích chát khí ở đktc(v)

+ Khối lượng của chất khí (m) và thể tích chất khí ở đktc (v)

- Biết ý nghĩa về tỉ khối chất khí . Biết cách xác định tỉ khối của

chất khí và dựa vào tỉ khối để xác định khối lượng mol của

chất khí .

- Biết cách giải các bài toán hoá học theo công thức và PTHH .

2/ Kĩ năng :

- Vận dụng các công thức chuyển đổi .

- Tính theo CTHH và PTHH .

II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ , phiếu học tập

HS: Nội dung ôn tập các khái

niệm .

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1)Ổn định lớp :

2)Kiểm tra bài cũ : Gọi HS làm bài tập 3d/75 SGK
3) Nội dung luyện tập :

Nội dung: Giáo viên & Học sinh

I. Kiến thức: Hoạt động 1:

1) Mol: Em hiểu thế nào khi nói : GV:Phát phiếu bài tập .

- 1mol nguyên tử Cu ? HS: Đọc nội dung và chuẩn bị lần lượt từng

- 0,5mol nguyên tử O ? câu hỏi .

- 1,5 mol nguyên tử S ? -Trong nhóm có thể phân công các bạn tính

- 0,25 mol phân tử H2 ? từng phần .

- 1,25 mol phân tử CO2 ? -GV chỉ định HS trong nhóm phát biểu ghi

2) Khối lượng Mol: kết quả .

Em hiểu thế nào khi nói : - Các nhóm khác nhận xét HS ghi vào vở bài

- Khối lượng mol của H2O là 18 tập .

g? - Các nhóm thảo luận và trình bày bài làm

- Khối lượng mol của nguyên tử trên bảng nhóm .

H là 1g ? - Cả lớp nhận xét .

- Khối lượng mol của phân tử - GV có thể gọi 1 nhóm trình bày bài làm của

Hiđrô là 2g ? mình bằng cách gắn lên bảng . Cho các

- Khối lượng 1,25 mol phân tử nhóm nhận xét . Ghi điểm .

CO2 là 55g ? Hoạt động 2:

3) Thể tích mol của chất khí : HS: Trả lời cá nhân sau khi thảo luận nhóm
Em biết gì về : nhỏ .

- Thể tích mol của chất khí ở cùng nhiệt Hoạt động 3:

độ và áp suất ? GV: Chúng ta vừa củng cố các khái niệm về

- Thể tích mol của các chất khí ở đktc(O0 mol ,khối lượng mol và thể tích mol chất khí

C , 1atm ) Bây giờ chúng ta tìm hiểu mối liên hệ giữa

- Thể tích và khối lượng mol của các các đại lượng trên với nhau .

chất khí khác nhau ? GV: Viết vào bảng phụ “sơ đồ câm” về mối

-Tìm các công thức thể hiện mối liên hệ quan hệ giữa các đại lượng .

của (1) (2)(3)và (4) - Yêu cầu HS gắn các công thức cho phù

Trong sơ đồ : m
1
n
3 hợp .
2 4
GV yêu cầu HS viết sơ đồ hoàn chỉnh vào vở
V
bài tập .
4) Tỉ khối của các chất khí :
- HS trả lời , các HS khác nhận xét bổ sung .
Các câu sau có nghĩa như thế nào?
Hoạt động 4:
- Tỉ khối của khí A đối với khí B
GV: Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 và
bằng 1,5 .
giải .
- Tỉ khối của khí CO2 đối với
Sau khi HS trên bảng giải xong. , HS cả lớp
không khí bằng 1,52 .
nhận xét . GV ghi điểm cho HS giải bài tập

trên bảng .

GV: Yêu cầu HS giải bài tập 2 , phương
pháp như trên .II. BÀI TẬP :

- Bài tập 1& 2 trang 79 sgk .
4) Củng cố :

Hãy chọn câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

1) Chất khí A có dA / H2 = 13 Vậy A là :

a) CO2 , b) CO , c) C2H2 , d, NH3

2) Chất khí B nhẹ hơn không khí là :

a) Cl2 , b) C2H6 , c) CH4 , d, NO2

3) Số phân tử o xi có trong 64g khí o xi là :

a) 3.1023 , b) 1,2 .1023 , c) 9.1023 , d,

2,4. 1023

5) Dặn dò:

- Về nhà làm bài tập : 3,4,5 trang 79 .

- Chuẩn bị bài : “ Tính chất của OXI .”
Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản