Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP

Chia sẻ: siemens1209

Thực hành so sánh nhiệt độ nóng chả của một số chất. Qua đó thấy được sự khác nhau về nhiệt độ níng chảy của một số chất. 2/ -HS làm quen và biết cách sự dụng một số dụng cụ trong PTN. -Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp. 3/ HS thích làm TN, phát triển óc quan sát và tư duy.

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

TÍNH CHẤT NÓNG CHẢY CỦA CHẤT

TÁCH CHẤT TỪ HỖN HỢP

I/Mục tiêu:

1/ Thực hành so sánh nhiệt độ nóng chả của một số chất. Qua đó thấy được

sự khác nhau về nhiệt độ níng chảy của một số chất.

2/ -HS làm quen và biết cách sự dụng một số dụng cụ trong PTN.

-Biết cách tách riêng chất từ hỗn hợp.

3/ HS thích làm TN, phát triển óc quan sát và tư duy.

II/ Chuẩn bị: GV:

* Dụng cụ TN:Cho 6 nhóm, mỗi nhóm gồm: *Hoá chất:

-Ống nghiệm:12 -Lưu huỳnh

-Nhiệt kế: 6 -Giá đỡ: 6 -Muối ăn có lẫn cát

-Cốc thuỷ tinh:12 -Giấy lọc -Parafin

-Phễu nhựa: 6 -Đèn cồn: 6

-Diêm: 6 -Đũa thuỷ tinh: 6

Một số dụng cụ khác để giới thiệu cho HS

HS: đọc trước bài thực hành và phần phụ lục, kẻ sẵn bảng tường trình theo

mẫu

St Tên TN Dụng cụ, Cách tiến hành Quan sát và giải Kết quả của
t hoá chất TN thích hiện tượng thí nghiệm

1

2

III/ Tiến trình dạy- học:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

GV: Hôm nay chúng ta thực hành, làm quen với cách học ở PTN, các chất

khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy như thế nào? Cách tách chất ra khỏi hỗn

hợp

Hoạt động 2: I/ Một số quy tắc an toàn. Cách sự dụng hoá chất, một số

dụng cụ trong PTN.

GV: Hướng dẫn HS đọc phần phụ HS: 1 HS đọc SGK cả lớp lắng nghe.

lục 1 trang 154 SGK để nắm được

một số quy tắc an toàn trong PTN.

-Giới thiệu với HS một số dụng HS:quan sát, lắng nghe.

cụ và công dụng của nó như:các

loại bình cầu,binh kíp, ống đong

hình trụ, đèn cồn, cách gấp giấy

lọc,... HS: theo dõi

-Giới thiệu một số kí hiệu nhãn

đặt biệt ghi trên các lọ hoá
chất:đọc, dễ nổ, dễ cháy.

-Giới thiệu một số thao tác cơ bản

lấy chất lỏng, chất rắn, cách châm

và tắt đèn cồn, đun chất rắn trong

ống nghiệm,...

Hoạt động 3:Tiến hành thí 1/Thí nghiệm 1:Theo dõi sự nóng chảy

nghiệm: của chất parafin và lưu huỳnh:

GS: -Giới thiệu dụng cụ và hoá HS:-Kiểm tra dụng cụ hoá chất.

chất TN 1 -1 HS đọc- cả lớp theo dõi

-Treo bảng phụ ghi rõ nội dung

TN 1 yêu cầu HS đọc. -HS quan sát

- Thao tác mẫu hướng dẫn cụ thể

lấy hoá chất lưu huỳnh và parafin

vào 2 ống nghiệm ( chỉ bằng hạt

đậu phộng),cách đặt ống nghiệm

vào cốc nước cao 2cm, nhiệt kế

để đứng cho dể đọc.

-Theo dõi sự nóng chảy của

parafin ghi lại nhiệt độ parafin bắt

đầu nóng chảy và nóng chảy hoàn
toàn. Kết luận nhiệt độ nóng chảy

của parafin từ....đến....Khi nước HS:Tiến hành thực hành theo nhóm.

sôi xem lưu huỳnh nóng chảy Quan sát, ghi lại kết quả.

chưa,kết luận nhiệt độ nóng chảy HS: Báo cáo kết quả TN:

của lưu huỳnh. t 0 Của parafin từ 38 0 đến 42 0 C
nct 0 của S> 100 0 C
nc


HS: Các chất khác nhau có nhiệt độ

nóng chảy khác nhau.
Qua TN1 em có kết luận gì?
Thí nghiệm 2: Tách riêng chất từ hỗn

hợp muối ăn và cát
GV:cho HS ôn kiến thức cũ; Dựa
HS:Tự trả lời
vào đâu mà tách chất ra khỏi hỗn

hợp?Làm thế nào để tách muối ăn
HS: -đọc cách tiến hành TN
ra khỏi hỗn hợp?

-Yêu cầu HS đọc cách tiến hành
-Quan sát
TN trên bảng phụ.

-Thao tác mẫu vừa hướng dẫn
HS:-Thực hành theo nhóm, quan sát,ghi
HS:
lại kết quả.
+ Cách gấp giấy lọc.
-Báo cáo kết quả TN:
+Quan sát hiện tượng, so sánh dd
trước khi lọc và sau khi lọc. Trước khi lọc dd đục, sau khi lọc dd

+Đun nóng phần nước lọc( vài trong suốt ,cát được giữ trên giấy lọc,

giọt) trên ngọn lửa đèn cồn cho nước lọc bay hơi hết ta thu được

+Quan sát chất rắn thu được, so muối ăn.

sánh với muối ăn lúc đầu.
Hoạt động 4: Tổng kết- Viết tường trình-Thu dọn.

-HS viết tường trình theo mẫu .

-Dọn vệ sinh

-Tiết sau thu chấm.

-Chuẩn bị bài:Nguyên tử

+Nguyên tử là gì?

+Cấu tạo nguyên tử?

+Trong nguyên tử các electron được sắp xếp như thế nào?

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản