Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Chia sẻ: siemens1209

HS phân biệt được hiện tượng vật lí , hiện tượng hoá học .Nhận biết được các dấu hiệu phản ứng hoá học xảy ra. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng sủ dụng dụng cụ , hoá chất trong phòng thí nghiệm.

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌCI/Mục tiêu:

-HS phân biệt được hiện tượng vật lí , hiện tượng hoá học .Nhận biết được

các dấu hiệu phản ứng hoá học xảy ra.

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng sủ dụng dụng cụ , hoá chất trong phòng thí

nghiệm .

II/ Chuẩn bị: HS thực hành theo 6 nhóm :

Mỗi nhóm có một bộ thí nghiệm gồm :

Hoá cụ:

 Giá ống nghiệm :1 , Ống nghiệm : 6 , Kẹp gỗ: 1 ;

 Cốc thuỷ tinh : 1 ; ống hút : 1 , đèn cồn :1

 Nút cao su có ống dẫn khí ( đầu vuốt nhọn) : 1 , que đóm , diêm

Hoá chất : Dung dịch Na2CO3 , Thuốc tím ( KMnO4 ) , Nước vôi trong

: Ca(OH)2

HOẠT ĐỘNG 1:

GV: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và các thiết bị của phòng thực hành đã

chuẩn bị đủ chưa?
- Yêu cầu HS đọc SGK để hiểu nội dung các thí nghiệm phải tiến hành

trong buổi .

HOẠT ĐỘNG 2: TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM :

Thí nghiệm 1: Hoà tan và đun nóng dung dịch Thuốc tím ( KMnO4)

GIÁO VIÊN HỌC SINH

GV: Hướng dẫn HS làm TN 1: HS: Nghe,ghi và làm theo

GV: Làm mẫu. TN1: Hoà tan và đun nóng dung dịch Thuốc tím

GV: Hỏi HS : ( KMnO4)

- Tại sao tàn đóm đỏ bùng cháy ? a/ Cách làm: Với lượng thuốc tím có sẳn của mỗi nhóm

( Do có oxi được sinh ra) , chia làm 2 phần :

- Tại sao thâý que tàn đóm đỏ + Phần1: Cho vào nước đựng trong ống nghiệm 1 lắc

bùng cháy thì tiếp tục đun ? cho tan .

( Vì lúc đó phản ứng chưa xảy ra + Phần 2: Bỏ vào ống nghiệm 2

hoàn toàn ) - Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm và đun nóng

- Hiện tượng tàn đóm đỏ không - Đưa que tàn đóm đỏ vào .

bùng cháy nữa nói lên điều gì? ( Nếu thâý que tàn đóm đỏ bùng cháy thì tiếp tục đun .

đã hết oxi) Khi thấy tàn đóm đỏ không bùng chấy nữa thì ngừng

- Lúc đó vì sao ta ngừng đun ? đun , để nguội ống nghiệm .

( Vì phản ứng đã xảy ra xong)

GV: Hướng dẫn HS làm tiếp TN1 HS: Đỗ nước vào ống nghiệm 2 lắc kĩ .
GV : Yêu cầu HS Quan sát ống HS: Ghi vào tường trình.

nghiệm 1và 2 Nhận xét ghi b/ Hiện tượng:

vào vở tường trình .  Ống nghiệm1: Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch

màu tím .

 Ống nghiệm 2: Chất rắn không tan hết ( còn lại 1

GV: Hướng dẫn HS làm TN 2: phần rắn lắng xuống đáy ống nghiệm)

GV: Trong hơi thở có gì? TN2: Thực hiện phản ứng với Canxi hidroxit

Cách làm: Dùng ống hút thổi hơi lần lượt vào ống 3

GV: Các em quan sát hiện tượng đựng nước , ống nghiệm 4 đựng nước vôi trong .

và ghi vào vở .

GV: Trong ống 3 và 4 trường hợp HS: Hiện Tượng :

nào có phản ứng hoá học xảy ra ? -Ở ống nghiệm 3: Không có hiện tượng gì?

Giải thích ? - Ở ống 4: Nước vôi trong vẫn đục ( có chất rắn không

GV: : Hướng dẫn HS làm tiếp thí tan tạo thành )

nghiệm .

Quan sát hiện tượng và ghi HS: Dùng ống hút nhỏ 5 đến 10 giọt dd Natricacbonat

vào vở . Vào ống 3 đựng nước vào ống 5 đựng nước vôi

trong .

HS: Hiện tượng

Trong ống 3 và 5 ng nào có -Ở ống nghiệm 3: Không có hiện tượng gì
phản ứng hoá học xảy ra ? - Ở ống 4: có chất rắn không tan tạo thành (đục)

Dựa vào dấu hiệu nào ?

GV: Yêu cầu HS ghi phương trình HS: Ở ống 5 có phản ứng hoá học xảy ra

chữ của PƯ HH xảy ra ở ống Dấu hiệu của phản ứng : Có chất mới sinh ra (

nghiệm Chất rắn không tan trong nước )

2,4,5 vào vở .

GV: Giới thiệu sản phẩm thu HS : Các phương trình chữ :

được  Ở ống nghiệm 2:

Trong ống nghiệm 2,4,5 để HS Kali pemanganat Kali manganat + mangan ddio

viết phương trình chữ . xit +oxi

 Ở ống nghiệm 4:

GV: Vậy qua các thí nghiệm trên Canxi hidroxit + cacbon đioxit canxi cacbonnat

các em đã được củng cố về nhưng + nước

kiến thức nào ?  Ở Ống nghiệm 5:

Canxi hidroxit + natri cacbonac Canxi

cacbonac

Natri hidroxit

HS: Các kiến thức đã được củng cố bằng thực nghiệm :

1/ Dấu hiệu để nhận biết PƯ HH xảy ra .

2/ Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá
học .

3/ Cách viết trình chữ .
GV hướng dẫn các nhóm viết bảng tường trình theo mẫu sau:

Tên TN Dụng cụ và hoá Cách tiến HT -GT Phương trình chữ

chất hành
HOẠT ĐỘNG 3: Cuối tiết thực hành

 Sắp xếp lại dụng cụ , hoá chất . Làm vệ sinh bàn thí nghiệm .

 Đem dụng cụ đi rửa .

 Các nhóm hoàn thành bản tường trình

 Nhận xét và rút kinh nghiệm về tiết thực hành .Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản