Hoá học 8 - CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG ,THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT

Chia sẻ: siemens1209

Học sinh biết chuyển đổi lượng chất ( số mol chất ) thành khối lượng chất và ngược lại . -Học sinh biết chuyển đổi lượng chất khí thành thể tích khí (đktc) và ngược lại và biết chuyển đổi thể tích khí (đktc) thành lượng chất .

Nội dung Text: Hoá học 8 - CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG ,THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT

CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG ,THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT

I. MỤC TIÊU :

-Học sinh biết chuyển đổi lượng chất ( số mol chất ) thành khối lượng chất

và ngược lại .

-Học sinh biết chuyển đổi lượng chất khí thành thể tích khí (đktc) và ngược

lại và biết chuyển đổi thể tích khí (đktc) thành lượng chất .

II.CHUẨN BỊ :Bảng phụ kẻ bài tập - giấy bìa xanh , bìa đỏ ghi kết

quả bài tập.

III) NỘI DUNG :

1)Ổn định lớp :

2)Kiểm tra bài cũ :

1) Mol là gì ? Hãy cho biết số phân tử có trong 0,25 mol phân tử

NaCl ?

2) Em có nhận xét gì về thể tích mol chất khí ở cùng nhiệt độ , áp

suất ? Ở đktc1 mol chất khí bất kì chiếm thể tích là bao nhiêu ?

.Hãy tính thể tích ở đktc của 0,25 mol phân tử oxi .

3) Nội dung bài mới :

Giới thiệu bài : Trong tính toán hoá học , chúng ta phải thường xuyên

chuyển đổi giữa lượng chất
( tức là số mol chất ) và khối lượng chất , Giữa lượng chất khí và thể

tích chất khí có mối quan hệ với nhau như thế nào ? chúng ta hãy tìm

hiểu ở bài học hôm nay ?

Hoạt động 1: Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng

chất như thế nào?

Giáo viên Học sinh

GV: +Dùng bảng phụ có ghi sẵn bài toán . HS: Thảo luận nhóm .

a) Biết M CO2 = 44g . Hãy tính xem 0,5 mol CO2 có + 1 HS đọc đề bài tập .

khối lượng là bao nhiêu gam ? +1 HS lên bảng giải .

b) Biết M H2O = 18g . Khối lượng của 0,25mol H2O là +Các nhóm khác bổ sung

bao nhiêu gam ?

Giải:

a)M CO2 = 44g HS : Ghi công thức tính khối

Khối lượng của 0,5 mol CO2 lượng ( bảng )

0,5 x 44 = 22( g)

b) M H2O = 18 (g) Công thức :

Khối lượng của 0,25 mol H2O m = n.M (g)

0,25 x18 = 4,5(g)

? Qua 2 ví dụ trên , nếu đặt n là số mol chất , m là m

khối lượng . n = (mol)
Em hãy rút ra công thức tính khối lượng ? M? Có thể tính được lượng chất n khi biết khi biết m và m

M không ? M = (g)

Em hãy rút ra công thức tính ? n

Trong đó:

n : số mol chất

?Có thể tính được khối lượng mol M của chất khi biết M : Khối lượng mol chất

m và n không ? m :khối lượng chất

Hãy viết công thức tính ?

- HS hoạt động cá nhân .

Dùng giấy roki ghi bài tập và dán lên bảng bằng nam -Làm bài tập trong vở bài tập

châm – GV gọi1 HS lên bảng

a) Tính xem 28g Fe có số mol là bao nhiêu ? làm bài tập , Chấm vở 5 HS

b) Tìm khối lượng mol của hợp chất A , biết rằng HS : Giải bài tập

0,5mol chất này m 28

có khối lượng là 49g a) nFe= = = 0,5

(mol)

Gọi HS nhận xét . GV bổ sung . M 56
b) Khối lượng mol của hợp

chất A :

m 49

M= = = 98(g)

n 0,5

Hoạt động 2:Chuyển đổi giữa lượng chất và thể tích chất khí như thế

nào ?

Học sinh hoạt động theo nhóm

+Bảng phụ . (4HS)

Tính thể tích (đktc) của : -HS lên bảng làm .

a) 0,5 mol H2 a) VH2 = 22,4 x 0,5 = 11,2 (l)

b) 0,1 mol O2 b) VO2 = 22,4 x 0,1 = 2,24 (l)

+ Gọi đại diện nhóm lên bảng làm ? + Các nhóm khác nhận xét ?

? HS : Qua 2 bài tập trên , nếu đặt n là số mol chất , V

là thể tích chất khí (đktc). Em hãy rút ra công thức tính +HS rút ra công thức tính V ?

V? + HS rút ra công thức tính n ?

+ GV : Ghi bảng . +HS làm bài tập ở vở bài tập

? Em hãy rút ra công thức tính n khi biết V ? +1 HS lên bảng giải bài tập .

+ Áp dụng công thức trên . + HS khác theo dõi, nhận xét .

Hãy làm bài tập sau : (đã ghi ở bảng phụ)
a) Tính thể tích ở (đktc) của 0,25 mol khí CO2 ?

b) Tính số mol của 3,36 lít CO2 ở (đktc)

+ GV : Thu vở chấm 4 HS.

Hoạt động 3: Củng cố:

1HS đọc phần ghi nhớ .

GV treo biển phụ . Chia làm 2 đội chơi , Một đội phát giấy bìa màu

đỏ , một đội phát bìa màu xanh ( Tất cả các mảnh bìa đều có ghi kết

quả , đội nào gắn nhiều hơn đội (đúng) đội đó thắng .

n (mol) m(gam) VKh(l) đktc số phân tử

CO2 0,01

N2 5,6

SO3 1,12

CH4 1,5 .1023-Tổ chức chấm điểm cho từng đội , thông báo kết quả , sửa sai .

Dặn dò:

Bài tập 1,2,3 trang 67 .Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản