Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
162
lượt xem
7
download

Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành ở đktc trong phương trình phản ứng 2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích và lượng chất .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

  1. TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2) I.MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành ở đktc trong phương trình phản ứng 2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích và lượng chất . II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ , phiếu học tập HS: Nội dung bài học trước . III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1)Ổn định lớp : 2)Kiểm tra bài cũ : Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch a xit clohiđric(HCl) theo sơ đồ sau: Zn + HCl ……. ZnCl2 + H2 a) Lập PTHH của phản ứng . b) Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành ? c) Tính thể tích H2 thu được ở đktc ? Gọi HS lên bảng làm câu a, b .
  2. 3/ Giới thiệu bài : Câu c, của bài tập yêu cầu tính thể tích khí H2 ở đktc . Như vậy dựa vào PTHH người ta có thể tính được thể tích chất khí tham gia hoặc tạo thành trong một PTHH . Bằng cách nào tính được, chúng ta tìm hiểu trong tiết này ? Hoạt động 1: Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham gia và sản phẩm ? Giáo viên Học sinh GV: Treo bảng nhóm , Kiểm tra và Nhận xét . HS: Các nhóm thảo luận câu c , của bài GV: Từ bài tập trên hãy nêu các bước tiến hành tập trên sau khi các nhóm giải . để giải bài HS: 1) Các bước tiến hành : toán theo PTHH ? -Viết đúng PTHH . - Chuyển đổi khối lượng hoặc thể tích chất khí đã cho thành số mol chất. - Dựa vào PTHH để tính số mol chất tham gia hoặc tạo thành . - Chuyển đổi số mol chất khí thành thể tích chất khí theo yêu cầu đề bài . GV: Ví dụ 1: HS: Thảo luận nhóm và thực hiện . Cácbon cháy trong oxi hoặc trong không khí HS: Nêu công thức dùng công thức để sinh ra tính VCO2 ?
  3. khí cacbonic : HS: 1em lên bảng giải .Theo các bước C + O2 t0 CO2 trên: Hãy tìm thể tích khí cacboníc CO2 (đktc) sinh ra , - Tìm số mol khí O2 tham gia phản ứng : nếu có 4g nO2 = 4  0,125(mol ) 32 khí oxi tham gia phản ứng . - Tìm số mol CO2 sinh ra sau phản ứng: GV: Dùng công thức nào để chuyển đổi số mol Theo PTHH : chất thành 1mol O2 tham gia phản ứng, sinh thể tích khí ở đktc ?. ra1mol CO2. Vậy: 0,125mol CO2(đktc)....................0,125molCO2 - Tìm thể tích khí CO2 sinh ra sau phản ứng : GV: Ví dụ 2: VCO2 = 22,4 x n = 22,4 x 0,125 = 2,8 Khí cacbon (II)oxit khử oxi của đồng oxit ở (l) nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng sau: HS: Thảo luận nhóm nhỏ và thực hiện . CO + CuO Cu + CO2 Số mol khí CO2 sinh ra : Hãy tính thể tích khí CO cần dùng , Khi sau 4,48 nCO2 =  0,2(mol ) phản ứng 22,4 thu được 4,48 lit CO2 .Biết rằng các thể tích khí Theo PTHH : đều ở đktc . Số mol CO tham gia là:
  4. nCO = nCO2 = 0,2(mol) GV: Gọi 1HS lên bảng giải . Thể tích khí CO cần dùng : Hoạt động2 : Áp dụng: nCO = n x 22,4 = 0,2 x 22,4= 4,48 (l) Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt cháy hết HS: Làm vào vở . 3,1 g phot pho . Biết sơ đồ phản ứng như sau : 1) nP = m 3,1   0,1(mol) M 31 P + O2 P2O5 HS: 4P + 5 O2 2P2O5 Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản 4mol 5mol 2mol ứng ? 0,1mol xmol ymol GV: Gọi HS lần lượt làm từng bước . HS: Theo phương trình : GV:- Các em hãy tính số mol của phốtpho ? npx 5 0,1x5 nO2 =   0,125(mol) - Cân bằng phương trình phản ứng . 4 4 GV:Có thể kết hợp giới thiệu cho HS cách điền np 0,1 nP2O5 =   0,05(mol) 2 2 số mol HS: Thể tích khí o xi cần dùng : của các chất dưới phương trình phản ứng . VO2 = n x22,4 = 0,125 x22,4 = 2,8(lit) GV:Em hãy tính số mol của O2 và P2O5 . HS: Khối lượng của hợp chất tạo thành : mP2O5 = n xM = 0,05 x 142 = 7,1 (gam)
  5. GV: Tính thể tích khí oxi cần dùng ? GV: Em hãy tính khối lượng của hợp chất tạo thành ? Hoạt động 3: Luyện tập , củng cố . - HS đọc phần ghi nhớ trong SGK - Giải bài tập 2 trang 75 SGK - Cho 1 bài tập trắc nghiệm chọn đáp số đúng .( trong bảng phụ ) 4) Dặn dò : - Về nhà làm các bài tập trang 75, 76SGK - Chuẩn bị tiết sau Luyện tập : Mol, Khối lượng mol, thẻ tích mol, tỉ khối của chất khí , các công thức chuyển đổi . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản