Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

Chia sẻ: siemens1209

HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo thành ở đktc trong phương trình phản ứng 2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng , thể tích và lượng chất .

Nội dung Text: Hoá học 8 - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC (tiết 2)

TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

(tiết 2)

I.MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức : HS biết cách tính thể tích chất khí tham gia và tạo

thành ở đktc trong phương trình phản ứng

2/ Kĩ năng: Tiếp tục rèn luyện kĩ năng lập phương trình phản ứng

hoá học và kĩ năng sử dụng các công thức chuyển đổi giữa khối lượng

, thể tích và lượng chất .

II.CHUẨN BỊ : GV : Bảng phụ , phiếu học tập

HS: Nội dung bài học trước .

III) HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1)Ổn định lớp :

2)Kiểm tra bài cũ :

Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch a xit clohiđric(HCl) theo sơ

đồ sau:

Zn + HCl ……. ZnCl2 + H2

a) Lập PTHH của phản ứng .

b) Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành ?

c) Tính thể tích H2 thu được ở đktc ?

Gọi HS lên bảng làm câu a, b .
3/ Giới thiệu bài : Câu c, của bài tập yêu cầu tính thể tích khí

H2 ở đktc . Như vậy dựa vào PTHH người ta có thể tính được thể tích

chất khí tham gia hoặc tạo thành trong một PTHH . Bằng cách nào

tính được, chúng ta tìm hiểu trong tiết này ?

Hoạt động 1: Bằng cách nào có thể tìm được thể tích chất khí tham

gia và sản phẩm ?

Giáo viên Học sinh

GV: Treo bảng nhóm , Kiểm tra và Nhận xét . HS: Các nhóm thảo luận câu c , của bài

GV: Từ bài tập trên hãy nêu các bước tiến hành tập trên sau khi các nhóm giải .

để giải bài HS: 1) Các bước tiến hành :

toán theo PTHH ? -Viết đúng PTHH .

- Chuyển đổi khối lượng hoặc thể tích

chất khí đã cho thành số mol chất.

- Dựa vào PTHH để tính số mol chất

tham gia hoặc tạo thành .

- Chuyển đổi số mol chất khí thành thể

tích chất khí theo yêu cầu đề bài .

GV: Ví dụ 1: HS: Thảo luận nhóm và thực hiện .

Cácbon cháy trong oxi hoặc trong không khí HS: Nêu công thức dùng công thức để

sinh ra tính VCO2 ?
khí cacbonic : HS: 1em lên bảng giải .Theo các bước

C + O2 t0 CO2 trên:

Hãy tìm thể tích khí cacboníc CO2 (đktc) sinh ra , - Tìm số mol khí O2 tham gia phản ứng :

nếu có 4g nO2 =
4
 0,125(mol )
32
khí oxi tham gia phản ứng .
- Tìm số mol CO2 sinh ra sau phản ứng:
GV: Dùng công thức nào để chuyển đổi số mol
Theo PTHH :
chất thành
1mol O2 tham gia phản ứng, sinh
thể tích khí ở đktc ?.
ra1mol CO2.

Vậy: 0,125mol

CO2(đktc)....................0,125molCO2

- Tìm thể tích khí CO2 sinh ra sau phản

ứng :
GV: Ví dụ 2:
VCO2 = 22,4 x n = 22,4 x 0,125 = 2,8
Khí cacbon (II)oxit khử oxi của đồng oxit ở
(l)
nhiệt độ cao theo sơ đồ phản ứng sau:
HS: Thảo luận nhóm nhỏ và thực hiện .
CO + CuO Cu + CO2
Số mol khí CO2 sinh ra :
Hãy tính thể tích khí CO cần dùng , Khi sau
4,48
nCO2 =  0,2(mol )
phản ứng 22,4

thu được 4,48 lit CO2 .Biết rằng các thể tích khí Theo PTHH :

đều ở đktc . Số mol CO tham gia là:
nCO = nCO2 = 0,2(mol)

GV: Gọi 1HS lên bảng giải . Thể tích khí CO cần dùng :

Hoạt động2 : Áp dụng: nCO = n x 22,4 = 0,2 x 22,4= 4,48 (l)

Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng để đốt

cháy hết HS: Làm vào vở .

3,1 g phot pho . Biết sơ đồ phản ứng như sau : 1) nP =
m 3,1
  0,1(mol)
M 31
P + O2 P2O5
HS: 4P + 5 O2 2P2O5
Tính khối lượng hợp chất tạo thành sau phản
4mol 5mol 2mol
ứng ?
0,1mol xmol ymol
GV: Gọi HS lần lượt làm từng bước .
HS: Theo phương trình :
GV:- Các em hãy tính số mol của phốtpho ?
npx 5 0,1x5
nO2 =   0,125(mol)
- Cân bằng phương trình phản ứng . 4 4

GV:Có thể kết hợp giới thiệu cho HS cách điền np 0,1
nP2O5 =   0,05(mol)
2 2
số mol
HS: Thể tích khí o xi cần dùng :
của các chất dưới phương trình phản ứng .
VO2 = n x22,4 = 0,125 x22,4 =

2,8(lit)
GV:Em hãy tính số mol của O2 và P2O5 .
HS: Khối lượng của hợp chất tạo

thành :

mP2O5 = n xM = 0,05 x 142 = 7,1

(gam)
GV: Tính thể tích khí oxi cần dùng ?
GV: Em hãy tính khối lượng của hợp chất tạo

thành ?Hoạt động 3: Luyện tập , củng cố .

- HS đọc phần ghi nhớ trong SGK

- Giải bài tập 2 trang 75 SGK

- Cho 1 bài tập trắc nghiệm chọn đáp số đúng .( trong bảng phụ

)

4) Dặn dò :

- Về nhà làm các bài tập trang 75, 76SGK

- Chuẩn bị tiết sau Luyện tập : Mol, Khối lượng mol, thẻ tích

mol, tỉ khối của chất khí , các công thức chuyển đổi .

Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản