Hóa học môi trường - Khí quyển và hóa học khí quyển

Chia sẻ: lehuuloi

Tài liệu tham khảo Hóa học môi trường - Khí quyển và hóa học khí quyển.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hóa học môi trường - Khí quyển và hóa học khí quyển

Khí Quyển Và Hóa Học
Khí Quyển
Khí Quyển Và Hóa Học Khí Quyển
KHÁI QUÁT
CHUNG

NGHỊCH NHIỆT
TẦM QUAN

Ô NHIỄM KK TRỌNG


KHÍ QUYỂN

KHÍ TƯỢNG
TÍNH CHẤT VẬT
THỦY VĂN VÀ THỜI
TIẾT LÝ

NĂNG LƯỢNG
VẬN CHUYỂN
KHÁI QUÁT CHUNG
-Khí Oxide trong khí
quyển
-Hydrocarbon và sương
mù quang hóa
-Hạt vật chất
KHÁI QUÁT CHUNG
OXIDE TRONG
KHÍ QUYỂN
OXIDE CỦA OXIDE CỦA OXIDE CỦA
CACBON NITO SULFUR
KHÁI QUÁT CHUNG
OXIDE CỦA CACBON
- Thành phần chủ yếu là khí

carbon dioxide CO (khoảng
380ppmv)


- Ngoài ra còn có khí carbon

monoxide CO ( khoảng 1.2 x 10
KHÁI QUÁT CHUNG
OXIDE CỦA NITO
Hai chất khí ô nhiễm
nghiêm trọng nhất của oxide
nitrogen là nitric oxide, NO, và

nitrogen dioxide, NO , gọi

chung là “NO ” (10 -10 %

V )
KHÁI QUÁT CHUNG
OXIDE CỦA SULFUR
Thành phần chủ yếu là Sulfur

dioxide( SO ) .Một phần của

khí SO này bị biến đổi trong
khí quyển để trở thành acid

sulfuric, H SO
KHÁI QUÁT CHUNG


HIDROCACBON VÀ SƯƠNG MÙ QUANG HÓA

Hydrocarbon nhiều nhất có trong bầu khí quyển là
KHÁI QUÁT CHUNG
HẠT VẬT CHẤT

Các hạt vật chất là các hạt được kết tập
từ một vài phân tử hay vài mẫu bụi có
thể dễ dàng nhìn thấy được bằng mắt
thường được tìm thấy trong khí quyển
TẦM QUAN
TRỌNGNUÔI DƯỠNG
BẢO VỆ
TOÀN BỘ SỰ
SỰ SỐNG
SỐNG
THÀNH PHẦN
KHÍ QUYỂN
TÍNH CHẤT
VẬT LÝ
SỰ PHÂN TẦNG
SỰ BIẾN THIÊN
CỦA
ÁP SUẤT VÀ MẬT
KHÍ QUYỂN ĐỘ THEO ĐỘ CAO
THÀNH PHẦN KHÍ QUYỂN
0.93% 0.04%
20.95%Nitrogen
Oxygen
Argon
Carbon dioxide


78.08%
THÀNH PHẦN KHÍ QUYỂN

• Trong thành phần của argon, còn có
thêm bốn khí hiếm nữa:
• Neon, 1.818 x 10-3 %
Helium, 5.24 x 10-4 %
• Krypton, 1.14 x 10-4 %
Xenon, 8.7 x 10-6 %
• Và khí pha loãng như quy định trong
bảng 9.1
Mgh x 10 5
2.303RT
SỰ BIẾN THIÊN CỦA ÁP SUẤT


Áp suất của khí quyển giảm khi lên cao
Công thức tính áp suất theo độ cao và

nhiệt độ : P = P e
Nếu lấy log 2 vế thì

Log P = Log P – 10 Mgh/2.303RT

Nếu P = 1 thì

Log Ph = - 10 Mgh/2.303RT
SỰ BIẾN THIÊN CỦA ÁP SUẤT
SỰ PHÂN TẦNNG CỦA KHÍ QUYỂN
SỰ PHÂN TẦNG CỦA KHÍ QUYỂN
VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG TRONG
KHÍ QUYỂN
VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG TRONG
KHÍ QUYỂN
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ
THỜI TIẾT
Năng lượng nước trong khí quyển và dịch chuyển khối
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THỜI TIẾT

KHỐI
KK
ĐẶC
TÍNH CHẤT S Ự ỔN
ẨM
TRƯNG
NHIỆT ĐỊNH
LỤC GIÓ KHÔNG
ĐẠI NHIỆT BẮCHOẶC XÍCH
CỰC MÙA KHÍ LẠNH ẤM
ĐỊA DƯƠNG ĐỚI
(P)
NAM VỰC
(M)
ĐẠO
CAO
(m) (T) (A) (E) (k) (w)
(c) (S)
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THỜI TIẾT
Một số khối không khí
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THỜI TIẾT
Sự di chuyển của các khối không khí
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THỜI TIẾT
Khí hậu toàn cầu
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ THỜI TIẾTFront thời tiết
Front lạnh Front nóng
HIỆN TƯỢNG NGHỊCH NHIỆT VÀ Ô
NHIỄM KHÔNG KHÍ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản