Họa sĩ Phạm Anh Tuấn

Chia sẻ: tuanloccuoi

Sinh ngày 23/10/1981 tại Hải Phòng Sen - Sơn dầu - 160cm x 90cm - 2012 (Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012) .Tĩnh vật - Sơn dầu - 60cm x 80cm - 2012 ...Tam Bạc - Sơn dầu .

Nội dung Text: Họa sĩ Phạm Anh Tuấn

 

  1. Phạm Anh Tuấn Họa sĩ Phạm Anh Tuấn Sinh ngày 23/10/1981 t ại Hải Phòng Sen - Sơn dầu - 160cm x 90cm - 2012 (Triển lãm Mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng 2012)
  2. Tĩnh vật - Sơn dầu - 60cm x 80cm - 2012
  3. Tam Bạc - Sơn dầu
  4. Tam Bạc - Sơn dầu (80cm x 60cm)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản