Hoạch định chiến lược marketing

Chia sẻ: ngocthachstone

Tiến trình thể hiện sản phẩm mới gồm có 8 giai đoạn: phát sinh ý kiến, sơ tuyển ý kiến, thể hiện quan niệm và thử nghiệm, thể hiện chiến lược mar, phân tích kinh doanh, thể hiện SP, thực nghiệm thị trường và thương mại hóa. Mục tiêu của mỗi giai đoạn là quyết định xem sp có nên tiếp tục thể hiện hay bỏ rơi.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hoạch định chiến lược marketing

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING
I. Phát triển sản phẩm mới
Tiến trình thể hiện sản phẩm mới gồm có 8 giai đoạn: phát sinh ý kiến, sơ tuyển ý
kiến, thể hiện quan niệm và thử nghiệm, thể hiện chiến lược mar, phân tích kinh
doanh, thể hiện SP, thực nghiệm thị trường và thương mại hóa. Mục tiêu của mỗi giai
đoạn là quyết định xem sp có nên tiếp tục thể hiện hay bỏ rơi.
1 Sự phát sinh ý kiến :
ü Nguồn gốc của những ý kiến sp mới : có thể là khách hàng, những nhà khoa học,
những công ty cạnh tranh, nhân viên và bộ phận quản lý tối cao.
ü Những kỹ thuật phát sinh ý kiến : Những ý kiến thực sự tốt phát sinh từ cảm
hứng, nỗ lực và những kỹ thuật. Những kỹ thuật sáng tạo có thể giúp cá nhân hay
nhóm phát sinh được những ý kiến hay hơn.
Bao gồm: Liệt kê thuộc tính rồi tìm cách cải thiện chúng. Nhiều đồ vật được liệt kê
và mỗi dự án được xem xét so với từng đồ vật khác. Nhận ra những kích thước của
vấn đề, về một cấu trúc và đòi hỏi phải khảo sát những quan hệ của chúng. Nhận
dạng nhu cầu, vấn đề từ người tiêu dùng.
2 Sơ tuyển ý kiến :
Nhằm giảm bớt số ý kiến để chỉ còn vài ý kiến hấp dẫn và hiện thực. Việc đánh giá
những ý kiến mới theo một tiêu chuẩn nhất định. Người ta sẽ đặt ra những câu hỏi
như : “Sản phẩm này có ích cho người tiêu dùng hay không? “; “Chi phí thực hiện có
cao hơn những sản phẩm cạnh tranh hay không?”; “Quảng cáo và phân phối có dễ
dàng không?” … Những ý kiến nào không phù hợp với mục tiêu chiến lược và tài
nguyên của công ty sẽ bị loại bỏ.
Những ý kiến còn lại được đánh giá theo chỉ số có trọng lượng, bằng cách liệt kê
những yếu tố cần thiết cho việc tung sản phẩm ra thị trường thành công, chỉ ra trọng
lượng những yếu tố đó thông qua độ quan trọng tương đối của chúng. Sau đó đánh
giá khả năng của công ty trên mỗi yếu tố, và nhân mức độ quan trọng với mức khả
năng của công ty để có được một sự đánh giá tổng quát khả năng của công ty trong
việc tung sp ra thị trường.
3 Thể hiện quan niệm và thử nghiệm :
Những ý kiến hấp dẫn phải được chọn lọc thành những quan niệm sản phẩm có thể
thử nghiệm được. Một ý kiến sản phẩm là một sản phẩm khả dĩ mà công ty có thể
cung ứng cho thị trường. Nếu ý kiến đó được bổ sung chi tiết hơn và được phát biểu
bằng ngôn từ của khách hàng, nó sẽ trở thành một quan niệm.
Bất cứ một ý kiến nào cũng có thể biến thành nhiều quan niệm sản phẩm
(ví dụ: một công ty thực phẩm có ý kiến chế tạo loại bột để cho thêm sữa vào nhằm
làm tăng bổ và ngon. Và công ty đã tạo ra nhiều quan niệm: món đồ uống có sẵn ngay
vào bữa điểm tâm mà không cần chuẩn bị. Món đồ uống ngon vào những bữa ăn giữa
giờ cho trẻ con giải khát vào buổi trưa. Một món phụ bổ dưỡng cho những người lớn
tuổi uống trước khi đi ngủ) .
Quan niệm sp rồi sẽ làm thành quan niệm nhãn.
4 Thể hiện chiến lược mar :
Chiến lược này gồm 3 phần.
ü Thứ nhất là mô tả kích thước, cơ cấu và hành vi hoạt động của thị trường, rồi tới
sự sắp đặt những sản phẩm dự trữ, và phần tham gia thị trường, mục tiêu lợi nhuận
trong những năm đầu tiên.
ü Thứ hai là vạch ra giá cả dự trù của sản phẩm, chiến lược phân phối và ngân
sách tiếp thị cho năm thứ nhất.
ü Thứ ba là mô tả những mục tiêu lợi nhuận và bán hàng lâu dài. Và chiến lược
mar mix.
5 Phân tích kinh doanh:
ü Ước lượng doanh số : Cần phải ước lượng doanh số xem đã đủ để thu một số lợi
nhuận thỏa đáng hay chưa. Những phương pháp ước lượng phải tuỳ theo sản phẩm
được mua một thời, được mua bất thường, hoặc được mua thường xuyên.
ü Ước tính chi phí và lợi nhuận : Cần ước tính xem phải bán bao nhiêu sản phẩm
thì hòa vốn. Nếu có cơ sở biết rằng nếu bán được lượng hàng ít nhất cũng bằng điểm
hoà vốn thì tiến tới hoàn thành sự thể hiện sản phẩm .
6 Thể hiện sản phẩm :
Khi quan niệm sản phẩm thông qua được trắc nghiệm kinh doanh, thì nó được chuyển
tới bộ phận chế tạo và bộ phận kỹ thuật để thể hiện một sản phẩm cụ thể. Bước này
nhằm xác định xem ý kiến sản phẩm có thể biến thành một sản phẩm khả dĩ về kỹ
thuật cũng như về thương mại.
7 Thực nghiệm thị trường
Nhằm để biết những người tiêu thụ vá bán buôn phản ứng ra sao đối với sự vận hành,
sử dụng và mua lại sản phẩm thực sự và để biết thị trường rộng đến mức nào. Không
phải tất cả các công ty chọn con đường thử nghiện ở thị trường. Thử nghiệm tại thị
trường hàng hóa tiêu thụ theo các cách sau:
ü Nghiên cứu những đợt bán: Công ty cần biết có bao nhiêu khách hàng đã mua
sản phẩm lần nữa và họ đã được thỏa mãn ra sao. Công ty có thể đo lường sự tác
động những quan niệm vì quảng cáo thay đổi đã phát sinh những lần mua trở lại, mặt
khác việc này nhằm chỉ ra sức mạnh của nhãn hiệu để đoạt được sự phân phối và vị
trí thuận tiện ở thương trường.
ü Kỹ thuật cửa hàng giả tạo: tìm 30 đến 40 người, đưa tiền cho họ và giới thiệu họ
vào một cửa hàng có nhiều sản phẩm nổi tiếng và sản phẩm mới, xét xem họ mua sản
phẩm nào. Sao đó 1 thời gian liên lạc với người mua sản phẩm mới xem thái độ của
họ với sản phẩm mới như thế nào. Cách này có thể đo được hiệu quả của quảng cáo,
tốc độ mua thử, kết quả nhanh chóng và an toàn cạnh tranh.
8 Thương mại hóa
ü Thời điểm: Có thể thực hiện 1 trong 3 cách: Đưa sản phẩm vào thị trường
trước; Đưa sản phẩm vào cùng lúc với đối thủ; Vào trễ
ü Địa điểm: Chọn lựa những thị trường theo những tiêu chuẩn chính như uy tín
của công ty, chất lượng sưu tầm dữ liệu của khu vực đó và sự thâm nhập cạnh tranh.
ü Khách hàng: Phải nhắm sẵn việc phân phối và cổ động của mình những nhóm có
triển vọng nhất. Họ là những người chấp nhận, những người dùng nhiều, những
người sẽ nói tốt cho sản phẩm và ta có thể tiếp xúc với họ một cách nhanh chóng mà
không hề tốn kém.
ü Bằng cách nào: Lập kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới với các thị trường lần
lượt.II. Quản trị những sản phẩm qua chu kỳ sống
Quan niệm đời sống chu kỳ sản phẩm tập trung vào những gì đang xảy ra cho một
mặt hàng hay nhãn hiệu nhất định chứ không phải cái gì đang xảy ra cho toàn thể thị
trường. Chu kỳ sống điển hình của một sản phẩm có 4 giai đoạn rõ rệt :
1 Giai đoạn giới thiệu:
Trước khi một thị trường thành hình thì đã có một thị trường tiềm ẩn, gồm những
người cùng có chung một nhu cầu về một sản phẩm chưa xuất hiện. Để có thể thiết
kế một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu tiềm ẩn này, người sản xuất có 2 cách lựa
chọn :
ü Thiết kế một sản phẩm nhằm thõa mãn ưa chuộng của 1 phần thị trường. Hai
hay nhiều sản phẩm nữa có thể tung ra đồng thời để nắm thêm vài phần khác của thị
trường
ü Thiết kế một sản phẩm nhằm thõa mãn khoản giữa của thị trường. Hai hay nhiều
sản phẩm nữa có thể tung ra đồng thời để nắm bắt hai hay nhiều phân khúc của Thị
trường
Đây là giai đoạn doanh số tăng triển chậm. Tiền lời thì chưa có, vì những chi phí cho
việc giới thiệu quá cao.
2 Giai đoạn phát triển :
Khi doanh số tốt, sẽ có đối thủ mới nhảy vào thị trường. Nếu đối thủ mới là một công
ty nhỏ, nó sẽ chọn 1 góc của Thị trường để tung nhãn hiệu và không đối đầu với
công ty có sẵn chung 1 Thị trường . Nếu đối thủ mới là một công ty lớn, nó sẵn sàng
nhảy vào thị trường có sẵn của công ty và có thể tiến tới sự phân chia Thị trường.
Đây là giai đoạn được thị trường tiếp nhận mau lẹ và mức lời ngày càng tăng.
3 Giai đoạn trưởng thành:
Khi có nhiều đối thủ cạnh tranh mới cùng phân chia Thị trường , cạnh tranh và lấn
chiếm Thị trường, lợi nhuận của công ty bắt đầu giảm và Thị trường sẽ tách ra thành
những phân khúc nhỏ hơn đó là trạng thái Thị trường phân hóa. Sự phân hóa của Thị
trường đưa đến củng cố Thị trường bằng cách xuất hiện những thuộc tính mới có sức
lôi kéo Thị trường. Ở giai đoạn này doanh số tăng chậm lại, vì sản phẩm đã được hầu
hết khách hàng tiềm tàng chấp nhận. Lợi nhuận ổn định hoặc giảm lại vì phải tăng chi
phí tiếp thị để bảo vệ sản phẩm chống lại cạnh tranh.

4 Giai đoạn suy thoái:
Có khi nhu cầu của Thị trường đối với sản phẩm hiện có đột nhiên bị suy thoái, do
mức nhu cầu của toàn bộ bị suy thoái hay do một kỹ thuật mới khởi sự thay thế cái
cũ. Đây là giai đoạn doanh số tuột xuống dữ dội và lợi nhuận tàn dần.
III. Thiết kế chiến lược mar đối với từng vị thế cạnh tranh trên thị trường
1 Những chiến lược dẫn đạo Thị Trường :
(Công ty dẫn đạo Thị trường là công ty có thị phần lớn nhất.)
ü Mở rộng Thị trường toàn bộ: Công ty đạt ưu thế nhiều nhất khi Thị trường toàn
bộ gia tăng. Công ty dẫn đạo phải tìm ra những người sử dụng mới, những cách sử
dụng mới và sử dụng nhiều hơn sản phẩm của họ.
ü Bảo vệ thị phần : Trong khi cố gắng mở rộng Thị trường, phải thường xuyên bảo
vệ mình chống lại sự tấn công của đối thủ
ü Bành trướng thị phần: Các công ty dẫn đạo có thể cải thiện khả năng kiếm lời
bằng cách gia tăng thị phần của họ.
2 Những chiến lược thách đố Thị Trường:
(Công ty đứng hàng thứ 2, 3… luôn có những chiến lược cạnh tranh được gọi là
những công ty thách đố Thị trường . )
- Xác định đối thủ và mục tiêu chiến lược :
Hầu hết mục tiêu là tăng thị phần, tăng lợi nhuận, và diệt đối thủ cạnh tranh hay giảm
bớt thị phần của nó.
Đối thủ được chọn để tấn công gồm một trong ba loại sau :
Những công ty dẫn đạo– khả năng thành công nếu công ty dẫn đạo không phục vụ
Thị trường tốt;
Những công ty đồng cỡ– nếu họ không làm tốt công việc và không được tài trợ đủ;
Những công ty ở những vùng địa phương nhỏ.
- Chọn chiến lược tấn công : Có 5 chiến lược
ü Tấn công trực diện: lực lượng tấn công phải xấp xỉ ngang bằng về giá, quảng
cáo, sản phẩm.
ü Tấn công vào sườn: tập trung vào những điểm yếu của đối thủ hoặc tìm ra những
nhu cầu mà chưa ai phát hiện được.
ü Tấn công bao vây: Cố gắng dành một khoảng lớn TT bằng các cuộc tấn công
chớp nhoáng
ü Tấn công vượt bên: Là lối tấn công hết sức gián tiếp. Sự phát triển kỹ thuật nhảy
vọt là một trong những chiến lược vượt bên.
ü Tấn công du kích: Tấn công bất thường và nhỏ nhằm mục đích quấy rối và mất
tinh thần của đối thủ. Có thể bằng cách giảm giá một cách chọn lọc, tung ra những
cuộc cổ động mạnh mẽ hay tấn công vào một lãnh thổ thu hẹp.
3 Những chiến lược theo đuổi Thị Trường
Không phải các công ty đến sau đều muốn thách thức công ty dẫn đạo Thị trường ,
mà có công ty chỉ theo đuổi Thị trường.
Có 3 chiến lược được sử dụng:
ü Bắt chước y hệt những sản phẩm của dẫn đạo Thị trường sự phân phối, quảng
cáo… Không có phát kiến nào ngoài sự bắt chước y hệt sống bám vào dẫn đạo Thị
trường
ü Bắt chước: Sao chép một số đặc tính của dẫn đạo nhưng cũng có cái khác. Công
ty dẫn đạo không chú ý đến công ty bắt chước nếu không bị tấn công gay gắt.
ü Thích ứng: Lấy những sản phẩm của công ty dẫn đạo rồi thích ứng và cải thiện
chúng, thường bán sản phẩm ra Thị trường khác để tránh đối đầu .
4 Những chiến lược ẩn náo Thị Trường:
Các công ty có nguồn tài nguyên hạn chế thường chọn nơi hoạt động của mình ở một
nơi chuyên biệt của Thị trường nó không lôi cuốn sự chú ý của các công ty lớn.
Lý do chính để các công ty này thành công là họ biết rõ nhóm khách hàng của mục
tiêu để thỏa mãn nhu cầu của họ hơn các công ty khác.
BÀI TẬP:
1. Hãy suy nghĩ và đề nghị một sản phẩm mới. Lập kế hoạch cụ thể về việc phát triển
sản phẩm mới đó theo 8 bước với việc trả lời câu hỏi: Làm việc đó như thế nào? Ở
đâu?
2. Chọn 1 sản phẩm. Thiết kế chiến lược Mar đối với từng vị thế cạnh tranh trên thị
trường? (Chọn một vị thế cạnh tranh )


Bài 6
XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

I. THƯƠNG HIỆU
1. Khái niệm
Thương hiệu là “ một cái tên, từ ngữ, ký hiệu, biểu tượng hoặc hình vẽ thiết kế…
hoặc tập hợp của các yếu tố trên nhằm xác định và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ
của một người bán hoặc một nhóm người bán với hàng hóa và dịch vụ của các đối thủ
cạnh tranh “ (Theo hiệp hội Marketing Hoa Kỳ)
Gồm 2 phần :
+ Phát âm được : là những yếu tố có thể đọc được , tác động vào thính giác của người
nghe như tên công ty, tên sản phẩm, câu khẩu hiệu , đoạn nhạc hát đặc trưng và các
yếu tố phát âm khác
+ Không phát âm được : chỉ có thể cảm nhận bằng thị giác như hình vẽ, biểu tượng,
màu sắc , kiểu dáng thiết kế bao bì và các yếu tố nhận biết khác.
2. Các yếu tố chính của thương hiệu:
@ Tên nhãn hiệu: (Tên của sp) Là một công cụ giao tiếp ngắn gọn, đơn giản nhưng
có hiệu quả cao nhất.
* Đơn giản và dễ đọc
* Thân thiện và có ý nghĩa
* Khác biệt, nổi trội, độc đáo
* Khả năng liên tưởng
@ Logo & biểu tượng : được hình thành từ những kiểu chữ khác biệt và được cách
điệu ..hoặc mang tính trừu tượng …
Nhằm tăng cường nhận biết về thương hiệu và khác biệt hoá trong cạnh tranh
Được gắn cùng với sp đóng vai trò như một sự xác nhận về chất lượng và uy tín.
Được sử dụng trong các giao dịch kinh doanh thay cho tên công ty
@ Tính cách: Là hình thức thể hiện đặc biệt - một cách hình tượng hóa thương hiệu,
nó có thể được gắn với một con người hoặc một phong cách sống cụ thể
Được tạo dựng, giới thiệu và đóng vai trò trung tâm trong các chương trình quảng cáo
và thiết kế bao bì.
@ Câu khẩu hiệu (Slogan): Là một đoạn văn ngắn chứa đựng và truyền tải những
thông tin mang tính mô tả và thuyết phục về thương hiệu.
+ Tăng khả năng nhận biết và lưu lại tên thương hiệu trong trí nhớ khách hàng
+ Làm tăng nhận thức về thương hiệu bằng cách liên hệ trực tiếp và mạnh mẽ tới các
lợi ích khi tiêu dùng sp
+ Củng cố định vị thương hiệu và thể hiện rõ sự khác biệt; và tuyên bố ngắn gọn về
phân khúc Thị trường …là công cụ khẳng định uy tín và vị trí trên thương trường
@ Bao bì & Kiểu dáng: Phải đáp ứng được các yêu cầu sau :
+ Phải xác định và thể hiện được thương hiệu
+ Truyền tải những thông tin mô tả và thuyết phục về sản phẩm
+ Thuận tiện cho việc chuyên chở và bảo quản sản phẩm
+ Thuận tiện trong tiêu dùng và bảo quản sp tại nhà
Kiểu dáng và hình thức bao bì cần có sức thu hút, hấp dẫn.
Kích cỡ đa dạng nhằm thuận tiện cho việc sử dụng mọi lúc mọi nơi
Tương ứng với một loại sp cụ thể thường liên hệ với một màu sắc

II. Quản lý chủng loại sản phẩm, nhãn hiệu và bao bì
1 Những quyết định loại sản phẩm :
Một chủng loại sản phẩm là một số sản phẩm quan hệ chặt chẽ vì chúng thực hiện
cùng một chức năng, bán cho cùng những nhóm khách hàng, tiếp thị qua cùng những
mạch hay bao gồm một tầm giá nhất định.
Phân tích loại sản phẩm theo các thông số sau :
ü Doanh số và lợi nhuận của loại sản phẩm để biết rõ tỉ số phần trăm mà mỗi món
của loại mang lại cho toàn thể doanh số, để xem xét nên bỏ món hàng này không.
Phác họa thị trường loại sản phẩm nhằm xem xét khả năng cạnh tranh của loại sản
phẩm trên thị trường
ü Độ dài của loại sản phẩm: (số các món hàng trong loại sản phẩm) Cần phải xác
định độ dài tối ưu của loại sản phẩm để nâng cao lợi nhuận.
ü Quyết định trải dài loại sản phẩm để có được những sản phẩm mới bằng cách
đưa ra các kiểu mẫu mới với giá bán thấp hơn hay cao hơn.
ü Quyết định lấp đầy loại hàng bằng cách cộng thêm những món hàng vào trong
những chuỗi hàng đang có nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường.
ü Quyết định hiện đại hóa loại hàng: bằng cách chỉnh đốn lại loại hàng từng phần
một hay tất cả. Cần xác định thời điểm của những cải tiến đó để không tung ra thị
trường quá sớm gây thiệt hại cho việc bán những loại sản phẩm đang xử lý, hoặc quá
trễ khi đối thủ cạnh tranh đã tạo được uy tín với thiết bị cao cấp hơn.
ü Quyết định tạo đặc tính cho loại sản phẩm: chọn một vài món trong loại sp để
tạo đặc tính rẽ hớn hay có chất lượng cao hơn.
ü Quyết định cắt tỉa loại sản phẩm: bằng cách bỏ bớt các sản phẩm làm suy thoái
lợi nhuận hay khi khả năng sản xuất bị hạn chế
2 Những quyết định nhãn hiệu :
Đặt nhãn hiệu là vấn đề chính trong chiến lược sản phẩm. Một nhãn hiệu có uy tín
mạnh mẽ được gọi là một ưu đãi của khách hàng. Những công ty tạo được một nhãn
hiệu có sự ưu đãi của khách hàng mạnh mẽ được coi như là có sự che chở khỏi những
chiến lược cổ động của những công ty cạnh tranh.
ü Quyết định đặt nhãn hiệu : đặt nhãn hiệu đã đem lại những lợi ích :
§ Làm dễ dàng trong việc xử lý những đơn đặt hàng, dễ thấy trong việc kiếm hàng và
dễ xác định loại hàng nào không được khách hàng hài lòng
§ Tên nhãn hiệu và nhãn hiệu thương mại có thể được bảo vệ bởi pháp luật về những
đặc tính duy nhất để tránh bị đối thủ cạnh tranh bắt chước.
§ Giúp công ty có cơ hội lôi cuốn khách hàng trung thành. Những nhãn hiệu tốt giúp
việc xây dựng uy tín của công ty.
ü Quyết định bảo trợ nhãn hiệu : Chọn ra vài mẫu nhãn hiệu để bảo trợ. Sản phẩm
có thể được tung ra như nhãn hiệu của nhà sản xuất mà có khi người ta gọi là nhãn
hiệu quốc gia. Hoặc có thể được tung ra như một nhãn hiệu được thuê bằng sáng chế.
ü Quyết định kéo dài nhãn hiệu: Cố gắng mở rộng một tên nhãn hiệu thành công
để gồm cả những sản phẩm biến chế hoặc loại sản phẩm. Nhờ tên một nhãn hiệu có
uy thế một sản phẩm có thể nhìn nhận ngay tức khắc, đỡ tốn tiền quảng cáo.
ü Quyết định nhiều nhãn hiệu : được sử dụng khi người bán thể hiện hai hay nhiều
nhãn hiệu trong cùng một loại sản phẩm. Quyết định này nhằm đạt các mục tiêu sau:
Những nhà sản xuất có thể kiếm thêm chỗ bày hàng; Ít người tiêu thụ nào trung
thành với 1 nhãn hiệu tới mức không thử một nhãn hiệu khác; Đưa ra nhiều nhãn hiệu
để kích thích hiệu năng bên trong, tổ chức của nhà chế tạo.
ü Quyết định đặt lại vị trí của nhãn hiệu: khi nhãn hiệu có vị trí tốt trong thị
trường, công ty có thể đặt lại vị trí đó. Một đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra một nhãn
hiệu gần với một nhãn hiệu của công ty nhằm chia thị phần của công ty, hoặc thị hiếu
của người tiêu dùng thay đổi và rời bỏ nhãn hiệu đó.
3 Những quyết định về bao bì :
Hiện nay, bao bì đã trở thành một công cụ tiếp thị có tiềm lực.
Nếu được thiết kế tốt những bao bì có thể tạo nên giá trị thuận tiện cho người tiêu thụ
và giá trị cổ động cho người sản xuất.
Những yếu tố khác nhau đã đóng góp vào trong việc sử dụng bao bì như một công cụ
tiếp thị càng ngày càng thông dụng.
Bao bì thể hiện các tính chất sau :
ü Tự dụng: Bao bì phải thực thi nhiều nhiệm vụ bán hàng. Nó phải thu hút sự chú
ý diễn tả những đặc tính của sản phẩm, mang lại sự tin tưởng cho người tiêu thụ và
tạo một ấn tượng về sự thuận tiện
ü Sự thông dụng của người sử dụng: Người sử dụng sẵn lòng trả thêm để có được
sự thuận tiện, dáng vẻ, và uy tín của những bao bì tốt hơn.
ü Công ty và hình ảnh nhãn hiệu những công ty đang nhìn nhận sức mạnh của
những bao bì được thiết kế tốt nhằm đóng góp vào sự nhìn nhận tức khắc của công ty
hay nhãn hiệu. (vd: màu vàng của Kodak)
ü Những quyết định của bao bì phải dựa trên những yếu tố phụ thuộc khác như
kích thước hình dáng, vật liệu, màu sắc… và phải phù hợp với quyết định giá cả và
yếu tố mar.
III. Những quyết định về dịch vụ khách hàng
Dịch vụ cho khách hàng cũng là một yếu tố quan trọng, một món hàng của công ty
đưa ra thị trường thường kèm theo một vài dịch vụ. Hệ thống dịch vụ có thể là một
phần quan trọng hay thứ yếu trong khả năng phục vụ của công ty.
1 Quyết định về phối thức dịch vụ :
Cần quan sát khách hàng để xác định những dịch vụ chính cần cung cấp và tầm quan
trọng của nó.
Thông thường người ta xếp 13 yếu tố dịch vụ sau đây theo tầm quan trọng:
(1)đáng tin cậy trong giao hàng
(2)giá cả cần dứt khoát
(3)chỉ dẫn kỹ thuật
(4)chiết khấu
(5)dịch vụ sau khi bán
(6)nhân viên giao dịch
(7)dễ liên lạc
(8)bảo đảm thay thế phụ tùng
(9)qui mô sản xuất rộng
(10)mẫu mã
(11)tín dụng
(12)trang bị thử nghiệm
(13)trang bị chế tạo máy.
2 Quyết định về cấp độ dịch vụ :
Khách hàng không chỉ cần một số dịch vụ, mà còn muốn chúng có số lượng và chất
lượng đúng mức nữa.
Các công ty phải thẩm tra cấp độ dịch vụ của mình và của các công ty cạnh tranh so
với ý muốn của khách hàng.
Công ty có thể nhận ra sự khác biệt qua một số mặt: so sánh khi mua hàng, quan sát
khách hàng có định kỳ, thùng thư góp ý, hệ thống giải quyết khiếu nại của khách
hàng.
3 Quyết định về hình thức dịch vụ :
Phải quyết định các hình thức cung ứng dịch vụ, vấn đề là dịch vụ sẽ được cung ứng
như thế nào.
Với mỗi dịch vụ, có nhiều giải pháp. Quyết định của công ty tuỳ thuộc vào sở thích
của khách hàng cũng như chiến lược của đối thủ cạnh tranh.

IV. Thiết kế chiến lược và chính sách định giá
1 Chọn lựa mục tiêu và phương pháp định giá :
* Chọn lựa mục tiêu định giá : Có 6 mục tiêu chính yếu
ü Tồn tại: Nếu công ty bị bối rối với khả năng dư thừa, cạnh tranh mãnh liệt; hoặc
những nhu cầu thay đổi của người tiêu thụ. Lợi nhuận không quan trọng bằng sự tồn
tại khi nào mà những giá cả bù đắp được những chi phí biến đổi và một số chi phí cố
định thì công ty vẫn còn ở trong kinh doanh. Tuy nhiên tồn tại chỉ là mục tiêu ngắn
hạn.
ü Lợi nhuận thông thường tối đa: Đặt giá để tối đa hóa lợi nhuận thông thường.
Ước lượng nhu cầu và chi phí liên hệ với những giá cả thay thế và chọn giá nào tạo
được lợi nhuận thông thường tối đa.
ü Doanh thu thông thường tối đa: Đặt giá để tối đa hóa doanh thu. Tối đa hóa
doanh thu sẽ dẫn đến tối đa hóa tiền lời và sự tăng trưởng tiền lời thị trường.
ü Sự tăng trưởng bán hàng tối đa: Đối với các công ty là nhà phân phối, khối
lượng bán hàng cao sẽ dẫn đến chi phí đơn vị thấp hơn. Do đó họ đặt giá thấo nhất để
thọc sâu vào thị trường.
ü Lướt qua thị trừơng tối đa: Nhiều công ty chấp nhận đặt giá cao để lướt qua thị
trường. Cách này chỉ có ích khi có đủ số người mua có đủ nhu cầu thông thường cao-
giá đầu tiên cao ko lôi cuốn nhiều đối thủ cạnh tranh– giá cao hỗ trợ hình ảnh một sản
phẩm thượng hạng.
ü Dẫn đạo chất lượng sản phẩm : Công ty có thể nhắm tới sự kiện có thể trở thành
một công ty lãnh đạo trong dự phần thị trường.
ü Định rõ nhu cầu: Mỗi giá cả của công ty có thể sẽ dẫn đến một mức độ khác
nhau của nhu cầu và sẽ có một tác động khác nhau trên những mục tiêu tiếp thị của
công ty. Vậy giá càng cao thì nhu cầu càng thấp và ngược lại.
ü Những yếu tố ảnh hưởng đến tính nhạy cảm của giá : Khi sản phẩm độc nhất
hơn; khi họ ít biết về cách thay thế ; khi họ không thể dễ dàng so sánh chất lượng với
những cái thay thế; khi sự chi tiêu thấp hơn theo tỉ số thu nhập của họ; nếu sự tiêu
pha là làm cho chi phí tổng quát của sản phẩm cuối cùng; khi phần của chi phí có
trong một bên khác; khi sản phẩm được dùng với những tài sản đã mua; khi sản phẩm
được cho rằng có chất lượng, uy tín , hoặc độc quyền nhiều hơn; khi họ không thể tồn
trữ sản phẩm.
ü Giá cả thay đổi theo sự co giãn của nhu cầu. Nhu cầu thường ít co giãn trong
những điều kiện sau: Có ít hoặc không có sản phẩm thay thế hay đối thủ cạnh tranh;
Người mua không sẵn sàng chấp nhận giá cao; Người mua chậm thay đổi tập quán
mua hàng và tìm kiếm giá hạ hơn; Người mua cho rằng giá cao hơn thì được xác
nhận bởi những cải thiện về chất lượng, sự lạm phát bình thường…
ü Ước tính chi phí : Có 2 loại chi phí :
§ Chi phí cố định là những chi phí không đổi theo sản xuất và doanh thu (tiền thuê
mặt bằng, chi phí quản lý …)
§ Chi phí biến đổi là những chi phí biến đổi trực tiếp theo mức sản xuất (nguyên vật
liệu, phụ tùng), các chi phí này có khuynh hướng cố định cho mỗi đơn vị sản xuất
nhưng người ta gọi nó là biến đổi vì tổng số chi phí thay đổi theo với số sản phẩm
làm ra .
Chi phí mỗi đơn vị sẽ cao nếu chỉ sản xuất với số lượng ít mỗi ngày. Khi sản xuất đạt
quy mô tối ưu thì chi phí trung bình giảm sút.
ü Phân tích giá cả của đối thủ cạnh tranh: Cần nắm rõ giá cả và chất lượng
của đối thủ cạnh tranh, cần phải đặt giá gần giá của đối thủ.
* Chọn lựa một phương pháp định giá :
ü Đặt giá tăng thêm: cộng vào chi phí sản phẩm với một phần tăng thêm tiêu
chuẩn. Bằng cách cột chặt chi phí với giá cả, người bán có thể dễ dàng định giá–
không cần điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi.
ü Đặt giá tiền lời mục tiêu: Định ra một giá để nó mang lại mức lời mục tiêu trên
đầu tư.
Giá = Chi phí đơn vị +(Tiền lời dự tính x Vốn đầu tư)/ lượng bán
ü Đặt giá– giá trị nhận thức: Các công ty nhìn nhận những nhận thức của người
mua về giá trị sản phẩm và định giá. Họ sử dụng những biến số không thuộc giá cả
trong việc pha trộn tiếp thị để tạo nên một giá trị nhận thấy trong trí của người mua.
ü Đặt giá theo đối thủ cạnh tranh: Cách này ít chú ý đến nhu cầu và chi phí của
riêng mình. Công ty có thể đòi trả bằng giá, hơn hoặc kém những đối thủ chính. Cách
này rất thịnh hành.
* Chọn lựa giá sau cùng:
Để chọn lựa giá sau cùng, công ty cần phải xét các yếu tố phụ :
§ Đặt giá tâm lý: Người bán phải xét xem tâm lý của giá cả ngoài sự kinh tế của
chúng. Nhiều khách hàng cho rằng giá cả là một chỉ dẫn chất lượng.
§ Những chính sách đặt giá của công ty : Giá cả nhắm tới phải gắn chặt vào những
chính sách đặt giá của công ty. Giá được đặt ra phải chăng đối với khách hàng và có
lợi cho công ty.
§ Tác động của giá cả vào những thành phần khác: Cần xem xét những phản ứng của
những thành phần khác đối với những giá cả phải nhắm tới, đó là các nhà phân phối,
nhà bán buôn, lực lượng bán hàng của công ty, đối thủ cạnh tranh, và nhân viên tiếp
thị.

2 Quản trị những chiến lược giá :
2.1 Đặt giá theo địa lý:
ü Đặt giá cấp phát đồng đều: Bất cứ khách hàng ở nơi nào cũng chỉ phải trả một
giá đồng đều cho hàng hóa và vận chuyển. Cách này thuận lợi cho việc hành chánh
dễ dàng hơn và duy trì một giá để quảng cáo khắp nước.
ü Đặt giá theo vùng: Thiết lập các vùng khác nhau và có các mức giá khác nhau
từng vùng.
ü Đặt giá điểm căn cứ: Chọn một thành phố làm điểm căn cứ và tính tiền cước phí
cho tất cả khách hàng từ thành phố đó đến nơi nhận. Thông thường các công ty thiết
lập nhiều điểm căn cứ để mang lại sự linh động hơn.
2.2 Những sự bớt giá và phụ cấp:
Phần lớn các công ty thay đổi giá cơ bản về một số hành vi như trả sớm, mua khối
lượng lớn, mua trái mùa…
ü Bớt bằng tiền mặt: Là sự giảm giá nhanh chóng cho những khách hàng thanh
toán những hóa đơn theo đúng hạn định.
ü Bớt do khối lượng: Ap dụng khi mua hàng khối lượng lớn. Nhờ vậy mà khách
hàng đặt hàng nhiều hơn từ 1 người bán thay vì nhiều nguồn bán khác nhau.
ü Bớt vì dịch vụ: Bớt giá cho các nhà phân phối thực hiện những chức năng như
bán hàng, tồn trữ, và kế toán.
ü Bớt do trái mùa: Nhờ cách này doanh số được đều đặn suốt năm.
ü Phụ cấp : Là những loại giảm giá khác trên giá chính thức. (Mua sản phẩm mới
được giảm giá nếu đưa lại sản phẩm cũ). Phụ cấp cổ động là khoản trả tiền hoặc giảm
giá để tặng thưởng những đại lý tham gia vào chương trình quảng cáo và hỗ trợ bán
hàng.
ü Đặt giá cổ động: Một số trường hợp công ty tạm thời đặt giá sản phẩm rẻ hơn
giá liệt kê và đôi khi rẻ hơn cả chi phí. Có nhiều hình thức :
ü Đặt giá mất vị trí dẫn đạo : nhiều nhà phân phối, cửa hàng đã hạ giá trên nhiều
nhãn hiệu nổi tiếng để kích thích bán hàng, nhưng các nhà sản xuất thường không
chấp nhận vì có thể làm mất đi hình ảnh tên hiệu hay có sự khiếu nại từ các nhà bán
lẻ.
ü Đặt giá trường hợp đặc biệt: Thiết lập giá cả trong một số mùa nào đó để lôi kéo
khách hàng.
ü Trả từng kỳ : Chiếu cố khách hàng thanh toán từng kỳ .
ü Bớt giá tâm lý: Đặt giá cao nhân tạo trên một sp rồi cung cấp sp đó với sự chênh
lệch đáng kể.
V. Quản trị kênh buôn bán và hệ thống phân phối vật chất
1 Tổ chức hệ thống bán lẻ :
Bao gồm tất cả những hoạt động liên quan đến việc bán những hàng hóa dịch vụ trực
tiếp cho những người tiêu thụ sau cùng để sử dụng cá nhân, không phải kinh doanh.
1.1 Những loại hiệu bán lẻ:
ü Những cửa hiệu bán lẻ: bao gồm cửa hàng đặc hiệu là loại cửa hàng chỉ kinh
doanh một loại sản phẩm; Cửa hàng bách hóa, Siêu thị, Cửa hàng hạ giá, Phòng trưng
bày.
ü Những người bán lẻ không cửa hiệu: bao gồm bán trực tiếp, máy bán hàng tự
động, di6ch vụ mua là người bán lẻ đem hàng đến bán cho các nhân viên ở các
trường học, bệnh viện, công sở …
1.2 Những quyết định tiếp thị bán lẻ:
ü Quyết định thị trường mục tiêu: người bán lẻ xác định loại khách hàng mục tiêu
của mình và đưa ra những quyết định về loại sản phẩm, quảng cáo, giá cả.. dành cho
khách hàng mục tiêu của mình
ü Quyết định về những dịch vụ và xếp đặt sản phẩm: Sự xếp đặt của cửa hiệu phải
hoà hợp với những trông đợi mua hàng của thị trường mục tiêu. Pha trộn những dịch
vụ để cung ứng cho khách hàng. Tạo ra một không khí được thiết kế sao cho hợp với
thị trường mục tiêu để khách hàng thích mua hàng
ü Quyết định đặt giá: Giá là một yếu tố định vị then chốt và có quan hệ với thị
trường mục tiêu, pha trộn nhiều thứ sản phẩm và dịch vụ và cạnh tranh.
ü Quyết định cổ động: Dùng những công cụ hỗ trợ cổ động và huấn luyện nhân
viên bán hàng cách thức chào đón khách hàng.
ü Quyết định nơi chốn: Chọn những địa điểm có lợi nhất cho sự tiêu thụ hàng hóa
của họ.

2 Tổ chức hệ thống bán buôn :
Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng hóa hay dịch vụ cho những
người mua để bán lại hay sử dụng trong kinh doanh.
2.1 Những loại bán buôn chính yếu:
Là những hiệu bán buôn thương gia, nhà phân phối công nghiệp, nhà buôn đi bán lại,
nhà đại diện, những chi nhánh và văn phòng của những nhà sản xuất…
2.2 Những quyết định tiếp thị bán buôn :
ü Quyết định thị trường mục tiêu: Cần xác định thị trường mục tiêu của mình và
không được tìm cách phục vụ mọi người. Chọn một nhóm khách hàng mục tiêu tuỳ
theo tiêu chuẩn kích thước, nhu cầu phục vụ…
ü Quyết định những dịch vụ và đủ mặt hàng sản phẩm: Cần xem xét họ có bao
nhiêu loại hàng và chọn những mặt hàng nào có lợi nhiều hơn. Phải tìm một sự pha
trộn cách biệt những dịch vụ được khách hàng đánh giá cao.
ü Quyết định đặt giá : Thường tăng thêm chi phí hàng hoá bởi một tỷ lệ quen
thuộc 20% để bù đắp những chi phí.
ü Quyết định cổ động : chủ yếu dựa vào lực lượng bán hàng của mình và sử dụng
các chương trình và vật liệu cổ động của nhà cung cấp
ü Quyết định nơi chốn : Thường đặt ở những vị trí ít thuế và tiền thuê rẻ, đặt ít tiền
vào trang trí văn phòng.

3 Phương thức vận chuyển chính yếu :
ü Xe lửa: là phương tiện vận chuyển lớn nhất, là một trong những phương thức chi
phí hiệu quả nhất để chở đi số lượng lớn sản phẩm như than, cát, kim loại, sản phẩm
nông nghiệp …
ü Đường thuỷ: Ít chi phí, thường dùng cho hàng ít giá trị, khối lượng lớn như than,
dầu, quặng kim khí… rất tốn thời gian và phụ thuộc vào khí hậu.
ü Xe tải: nhanh, linh động trong lộ trình vận chuyển. Công hiệu cho những quảng
đường ngắn và hàng đắt tiền.
ü Ống dẫn : là phương tiện gửi hàng dầu khí, than, hóa chất… rẻ hơn xe lửa và đắt
hơn tàu thuỷ.
ü Máy bay : Chiếm ít tổng số hàng hóa chuyên chở, lý tưởng về tốc độ và khoảng
cách xa. Thường vận chuyển những hàng hóa dễ hư hỏng như thực phẩm tươi sống,
hoa tươi và hàng giá trị cao, hàng không có khối lượng lớn như dụng cụ kỹ thuật, nữ
trang.
4. Mười hai mô hình hệ thống phân phối chính
Hệ thống phân phối bao gồm tất cả các họat động thương mại, dịch vụ, kỹ thuật, vật
chất, pháp lý… nhằm đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dung.
Tùy thuộc đặc điểm của sản phẩm mà mỗi doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình
một hình thức phân phối hợp lý.
Sơ đồ sau đây biểu thị 12 mô hình phân phối chủ yếu thường được áp dụng :

5. Ba mô hình tổ chức lực lượng bán hàng
Thông thường các doanh nghiệp có thể áp dụng 3 mô hình cơ bản : theo địa lý, theo
sản phẩm và theo khách hàng.
* Tổ chức lực lượng bán hàng theo địa lý :
Theo mô hình này, các giám đốc chi nhánh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động
kinh doanh (bao gồm tất cả các mặt hàng) ở khu vực mình phụ trách. Việc phân công
bán hàng được triển khai theo địa lý với các cấp chức năng tương ứng.
* Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm :
Cơ cấu này phân chia theo tính chất sản phẩm.
Mỗi đại diện bán hàng phải trở thành chuyên gia về một (hoặc một nhóm) sản phẩm
tương đối giống nhau nào đó.
* Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng :
Mô hình này được áp cụng trong trường hợp các khách hàng của công ty có sự khác
biệc về quy mô, mức độ sử dụng và phương thức mua hàng
VI. Thiết kế các chiến lược truyền thông và khuyến mãi
1 Tiến trình truyền thông:
Một mẩu truyền thông phải đáp ứng (1)Ai (2)Nói cái gì (3)Phương tiện nào(4)Cho ai
(5)Với hiệu quả gì.
Những yếu tố của quá trình truyền thông :
1. Người gởi: Là bên gởi thông điệp cho đối tượng khác
2. Mã hóa: Tiến trình đặt ý tưởng vào những dạng vào trong những biểu tượng
3. Điệp văn : Lời nói, biểu tượng được gởi đi
4. Phương tiện truyền tin: là phương tiện thông qua đó điệp văn được gởi
5. Giải mã: là tiến trình nhớ đó người đó chỉ định ý nghĩa cho những biểu tượng được
truyền đi bởi người gởi
6. Người nhận: Bên nhận điệp văn do người khác gởi
7. Đáp ứng: toàn bộ những phản ứng mà người gởi nhận được sau khi thấy rõ bản văn
8. Truyền tin ngược chiều: Một phần đáp ứng của người nhận truyền tin trở lại cho
người gởi
9. Nhiễu âm : Sự biến dị không dự trù của âm thanh khi truyền tin
2 Những bước phát triển truyền thông hiệu quả:
Một mẩu truyền thông có hiệu quả khi người nhận thông tin có thái độ chịu mua và đi
đến tình trạng sẵn sàng mua.
Trạng thái sẵn sàng của người mua được mô tả qua 6 trạng thái sau:
- Nhận biết: nhiệm vụ của người truyền tin là xây dựng sự nhận biết được đối tượng
cho khách hàng
- Hiểu biết: Khách hàng mục tiêu có thể biết đến công ty và sản phẩm của nó nhưng
không biết nhiều hơn
- Thích: Tìm hiểu lý do khách hàng thích hay không thích sản phẩm và tìm cách gợi
lên cảm giác tốt đẹp
- Ưa thích: Tạo nên sự ưa thích sản phẩm của công ty hơn sản phẩm khác
- Tin tưởng: Công việc của người truyền tin là xây dựng lòng tin
- Mua : Một số khách hàng mục tiêu có thể có lòng tin nhưng vẫn chưa chịu đi tìm
mua. Họ đợi thêm thông tin hoặc đặt kế hoạch hành động sau đó. Người truyền tin
phải dẫn người này đến bước cuối cùng.
3 Thiết kế thông điệp :
ü Nội dung thông điệp: Phải tính ra cái gì cần nói với đối tượng của mình để tạo
được một đáp ứng mong muốn, tiến trình này được gọi tắt bằng nhiều cách: khơi gợi,
đề tài, ý tưởng…
Có 3 loại khơi gợi:
Những khơi gợi tình cảm cố gắng khuấy động những tình cảm tiêu cực hay tích cực
thúc đẩy sự mua hàng
Những khơi gợi đạo đức hướng thẳng vào lương tri của khách hàng về cái gì là đúng,
sai
Những khơi gợi lôi kéo quyền lợi riêng tư của các cá nhân.
ü Cơ cấu thông điệp : Hiệu quả của thông điệp tuỳ thuộc vào cơ cấu và nội dung
của nó.
Thông thường người viết thông điệp nêu lên câu hỏi và rút ra một kết luận xác định
cho đối tượng của mình.
Tuy nhiên gần đây người ta thường đặt câu hỏi và để cho người đọc và người xem tự
rút ra kết luận cho riêng mình.
4 Các hình thức truyền thông:
ü Truyền thông cá nhân: liên quan đến hai người hay nhiều hơn, truyền thông tin
trực tiếp giữa 2 người, có thể truyền mặt đối mặt, qua điện thoại hay thư từ.
ü Truyền thông không cá nhân: bao gồm các phương tiện in ấn như báo chí thư từ,
truyền thanh, truyền hình, panô, bảng hiệu…. Các phương tiện này đều phải trả tiền.
VII. Xây dựng các chương trình quảng cáo có hiệu quả
1 Đặt những mục tiêu quảng cáo
Những mục tiêu quảng cáo có thể được phân loại tuỳ theo mục đích của chúng là để
thông báo, thuyết phục hay nhắc nhở.
ü Quảng cáo thông báo quan tâm rất nhiều đến giai đoạn sơ khởi của một loại sản
phẩm mà mục tiêu là tạo dựng một nhu cầu ban đầu.
ü Quảng cáo thuyết phục trở thành quan trọng trong giai đoạn cạnh tranh mà mục
tiêu là dựng lên một nhu cầu chọn lựa cho 1 tên hiệu nhất định. Một số quảng cáo loại
này trở thành quảng cáo so sánh nhằm chứng minh sự trội hơn với các nhãn hiệu
khác.
ü Quảng cáo nhắc nhở rất quan trọng trong giai đoạn trưởng thành của sản phẩm
để cho người tiêu thụ tiếp tục nghĩ đến sản phẩm.

2 Quyết định về ngân sách quảng cáo
Một số yếu tố nhất định cần xem xét khi đặt một ngân sách quảng cáo là :
ü Giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm. Giai đoạn giới thiệu luôn nhận được
ngân sách quảng cáo lớn và các giai đoạn khác thì nhận được ngân sách thấp hơn
ü Thị phần và căn cứ người tiêu thụ: Thị phần cao thì it chi tiêu về quảng cáo, chi
tiêu quảng cáo tăng khi mở rộng thị trường.
ü Cạnh tranh và tụ họp: Trong một thị trường có nhiều cạnh tranh thì cần quảng
cáo mạnh mẽ
ü Sự lập lại của quảng cáo nhiều hay ít cũng ảnh hưởng đến ngân sách quảng cáo
ü Khả năng thay thế sản phẩm: Những tên hiệu của một sản phẩm như thuốc lá,
bia, nước ngọt cần được quảng cáo mạnh mẽ để ấn định hình ảnh của sản phẩm.

3 Quyết định về thông điệp
Thông điệp của sản phẩm phải được quyết định như một phần công việc thể hiện khái
niệm sản phẩm , bày tỏ lợi ích chính yếu của sản phẩm .
Thông điệp trước hết phải nói điều gì làm người ta yêu thích và quan tâm đến sản
phẩm. Thông điệp phải nói lời gì độc nhất mà không một tên hiệu nào trong loại sản
phẩm có được, và thông điệp phải đáng tin cậy và có thể chứng minh được.
Tác động của thông điệp không chỉ tuỳ thuộc vào cái gì nói ra mà còn tuỳ thuộc vào
nó nói cách nào.

4 Quyết định về phương tiện truyền thông
Chọn lựa phương tiện truyền thông hiệu quả nhất để đưa những thông điệp đến khách
hàng mục tiêu. Hiệu quả của việc đưa thông điệp này đối với sự nhận biết của khách
hàng còn tùy thuộc vào sự tiếp xúc, tần số và tác dụng của những thông điệp. Việc
chọn lựa phương tiện truyền thông nhờ vào sự xem xét các biến số sau:
ü Những tập quán truyền thống của khách hàng mục tiêu: chẳng hạn truyền thanh
và truyền hình là những phương tiện hiệu quả nhất cho tuổi thiếu niên.
ü Sản phẩm: Thời trang thì nên trưng bày trong các tạp chí màu sắc, còn máy ảnh
thì tốt nhất là trên truyền hình
ü Thông điệp: nếu thông điệp thông báo cho một sự bán hàng vào ngày mai thì
nên dùng truyền thanh và nhật báo.
ü Chi phí : truyền hình là phương tiện đắt nhất.

5 Đánh giá hiệu quả quảng cáo
Có 2 cách đánh giá hiệu quả của quảng cáo: đánh giá thông qua hiệu quả của thông
tin và đánh giá thông qua hiệu quả bán hàng.
Hiệu quả của thông tin được nhận biết thông qua các yếu tố sự chú ý, đọc hiểu, cảm
xúc và hành vi của quảng cáo.
Hiệu quả của việc bán hàng thường khó đo lường hơn hiệu quả của thông tin, vì còn
có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng
VIII. Chương trình mar trực tiếp, kích thích tiêu thụ và quan hệ với công chúng
1 Mar trực tiếp:
Những công cụ chính :
ü Tiếp thị catalogue: Một số công ty muốn phân biệt mình với các công ty khác
bằng cách cộng thêm những thông tin và văn học vào catalogue của họ, gởi đi rất
nhiều tư liệu, tổ chức trả lời tức thì những câu hỏi, gởi đi những quà tặng cho những
khách hàng tốt nhất.
ü Mar thư từ trực tiếp: Gởi thư trực tiếp cho phép chọn lựa thị trường mục tiêu
cao, có thể cá nhân hóa, linh động và giúp ta thử và đo lường kết quả.
ü Mar trực tiếp bằng truyền hình là một phương tiện truyền thông đang phát triển.
Mar trực tiếp bằng phát thanh,tạp chí và báo cũng được dùng để trình bày những cung
ứng đáp ứng trực tiếp cho khách hàng.
Những quyết định chính:
Mục đích của Mar trực tiếp là nhắm đến việc mua hàng tức khắc của khách hàng
tương lai, công cụ chính là tạo ra những đầu mối khả dĩ cgo lực lượng bán hàng.
Cần phải biết những đặc tính của khách hàng và khách hàng tương lai có khả năng
sẵn lòng và sẵn sàng nhất để mua hàng. Khách hàng mục tiêu tốt nhất là những người
mua gần đây nhất, thông thường và tiêu tiền nhiều nhất.
2 Kích thích tiêu thụ (Cổ động bán hàng) :
Bao gồm những công cụ khích lệ để kích thích sự mua những sản phẩm và dịch vụ
đặc biệt một cách nhanh hơn và nhiều hơn. Những quyết định chính yếu trong việc cổ
động bán hàng bao gồm:
ü Thiết lập mục tiêu: Đối với người tiêu dùng, mục tiêu bao gồm việc khuyến
khích mua hàng khối lượng lớn, việc dùng thử hàng dành cho những người không sử
dụng và lôi cuốn người khác thay đổi nhãn hiệu của đối thủ cạnh tranh. Đối với người
bán lẻ, mục tiêu bao gồm việc khuyến dụ họ nhận thêm những món hàng mới, khuyến
khích mua hàng trái mùa, khuyến khích tồn kho…
ü Giữ thấp chi phí cổ động: Quan hệ công chúng chi phí ít hơn thư từ trực tiếpvà
những phương tiện truyền thông quảng cáo
ü Chọn lựa những thông điệp và quan hệ công chúng. Lựa chọn những công cụ cổ
động bán hàng cần chú trọng đến loại thị trường, mục tiêu cổ động, điều kiện cạnh
tranh và hiệu quả chi phí.

3 Quan hệ công chúng:
Bao gồm 5 hoạt động: Quan hệ báo chí, quảng cáo sản phẩm, Sự truyền tin công ty,
Nghe ngóng hành lang những gì liên quan đến luật pháp và luật lệ, Cố vấn. Những
quyết định chính bao gồm:
Mục tiêu chính là mang lại sự nhận biết, tạo sự tín nhiệm và kích thích lực lượng bán
hàng và những nhà bán buôn.
Những người thực hành quan hệ công chúng cần có một trí óc tinh tế về chi tiết và
nhanh nhẹn tìm ra giải pháp khi có chuyện khó khăn.

IX. Chiến lược Mar – Mix nhằm tạp dựng giá trị thương hiệu
1. Chiến lược sản phẩm :
Sản phẩm là “trái tim” của giá trị thương hiệu bởi vì nó là cái đầu tiên được nghe,
nghĩ hoặc hình dung về một thương hiệu. Do đó cần quan tâm đến chất lượng và thái
độ mà khách hàng quan tâm và cảm nhận về thương hiệu.
* Chất lượng cảm nhận :
Là sự nhận thức của khách hàng về chất lượng và các ưu việt của một sản phẩm hoặc
dịch vụ trong mối tương quan với sản phẩm thay thế, mục đích sử dụng sản phẩm đó.
Một số thuộc tính và lợi ích cụ thể liên quan đến chất lượng cảm nhận :
Ä Vận hành
Ä Các đặc điểm
Ä Tiêu chuẩn chất lượng
Ä Tin cậy
Ä Lâu bền
Ä Dịch vụ hỗ trợ
Ä Kiểu dáng và thiết kế
* Giá trị cảm nhận
Giá trị của sp được đánh giá bằng sự kết hợp nhận thức về chất lượng và nhận thức về
chi phí
Chi phí của sp và dịch vụ bao gồm chi phí định lượng bằng tiền và chi phí cơ hội về
thời gian, công sức và các yếu tố về mặt tâm lý khác có trong quyết định mua hàng
Nguyên liệu tốt, vận chuyển an toàn, đúng hẹn, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, niềm nở
với khách hàng…đều tạo giá trị
* Tăng cường kinh nghiệm tiêu dùng
Có 7 hoạt động có thể nuôi dưỡng lòng trung thành và tạo dựng mối quan hệ tốt với
khách hàng , đó là :
- Xây dựng và duy trì dữ liệu thông tin về khách hàng
- Ghi chép và đánh giá mọi cuộc tiếp xúc với khách hàng
- Phân tích kịp thời mọi phản hồi từ phía khách hàng
- Tiến hành điều tra mức độ thỏa mãn của khách hàng
- Thiết kế và quản lý tốt các chương trình truyền thông
- Tổ chức các chương trình & hội nghị khách hàng
- Xác định và giành lại khách hàng đã mất
2. Chiến lược giá
* Nhận thức về giá của khách hàng :
- Đánh giá chất lượng thương hiệu theo các tầng giá trong các chủng loại sản phẩm
- Sẵn sàng trả giá cao nếu sản phẩm đáp ứng không chỉ nhu cầu hữu hình mà còn là
những chức năng vô hình.
* Cách thức định giá nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu
@ Định giá theo giá trị :
Một chiến lược định giá theo giá trị cần cân bằng hợp lý giữa 3 yếu tố :
- Thiết kế sản phẩm và phân phối
- Chi phí sản phẩm
- Giá bán sản phẩm

@ Chương trình giá thấp thường xuyên:
Áp dụng chính sách giá thấp thường xuyên đối với những mặt hàng chủ yếu à tăng
cường lòng trung thành của khách hàng, giảm chi phí tồn kho.
3. Chiến lược phân phối
* Thiết kế kênh phân phối
Có thể chia thành hai loại : kênh trực tiếp và kênh gián tiếp.
Sử dụng kênh phân phối trực tiếp thích hợp khi :
- Nhu cầu cần biết những thông tin về sản phẩm rất cao
- Điều kiện thích nghi với yêu cầu của khách hàng cao
- Bảo hành chất lượng sản phẩm là điều quan trọng
- Quy mô đặt hàng là quan trọng
- Đào tạo, hướng dẫn vận hành, bảo trì , phụ tùng thay thế là quan trọng
Sử dụng kênh phân phối gián tiếp thích hợp khi :
- Chủng loại sản phẩm cần phải đa dạng
- Tính sẵn có là yếu tố cần thiết
- Dịch vụ sau bán hàng
* Chiến lược tiêu thụ đẩy và kéo
- Chiến lược kéo:
Bằng cách tập trung những nỗ lực vào người tiêu thụ cuối cùng, khách hàng sẽ tìm
hỏi mua những thương hiệu của công ty . Do đó, tạo sức ép ngược lại với các nhà bán
lẻ phải tích trữ và bán sản phẩm của công ty
- Chiến lược đẩy:
Tập trung những nỗ lực bán hàng hỗ trợ cho các thành viên của kênh phân phối, tạo
ra những lợi ích và động lực trực tiếp để họ có thể tích trữ và bán sản phẩm tới người
tiêu dùng cuối cùng .
4. Chiến lược quảng bá sản phẩm
* Quảng cáo :
Cần tuân thủ những tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến như sau :
- Tập trung vào Thị trường mục tiêu phù hợp
- Đưa quảng cáo vượt qua các quảng cáo hỗn độn khác để giành sự chú ý của người
tiêu dùng
- Đưa ra giải thích chính xác về thương hiệu và kiến thức cề sản phẩm cho người tiêu
dùng
- Đơn giản và rõ ràng
- Tạo ấn tượng khó quên và gắn chặt với thương hiệu
- Có khả năng duy trì và sức bền trong một thời gian
- Tác động tích cực đến sản lượng bán
C Một chiến dịch quảng cáo lý tưởng phải đảm bảo được các điều kiện sau:
1. Quảng cáo phải đúng người, đúng chỗ, đúng lúc
2. Phải khiến khách hàng nhận biết và chú ý tới QC đó mà không xao lãng nội dung
mà nó muốn truyền tải
3. Phản ánh chính xác được mức độ hiểu biết của khách hàng về sp và thương hiệu đó
4. Tạo vị thế đúng đắn cho thương hiệu trên cơ sở các điểm khác biệt và điểm cân
bằng mong muốn
5. Thúc đẩy khách hàng trong quá trình cân nhắc việc mua loại sp thuộc thương hiệu
đó
6. Tạo ra được những mối liên hệ chặt chẽ giữa sp và thương hiệu để có thể tác động
đến quyết định mua của khách hàng
* Xúc tiến thương mại :
Các mục tiêu xúc tiến thương mại của một thương hiệu bao gồm :
- Mục tiêu khuyến khích tiêu dùng:
+ Thuyết phục người tiêu dùng mới dùng thử
+ Thuyết phục người tiêu dùng tiếp tục mua sản phẩm của mình và không chuyển
sang thương hiệu khác
+ Tăng cường mức độ mua thường xuyên hơn
+ Dùng sản phẩm với nhiều mục đích mới
+ Mua nhiều sản phẩm khác nhau của cùng một thương hiệu
- Mục tiêu bán hàng:
+ Trưng bày và sắp đặt vị trí sản phẩm trên giá hàng
+ Thuyết phục các nhà bán lẻ trữ hàng trong kho nhiều hơn
+ Thuyết phục người mua nhập toàn bộ các loại sản phẩm của nhà sản xuất
+ Tăng khối lượng đặt hàng trong đơn hàng…
* Marketing sự kiện và tài trợ : với các hình thức khác nhau nhằm :
- Xác lập một thị trường mục tiêu hay mội lối sống cụ thể
- Làm tăng nhận thức về công ty hoặc tên sản phẩm
- Tạo dựng và củng cố những liên hệ thương hiệu chính yếu
- Tăng cường hình ảnh của công ty
- Thể hiện sự cam kết của thương hiệu với cộng đồng hoặc về các vấn đề xã hội
- Tăng cường lòng trung thành của khách hàng với những nhân viên tài năng
- Tạo ra các cơ hội bán hàng và xúc tiến bán hàng

BÀI 7
TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CÁC NỔ LỰC MARKETING

I. Tổ chức công ty và tổ chức Marketing
1 Tổ chức công ty :
Các công ty cần có những cách thay đổi mới về cách tổ chức công ty trong việc kinh
doanh và tiếp thị để đáp ứng những thay đổi đáng kể trong môi trường kinh doanh
trong những năm gần đây. Sự phát triển của công nghệ thông tin, cạnh tranh toàn cầu,
trình độ người mua gia tăng, tầm quan trọng của dịch vụ… đòi hỏi các công ty phải
xét lại làm thế nào để tổ chức kinh doanh tốt. Tiến trình phát triển mạng lưới sản
phẩm và khách hàng được thực hiện bằng những khái niệm sau:
ü Thông tin phản hồi của khách hàng phải được thu thập liên tục để biết xem phải
cải thiện sản phẩm và công việc Mar như thế nào
ü Công ty phải đánh giá ý kiến cải thiện của khách hàng cũng như những ý kiến
của nhân viên và chọn những ý kiến có giá trị nhất và khả thi nhất cho việc cải thiện
càng sớm càng tốt
ü Công ty phải nhận được những phụ tùng cần thiết và cung cấp thường xuyên
thông qua sự xếp đặc đúng lúc với những nhà cung cấp.
ü Công ty phải có khả năng sản xuất bất kỳ sản phẩm nào ngay khi người ta đặt
hàng mà không phải đối phó với chi phí thiết lập cao hay thời gian
ü Những sản phẩm phải có chất lượng cao và không có khuyết tật nào.
2 Tổ chức Marketing :
Có những cách tổ chức bộ phận Mar như sau:
ü Tổ chức chức năng: gồm những chuyên viên Mar, chức năng báo cáo cho phó
giám đốc Mar, có nhiệm vụ phối hợp những hoạt động của họ. Ngoài ra còn có thêm
quản đốc dịch vụ bán hàng, quản đốc thiết kế tiếp thị, quản đốc phân phối.
Ưu điểm của loại hình này là đơn giản về mặt hành chính. Ngược lại nhược điểm của
nó là không có ai chịu trách nhiệm cho bất kỳ sản phẩm hay thị trường nào.
ü Tổ chức địa lý: Người quản lý bán hàng quốc gia có thể điều khiển nhiều quản
lý bán hàng vùng, mỗi người này lại quản lý nhiều quản lý vùng nhỏ và mỗi quản đốc
này lại điều khiển nhiều quản lý bán hàng khu vực, mỗi người này lại quản lý nhiều
nhân viên bán hàng.
ü Tổ chức quản lý tên hiệu và sản phẩm: Các công ty sản xuất nhiều sản phẩm và
tên hiệu khác nhau thường thiết lập tổ chức quản lý theo cách này. Tổ chức quản lý
sản phẩm được đặt dưới quyền một quản lý sản phẩm làm công việc giám sát những
quản lý nhóm sản phẩm. Những người này lại giám sát những quản lý tên hiệu và sp
biệt lập.

II. Thực hiện các nổ lực Marketing
Thực hiện các nổ lực Mar là là đưa những kế hoạch Mar thành hành động với những
nhiệm vụ và chắc chắn rằng những nhiệm vụ đó được thực hiện bằng cách nào để đạt
được mục tiêu đề ra. Có 4 tài năng sau đây liên quan đến sự thực hiện hiệu quả
chương trình Mar:
ü Tài năng chẩn đoán: Sự tương quan chặt chẽ giữa chiến lược và sự thực hiện có
thể đặt ra nhiều vấn đề chẩn đoán khó khăn khi những chương trình Mar không hoàn
thành như mong đợi. Doanh thu thấp là kết quả của chiến lược tồi hay thực hiện tồi ?
ü Trình độ công ty: Những vấn đề thực hiệ Mar có thể xảy ra ở 3 trình độ. Trình
độ thứ nhất là thực hiện chức năng Mar một cách thành công. (ví dụ: bằng cách nào
công ty có thể có nhiều quảng cáo sáng tạo hơn từ hãng quảng cáo của nó); Trình độ
thứ hai là thực hiện một chương trình Mar phải kết hợp những chức năng Mar với
nhau thành một khối chặt chẽ (xảy ra khi tung một sản phẩm mới). Trình độ thứ ba là
thực hiện một chính sách Mar (thái độ của nhân viên đối với khách hàng).
ü Tài năng thực hiện Mar: Đó là 4 tài năng: cung cấp, nghe ngóng, tổ chức và
tương tác.
§ Sử dụng tài năng cung cấp trong việc lập ngân sách về thời gian, tiền tài và nhân
lực cho những chức năng, chương trình và chính sách.
§ Sử dụng tài năng nghe ngóng để quản lý một hệ thống điều khiển (bao gồm: kế
hoạch hàng năm, khả năng sinh lợi nhuận, hiệu suất và chiến lược) để đánh giá kết
quả những hành động tiếp thu.
§ Sử dụng tài năng tổ chức để thể hiện một tổ chức hoạt động hiệu quả.
§ Tài năng tương tác liên quan đến khả năng của những quản đốc có thể tạo ảnh
hưởng với những người khác để làm công việc cho mình.
ü Tài năng đánh giá– thực hiện : Sự thực hiện tốt trong thị trường không nhất định
chứng tỏ rằng có một sự thực hiện Mar tốt. Đánh giá ảnh hưởng tương đối của chiến
lược và sự thực hiện những kết quả bán hàng luôn luôn là một công việc khó khăn.

III. Đánh giá và kiểm tra thành tích Marketing
1 Kiểm tra kế hoạch hàng năm:
ü Phân tích bán hàng: Đo lường và đánh giá doanh số thực sự liên quan đến những
mục tiêu bán hàng.
ü Phân tích thị phần : Doanh số của công ty không bộc lộ sự thành công của công
ty trong việc cạnh tranh, nếu thị phần của công ty tăng lên thì công ty đang thắng các
đối thủ cạnh tranh và ngược lại.
ü Phân tích chi phí so với doanh số tiếp thị: Phải biết chắc là công ty không chi
tiêu quá đáng để đạt được những mục tiêu bán hàng. Tỷ số then chốt để theo dõi là
bán hàng so với chi phí Mar. Trong một công ty tỷ số này là 30% và gồm năm tỷ số
bán hàng so với chi phí : bán hàng so với lực lượng bán hàng (15%); bán hàng so với
quảng cáo (5%); bán hàng so với cổ động (6%); bán hàng so với các hoạt động tiếp
thị khác (1%); bán hàng so với quản trị (hành chính) bán hàng (3%).
ü Phân tích tài chính: Những tỷ số bán hàng so với chi tiêu phải được phân tích
trong một khuôn khổ tài chính tổng quát để xác định nơi nào và bằng cách nào công
ty đang kiếm lợi nhuận.

2 Kiểm soát hiệu quả của hoạt động Mar :
ü Hiệu quả của lực lượng bán hàng: được đánh giá trên các thông số sau: số lần
tiếp xúc khách hàng, thời gian trong mỗi lần tiếp xúc, lợi nhuận đem lại sau mỗi lần
tiếp xúc, chi phí cho mỗi lần tiếp xúc, số đơn đặt hàng sau mỗi lần tiếp xúc…
ü Hiệu quả quảng cáo: được đánh giá trên các thông số sau: chi phí quảng cáo cho
1000 đối tượng mua, số phần trăm khách hàng xem quảng cáo, ý kiến của khách hàng
về quảng cáo, thái độ đối với sản phẩm trước và sau khi có quảng cáo…
ü Hiệu quả cổ động bán hàng: được đánh giá trên các thông số sau: phần trăm
hàng bán theo thương lượng, chi phí trưng bày hàng hóa, phần trăm phiếu mua hàng
đổi thành hàng…
ü Hiệu quả phân phối : được đánh giá trên các thông số sau:cách tiết kiệm chi phí
phân phối, các công cụ cải thiện tồn trữ, vận chuyển…
------------ HẾT-----------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản