Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
4
download

Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ Tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp

  1. Hoàn thuế GTGT đối với trường hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục thuế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Hồ sơ thuộc diện kiểm trước, hoàn sau thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính (i) Thông báo giải trình bổ sung hồ sơ; hoặc (ii)Thông báo hồ sơ thuộc diện kiểm trước hoàn thuế sau; hoặc (iii) Thông báo không thuộc trường hợp được hoàn thuế; hoặc (iv)Thông báo số thuế không đủ điều kiện hoàn
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ và đến nộp cho cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT) hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp 1. không biết thủ tục về hoàn thuế, NNT đề nghị cơ quan thuế (bộ phận hỗ trợ NNT). CQT tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ; vào sổ theo dõi, lưu trữ và viết phiếu hẹn trả cho NNT nếu NNT nộp trực tiếp tại CQT. Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa 2. đầy đủ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo cho NNT để hoàn chỉnh hồ sơ. 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi
  3. Thành phần hồ sơ hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này) Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị 2. hoàn mẫu số 01-1/HTBT. Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai đã nộp cho CQT thì NNT phải giải trình rõ lý do. Bảng kê các hồ sơ có chữ ký và đóng dấu của cơ sở, ghi rõ: - Số, ngày hợp đồng gia công giao; số, ngày hợp đồng gia công nhận; 3. - Số, ngày tờ khai hàng gia công chuyển tiếp; - Số, ngày, số tiền của chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu tại chỗ qua ngân hàng. 4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đề nghị hoàn thuế (Mẫu số 01/HTBT) Thông tư số 60/2007/TT-
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BTC ng... Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (Mẫu số Thông tư số 128/2008/TT- 2. 05/ĐNHT) BTC n... Bảng kê xác định số thuế GTGT đề nghị hoàn Thông tư số 60/2007/TT- 3. (Mẫu số 01-1/HTBT) BTC ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản