Hoang mạc hoá là gì?

Chia sẻ: heoxinhkute7

"Hoang mạc hoá là quá trình suy thoái đất do những thay đổi về khí hậu và do tác động của con người". Hoang mạc hoá đặc biệt tác động mạnh đối với các vùng đất khô hạn mà về mặt sinh thái đã bị suy yếu. Hoang mạc hoá gây ra sự suy giảm về sản xuất lương thực, sự nghèo đói. Hiện nay có tới 70% tổng số các vùng đất khô hạn của thế giới (3,6 tỷ hecta) bị ảnh hưởng do suy thoái. ...

Nội dung Text: Hoang mạc hoá là gì?

Hoang mạc hoá
là gì?"Hoang mạc hoá là quá trình
suy thoái đất do những thay đổi
về khí hậu và do tác động của
con người".
Hoang mạc hoá đặc biệt tác
động mạnh đối với các vùng đất
khô hạn mà về mặt sinh thái đã
bị suy yếu. Hoang mạc hoá gây
ra sự suy giảm về sản xuất
lương thực, sự nghèo đói. Hiện
nay có tới 70% tổng số các vùng
đất khô hạn của thế giới (3,6 tỷ
hecta) bị ảnh hưởng do suy
thoái.
Ðể ngăn chặn nạn hoang mạc
hoá, việc sử dụng đất, bao gồm
cả vấn đề trồng trọt và chăn thả,
phải được tiến hành một cách
đúng đắn về mặt môi trường, có
thể chấp nhận được về mặt xã
hội và có tính khả thi. Một trong
những công cụ chống hoang
mạc hoá là việc trồng cây cối và
các loài thực vật khác để có thể
giữ nước và duy trì được chất
lượng đất. Ðấu tranh với hoang
mạc hoá, các Chính phủ phải:
 Thực hiện các kế hoạch quốc
gia sử dụng đất bền vững và
quản lý lâu bền tài nguyên
nước.
 Ðẩy nhanh các chương trình
trồng cây theo hướng trồng
những loài cây phát triển
nhanh, các cây địa phương có
sức chịu hạn tốt và các loài
thực vật khác.
 Tạo điều kiện để giúp làm
giảm nhu cầu củi đốt thông
qua các chương trình sử dụng
các loại năng lượng có hiệu
quả và năng lượng thay thế.
 Những người sống ở nông
thôn cần được huấn luyện về
việc bảo vệ đất và nước, khai
thác nước, nông lâm kết hợp
và tưới tiêu thuỷ lợi quy mô
nhỏ. Cần phải có chương trình
quốc gia chống hoang mạc hoá
nhằm nâng cao nhận thức cho
công chúng về các biện pháp
giải quyết vấn đề này.
 Nghèo đói là một nhân tố
chính đẩy mạnh tốc độ của sự
suy thoái và hoang mạc hoá.
Cần phải cải tạo lại các vùng
đất đã bị suy thoái và hướng
dẫn cho dân về các lối sinh
sống thay thế, hỗ trợ cho nhân
dân xây dựng các doanh
nghiệp nhỏ sử dụng các nguồn
lực địa phương.
Ngoài ra, cần thiết lập một hệ
thống quốc tế ứng phó khẩn cấp
các hạn hán với trang bị đầy đủ
về lương thực thực phẩm, y tế,
giao thông vận tải, tài chính...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản