HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN: THI LÀM THƠ NĂM CHỮ

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
391
lượt xem
10
download

HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN: THI LÀM THƠ NĂM CHỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm vững thể thơ năm chữ. 2. KĨ NĂNG: Kích thích tính sáng tạo nghệ thuật, tập làm thơ năm tiếng, tập trình bày, PT bài thơ ngũ ngôn. 3. THÁI ĐỘ: - Tích cực, tự giác tìm hiểu làm, sưu tầm thể thơ năm chữ. - Thi đua thực hành vui vẻ, sáng tạo, tự tin trình bày miệng bài tập làm thơ năm chữ. Ý thức gắn thơ với tình hình cuộc sống địa phương về nạ lạm dụng ma tuý và chất gây nghiện. B/ CHUẨN BỊ: - GV: GA, một số BT, đoạn thơ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN: THI LÀM THƠ NĂM CHỮ

  1. HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN: THI LÀM THƠ NĂM CH Ữ A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: H S nắ m v ững thể thơ năm chữ. 2. KĨ NĂNG: Kích thích tính sáng t ạo nghệ thuật, tập làm thơ năm tiếng, tập trình bày, PT bài thơ ngũ ngôn. 3. T HÁI Đ Ộ: - Tích c ực, tự giác tìm hiểu làm, sưu tầ m thể thơ năm ch ữ. - Thi đua thực hành vui vẻ, sáng tạo, tự tin trình bày miệng bài tập làm thơ năm ch ữ. Ý thức gắn thơ v ới tình hình cuộc sống địa phương về nạ lạ m dụ ng ma tuý và chất gây nghiện. B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A, một số BT, đoạ n thơ năm chữ . - HS: CB phần việc ở nhà C/ PHƯƠNG PHÁP: - H D: cá nhân và cả l ớp D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
  2. 1. Ổ N ĐỊ NH: - Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a: + L ớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: b) Đáp án: 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: G V nêu mục đích của tiết học: Ngo ại khoá giúp các em có cơ hội đư ợc phát huy năng khiếu thơ văn và thể hiện sự sáng tạo độc đáo, được luyện tập trình bày nói tr ước tập thể để tuyên truyền giáo dục ... b) Các hđ d ạy – học: H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt G V: KT sự CB ở n hà củ a HS I- Đặc điể m của thể thơ năm chữ G V: Hư ớng dẫn HS đọc 3 đoạn thơ, định hướng suy 1. Đ ặc điể m nghĩ tìm hiểu trả lời 2 câu - Mỗi câu g ồm năm ch ữ hỏi SGK (tr 1003 - 1004) về:
  3. câu, số tiếng trong câu, vần, (tiếng) nhịp thơ... - Cách chia khổ tuỳ theo ý G V: Minh hoạ m ỗi đặc điể m định của ngư ời viết bằng nh ững đoạn thơ cụ thể - Vầ n: chân, lưng, liền, cách, (?) Ngoài các đoạ n thơ trên, bằng, trắc em còn biết nhữ ng đo ạn thơ, - Thích h ợp v ới lối thơ v ừa BT năm chữ nào khác? kể vừa tả G V: y/c HS phân tích qua 1 - Nhịp 3/2 hoặc 2/3 V D đo ạn, bài thơ năm ch ữ c ụ - Thêm một - Trần Hoà Bình thể. - Đánh thứ c trầu - Trần Đăng Khoa Đã dậy chưa hả trầu? Tao hái vài lá nhé (?) Từ c ác BT, đoạn thơ trên Cho bà và cho mẹ hãy rút ra đặc điể m củ a thể Đừng lụi đi trầu ơi. thơ năm ch ữ? G V: Gọi HS đ ọc ghi nh ớ G V: Tổ ch ức, hướng dẫn HS thi làm thơ năm chữ 2. Ghi nhớ (SGK - 105) - Y/c HS nh ắc lại đặc điể m
  4. của thể thơ năm ch ữ đã CB ở II- Thi làm thơ năm ch ữ nhà. - H ướng dẫn HS và y/c mỗi HS làm 1 đo ạn thơ năm ch ữ ngắn (từ 4-6 câu), thể hiện - Nhắc lại đặc điểm của thơ được nh ững đặc điể m trên. năm chữ Biết bám sát vào v ần, nhịp thơ với tình cảm chân thành vào b ất cứ ch ủ đ ề , đề tài gì mình thích (VD: H ọc đường với ma tuý và chất gây nghiện; Q uên đ ồ dùng họ c tập; Không chu ẩn bị bài...) - Trao đổi theo nhóm, tổ về các BT năm ch ữ làm ở nhà để X Đ bài sẽ giới thiệu trước lớp. - Cử đại diện trình bày trước lớp. - Cả lớp tham gia cùng GV. G V: Nh ận xét, đánh giá kết quả sáng tác c ủa HS. G V; Cho HS thảo luận nhóm
  5. tập làm thơ năm chữ k ết hợp với bình thơ. - HS trình bày sản phẩ m đã - G ợi ý HS bám sát vào vần, chuẩn bị ở nhà nhịp thơ và thể hiện tình c ả m chân thành của mình vào ch ủ đề, đ ề tài được giao (VD: - Lắng nghe, nhận xét, bổ Nhóm 1,2: H ọc đường với sung ma tuý và chất gây nghiện; Nhóm 3,4: Quên đồ dùng học tập; Nhóm 5,6: Không chuẩn bị bài ...) - Cho HS trình bày, bình bài - Thảo luậ n nhóm thơ, đoạ n thơ v ừa làm - Gọi các nhóm nhận xét, b ổ sung - Hư ớng dẫ n HS tự bình chọn bài thơ hay nhất, bài bình hay nh ất về nội dung và hình thức để trao thư ởng. - Đánh giá, tổng k ết kết qu ả sáng tác và bài bình của HS, trao thưởng.
  6. - Cử đ ại diện trình bày - Nhận xét, bổ sung - Bình chọn bài thơ hay nh ất, bài bình hay nhất 4. CỦ NG C Ố: (?) Đặc điể m c ủa thể thơ năm chữ? 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: - Học ghi nh ớ - Sưu tầm 1 bài thơ năm chữ mà em thích nhất, viết lời bình cho bài thơ đó (khoảng 10 dòng) - Làm một BT năm chữ với các chủ đề sau: + Tuyên truyền phòng chống ma tuý và ch ất gây nghiện ở họ c đư ờng và khu dân cư đang sinh sống. + Hoa qu ả các mùa + Bình minh trên quê em... - Soạn VB: CÂY TRE VI ỆT N AM E/RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản