Hoạt động tập thể lớp 2 - HIỆU LỆNH CỦA CSGT, BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chia sẻ: panasonic1209

Kiến thức : Biết hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, hình dáng, màu sắc, đặc điểm của biển cấm, biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của Cảnh sát. 2.Kĩ năng : Quan sát và thực hiện đúng hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông. 3.Thái độ : Ý thức chấp hành tốt hiệu lệnh để bảo đảm an toàn.

Nội dung Text: Hoạt động tập thể lớp 2 - HIỆU LỆNH CỦA CSGT, BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Hoạt động tập thể.

Bài 3 : An toàn giao thông

HIỆU LỆNH CỦA CSGT, BIỂN BÁO GIAO THÔNG

ĐƯỜNG BỘI/ MỤC TIÊU :

1.Kiến thức : Biết hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, hình dáng, màu sắc, đặc

điểm của biển cấm, biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của Cảnh sát.

2.Kĩ năng : Quan sát và thực hiện đúng hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông.

3.Thái độ : Ý thức chấp hành tốt hiệu lệnh để bảo đảm an toàn.

II/ CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : Tranh phóng to ở SGK. Phiếu học tập.

2.Học sinh : Sách ATGT Lớp Hai.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

30’ Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Mục tiêu : Giúp học sinh biết hiệu lệnh

của Cảnh sát giao thông.biển báo giao thông

đường bộ.

-Trực quan : Đèn chiếu, giải thích. -Điều khiển các loại xe đi lại


1
-Hằng ngày đi trên đường phố các em thường đúng đường để bảo đảm an toàn.

nhìn thấy các chú Cảnh sát giao thông làm

nhiệm vụ gì .

-Nhận xét.

Hoạt động 2 : Hiệu lệnh của CSGT..

Mục tiêu : Biết một số hiệu lệnh của Cảnh

sát giao thông từ đó ý thức chấp hành đúng luật -Quan sát. Nhận phiếu Thảo

an toàn giao thông. luận.

Tranh : -Thảo luận : Nêu những hiệu

-Phát 5 phiếu cho 5 nhóm. lệnh của Cảnh sát giao thông và

ý nghĩa của hiệu lệnh.

-Chia nhóm thảo luận.

-Nhóm cử đại diện lên trình bày.

-Vài em đọc lại.

-Kết luận (SGV/ tr 21) Nghiêm chỉnh chấp

hành tốt hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông để

bảo đảm an toàn khi đi trên đường.

Hoạt động 3: Tìm hiểu biển báo giao thông.

Mục tiêu : Biết ý nghĩa của các biển báo

giao thông. -Quan sát.

-Trực quan : Các biển báo giao thông. -Thảo luận nhóm


2
-Khi đi đường gặp biển báo cấm người đi -Đại diện nhóm trình bày.

đường thực hiện như thế nào ? -Nhận xét, bổ sung.

-Nhận xét. -Bài học. (Vài em đọc bài).

4’ Kết luận (SGK/ tr 22). -Làm phiếu bài tập.

-Nhận xét đánh giá. -Chia 2 đội tham gia, lớp cổ

Củng cố : Trò chơi “Ai nhanh hơn” động cho 2 đội.

- Giáo dục tư tưởng : Chấp hành tốt hiệu lệnh

của1’ CSGT là bảo đảm được tính mạng và ổn định

tốt trật tự đô thị . -Học bài.

 Nhận xét tiết học.

 Hoạt động nối tiếp : Dặn dò- Học bài.
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản