HỌC CATIA QUA HÌNH ẢNH CÙNG VAGAM

Chia sẻ: numblack90

cHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU VẼ CÁC BÁNH RĂNG THÔNG QUA HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN CỤ THỂ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: HỌC CATIA QUA HÌNH ẢNH CÙNG VAGAM

VAGAM
C CATIA QUA HÌNH NH CÙNG VAGAM
Ng i th c hi n CADCAM

Mail : cad.vagam@gmail.com


-1-
VAGAM

t u m t b n v m i File>New>Part>OK
Ch n m t ph ng xy trên specification tree
Ckick Sketcher
d ng công c Circle trên thanh công c
Ho c t Menu Insert>Profile>Circle>Circle
-2-
VAGAM

m t hình tròn ng kính D202 mm
Click Exit sketcher trên thanh công c
d ng công c Pad t thanh công c
Ho c t Menu Insert>Sketch-Based Features>Pad
-3-
VAGAM

Thông s nh sau:
Ta c hình v
-4-
VAGAM

Ch n m t ph ng trên cùng c a hình ta v a v
Click vào bi u t ng Sketcher

Dùng công c Circle vmt ng tròn ng kính D150 mm
Click Exit Workbench
-5-
VAGAM


d ng công c Pocket v i thông s
Ta c k t qu
-6-
VAGAM


Các b n s d ng công c Draft Angle t thanh công c
Ho c t Menu Insert>Dress-Up Features>Draft Angle
p tho i su t hi n, ghi thông s nh hình sau
Angle : 45deg

Face(s) to draft : click chu t vào thành c a Pocket ta v a t o

Selection : click chu t vào áy c a Pocket v a t o

Click OK


-7-
VAGAM

t qu :
d ng công c Edge Fillet t thanh công c
Ho c t Menu Insert>Dress-Up Features>Edge Fillet
p tho i Edge Fillet xu t hi n

Radius : ch n 2mm

Object(s) to Fillet : click chu t trái vào 3 ng nh hình d i

Propagation : ch n Tangency

Click OK


-8-
VAGAM
t qu :
-9-
VAGAM

Các b n gi phím Ctrl, ng th i click chu t trái vào Pad.1, Pocket.1, Draft.1 ,
EdgeFillet.1 trên specification tree
p hím Crtl ra, ch n công c Mirror t thanh công c
Ho c t Menu Insert>Transformation Features>Mirror
p tho i Mirror xu t hi n

Mirroring element : click chu t vào m t ph ng xy trên specification tree r i click
OK
- 10 -
VAGAM
t qu
Chúng ta ã s d ng công c Mirror l y i x ng các i t ng ã ch n trên qua
t p h ng xy, bây gi ta có m t kh i có 2 m t gi ng nh hình trên.

Các b c trên chúng ta ã t o m t m t cái “bánh” nh ng ch a có “r ng”, bây gi
chúng ta s t o r ng cho nó.

Các b n ch n m t p h ng xy trên specification tree
Click chu t trái vào Sketcher

d ng công c Profile v m t hình nh sau
- 11 -
VAGAM

v trí
d ng Constraint ghi kích th c
Các b n gi phím Ctrl, ng th i cick chu t l n l t vào các m 1-2-3 (nh là ph i
n l t t 1 t i 3)

i 1 và 2 là m, t i 3 là tr c t o .

ch n m 1 và 2, các b n a chu t l i m sao cho con tr chu t c a chúng ta
có hình nh sau r i click l a ch n
- 12 -
VAGAM
p hím Crtl, các b n ch n công c Constraints Defined t thanh công c
p tho i Constraint xu t hi n, các b n ch n Symmentry r i click OK
t qu
- 13 -
VAGAM

a r i chúng ta ã t o i x ng m 1 và 2 qua tr c t a .


Ti p t c, các b n s d ng công c Constraint xác nh góc sau là 50
Sau khi ch n xong, các ng chúng ta v u hi n màu xanh lá cây nh trên là
chúng ta ã làm ú ng, bây gi t t c các ng ã c ràng bu c ch c ch n


Click Exit Workbench

d ng công c Pocket i v i Sketch.5 mà chúng ta v a v . Thông s nh sau
- 14 -
VAGAM

t qu
Ta ã t o c m t cái rãnh c a r ng, chúng ta s quay nó xung quanh t om t
bánh r ng hoàn ch nh

d ng Circular Pattern t thanh công c
Ho c t Menu Insert>Transformation Features> Circular Pattern
p tho i Circular Pattern xu t hi n

Ch n th Axial Reference

Parameters : ch n Complete crown

Instance(s) : ch n 75

Reference element : các b n ch n b t k , mi n nó ph i là m t ng tròn cái
“rãnh r ng” c a chúng ta s quay theo ng tròn này

Object : ch n Pocket.3 (cái “rãnh r ng” chúng ta t o trên)

Click OK- 15 -
VAGAM
Ch n nh th này
- 16 -
VAGAM

t qu
y là g n xong r i, gi chúng ta t o m t cái l n a là xong

Ch n m t ph ng xy trên specification tree
Click chu t trái vào Sketcher

mt ng tròn kích th c D20mm
Click Exit Workbench


- 17 -
VAGAM


Click bi u t ng Pocket trên thanh công c . H p tho i Pocket xu t hi n, ch n
thông s nh sau
Click OK, k t qu
y là chúng ta v a v xong m t cái bánh r ng n gi n. Các kích th c trên là
do mình t t ra, nó ch mang tính ch t tham kh o.- 18 -
VAGAM

Bây gi chúng ta s trang m cho cái bánh r ng v a v

Click Apply Meterial trên thanh công c
p tho i sau xu t hi n
Ch n th Orther, click chu t trái vào Rubber nh hình trên sau ó click chu t vào
PartBody trên specification tree
Click OK

Gi các b n ý trên specification tree s th y su t hi n thêm m t it ng m i
- 19 -
VAGAM
Bây gi các b n click chu t p h i vào Rubble, ch n Properties
p tho i su t hi n
- 20 -
VAGAM

Ch n th Rendering, bây gi tùy các b n ch n màu cho s n p h m c a mình

Ambient : màu xung quanh

Diffuse : tán x c a ánh sáng chi u vào

Specular : s ph n chi u c a ánh sáng chi u vào

Roughness : nhám (nh p nhô) b m t

Transparency : trong su t

Refraction : khúc x

Reflectivity : ph n x

Ch n xong click OK bi t k t qu .

th y c k t qu , b n ph i ch n ch xem là Shading With Material

Ch n tr c ti p t thanh công c
Ch n t Menu View>Render Style> Shading With Material
- 21 -
VAGAM

t qu c a mình
Chúc
các b n
thành
công- 22 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản