Học Hát Bài: Bàn Tay Mẹ (Nhạc : Bùi Đình Thảo : Lời : Tạ Hữu Yên)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
403
lượt xem
24
download

Học Hát Bài: Bàn Tay Mẹ (Nhạc : Bùi Đình Thảo : Lời : Tạ Hữu Yên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát Lời Tạ Hữu Yên Nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: ngắn. Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 học sinh hát lại bài hát đã học Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Hát Bài: Bàn Tay Mẹ (Nhạc : Bùi Đình Thảo : Lời : Tạ Hữu Yên)

  1. Tiết 21: Học Hát Bài: Bàn Tay Mẹ (Nhạc : Bùi Đình Thảo : Lời : Tạ Hữu Yên) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Lời Tạ Hữu Yên Nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 học sinh hát lại bài hát đã học
  2. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Bàn Tay Mẹ - Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. - HS thực hiện. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
  3. bài . - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS trả lời. của bài + Bài :Bàn Tay - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do nhạc sĩ Mẹ. nào viết? + Nhạc : Bùi Đình Thảo. + Lời : Tạ Hữu Yên.. - HS nhận xét: - HS nhận xét - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát * Cũng cố dặn dò: - HS thực hiện - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS chú ý. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa Pchú ý trong giờ học cần chú ý -HS ghi nhớ. hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 22 Ôn Tập Bài Hát: Bàn Tay Mẹ (Nhạc : Bùi Đình Thảo : Lời : Tạ Hữu Yên) Tập Đọc Nhạc: TĐN Số 6 I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát Lời Tạ Hữu Yên Nhạc của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo viết. - Đọc và ráp được lời bài TĐN số 6 II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
  5. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bàn Tay Mẹ - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Bài Hát do - HS chú ý. ai viết? - HS trả lời. + Bài :Bàn Tay - Cho học sinh tự nhận xét: Mẹ - Giáo viên nhận xét: + Nhạc:Bùi Đình - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai Thảo điệu của bài hát. + Lời: Tạ Hữu * Hoạt động 2: TĐN Số 6: “Múa Vui” Yên
  6. - Giới thiệu bài TĐN Số 6. - HS nhận xét - Giáo viên cho học sinh tập cao độ từ 1-2 phút. - Tập tiết tấu : Giáo viên ghi mẫu tiết tấu lên bảng: - HS lắng nghe. - HS thực hiện. - Giáo viên gõ mẫu và yêu cầu học sinh gõ lại. - HS chú ý. - Giáo viên cho học sinh xung phong gõ lại. - Tap đọc nhạc: Giáo viên đàn mẫu giai điệu cả bài. - HS thực hiện. - Giáo viên đọc mẫu từng câu một và cho học sinh đọc lại, - HS thực hiện. mỗi câu cho học sinh đọc lại từ 2 đến 3 lần để thuộc tiết tấu. - HS lắng nghe. - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh đọc cả bài và - HS thực hiện. ghép lời bài TĐN Số 6. - Cho các tổ chuẩn bị và cử đại diện lên bảng đọc lại. - HS thực hiện. - Giáo viên nhận xét. - HS thực hiện. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - HS thực hiện. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc - HS chú ý. nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.
  7. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học. -HS ghi nhớ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản