Học Hát Bài: Chim Chích Bông

Chia sẻ: keokeo1209

Tham khảo tài liệu 'học hát bài: chim chích bông', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Học Hát Bài: Chim Chích Bông

Tiết 26:

Học Hát Bài: Chim Chích Bông

(Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết
Bình.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chim Chích Bông

- Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện.
hát .
- HS thực hiện.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
- HS thực hiện.
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

+ Hát đồng thanh
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát theo dãy

- Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân.

- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý.
điệu của bài hát.
- HS thực hiện.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
bài . - HS trả lời.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu + Bài :Chim
của bài Chích Bông
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát do ai viết + Nhạc :Văn
Dung
- HS nhận xét:
+ Thơ: Nguyễn
- Giáo viên nhận xét:
viết Bình.

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
- HS nhận xét

* Cũng cố dặn dò:
- HS thực hiện

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
- HS chú ý.
thúc tiết học.
-HS ghi nhớ.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Tiết 27:

Ôn Tập Bài Hát: Chim Chích Bông

(Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết
Bình.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chim Chích Bông

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.
nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát do ai
- HS nhận xét.
viết.

- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời.
- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Chim
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
Chích Bông
điệu của bài hát.

+ Nhạc :Văn
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Dung
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
+ Thơ: Nguyễn
bài .
viết Bình.

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực hiện.
của bài
- HS chú ý.
- HS nhận xét:
-HS ghi nhớ.
- Giáo viên nhận xét:

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản