Học Hát Bài: Chim Chích Bông (Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

Chia sẻ: toyotayaris

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời bài hát. Bình. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết

Nội dung Text: Học Hát Bài: Chim Chích Bông (Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

Tiết 26:

Học Hát Bài: Chim Chích Bông

(Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết
Bình.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Chim Chích Bông

- Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện.
hát .
- HS thực hiện.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
- HS thực hiện.
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

+ Hát đồng thanh
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát theo dãy

- Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân.

- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý.
điệu của bài hát.
- HS thực hiện.
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
bài . - HS trả lời.

- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu + Bài :Chim
của bài Chích Bông
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát do ai viết + Nhạc :Văn
Dung
- HS nhận xét:
+ Thơ: Nguyễn
- Giáo viên nhận xét:
viết Bình.

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát
- HS nhận xét

* Cũng cố dặn dò:
- HS thực hiện

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
- HS chú ý.
thúc tiết học.
-HS ghi nhớ.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Tiết 27:

Ôn Tập Bài Hát: Chim Chích Bông

(Nhạc: Văn Dung – Thơ : Nguyễn Viết Bình)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng,
to rỏ lời bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Văn Dung viết thơ Nguyễn Viết
Bình.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ:Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Chim Chích Bông

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.
nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Bài hát do ai
- HS nhận xét.
viết.

- HS chú ý.
- Cho học sinh tự nhận xét:

- HS trả lời.
- Giáo viên nhận xét:

+ Bài :Chim
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
Chích Bông
điệu của bài hát.

+ Nhạc :Văn
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
Dung
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
+ Thơ: Nguyễn
bài .
viết Bình.

- HS nhận xét.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu - HS thực hiện.
của bài
- HS chú ý.
- HS nhận xét:
-HS ghi nhớ.
- Giáo viên nhận xét:

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản