Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
404
lượt xem
20
download

Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Phan Trần Bảng. II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng)

  1. Tiết 11: Học Hát Bài: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Phan Trần Bảng. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát. III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  2. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1 Dạy hát bài: Cộng Cách Tùng Cheng - Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe. - GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện. hát . - HS thực hiện. - Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 - HS thực hiện. lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát. + Hát đồng thanh - Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát theo dãy - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét. - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý. điệu của bài hát. - HS thực hiện. * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - HS thực hiện. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài . - HS trả lời. + Bài :Cộc Cách Tùng Cheng
  3. + Nhạc sĩ : Phan Trần Bảng. - HS thực hiện - HS chú ý. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài -HS ghi nhớ. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do nhạc sĩ nào viết. - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: - Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát. * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
  4. Tiết 12: Ôn Tập Bài Hát: Cộc Cách Tùng Cheng (Nhạc và lời : Phan Trần Bảng) I/Mục tiêu: - Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. - Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. - Biết bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Phan Trần Bảng viết. II/Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác bài hát.p III/Hoạt động dạy học chủ yếu: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. - Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã học. - Bài mới:
  5. Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Cộc Cách Tùng Cheng. - Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện. nhiều hình thức. + Hát đồng thanh - Cho học sinh tự nhận xét: + Hát theo dãy - Giáo viên nhận xét: + Hát cá nhân. - Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Do nhạc sĩ - HS nhận xét. nào viết? - HS chú ý. - Cho học sinh tự nhận xét: - HS trả lời: - Giáo viên nhận xét: + Bài :Cộc Cách - Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai tùng Cheng điệu của bài hát. + Nhạc sĩ: Phan * Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ. Trần Bảng. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của - HS nhận xét. bài . - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện.
  6. - HS chú ý. - Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu -HS ghi nhớ. của bài - HS nhận xét: - Giáo viên nhận xét: * Cũng cố dặn dò: - Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc tiết học. - Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn. - Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản