Học Hát Bài - Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

Chia sẻ: fortuner

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết. Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Nội dung Text: Học Hát Bài - Quả (Nhạc và lời: Xanh Xanh)

Tiết 24:

Học Hát Bài: Quả

(Nhạc và lời: Xanh Xanh)I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ
lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết .

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em hát lại bài hát đã học

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1 Dạy hát bài: Quả.

- Giới thiệu bài hát. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - HS thực hiện.

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để
học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.
- HS thực hiện.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần
dưới nhiều hình thức.


- HS thực hiện.

+ Hát đồng thanh
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của
- HS nhận xét.
bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS chú ý.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .
- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác?
- HS thực hiện.
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét: - HS trả lời.

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát + Bài :Quả

* Cũng cố dặn dò: + Nhạc sĩ: Xanh Xanh

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc - HS nhận xét
tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở
những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.


- HS thực hiện- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Tiết 25:

Học Hát Bài: Quả (tt)

(Nhạc và lời: Xanh Xanh)I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ
lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát nhạc do nhạc sĩ Xanh Xanh Viết .

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên hát lại bài hát dã học.

- Bài mới:

Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh

* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quả.(TT)

- Giáo Viên cho học sinh hát lại lời 1và 2 của bài hát. - HS thực hiện.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu lời 3 và 4.
- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát . - HS nghe mẫu.

- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3 lần để - HS thực hiện.
học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát nhiều lần
- HS thực hiện.
dưới nhiều hình thức.
- HS thực hiện.
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát đồng thanh
- Giáo viên nhận xét:
+ Hát theo dãy
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai điệu của
+ Hát cá nhân.
bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS nhận xét.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài .


- HS chú ý.
- HS thực hiện.
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu của bài

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì?Do ai sáng tác?
- HS nhận xét:
- Giáo viên nhận xét: - HS thực hiện.

* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết thúc - HS trả lời.
tiết học.
+ Bài :Quả
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc nhở
+ Nhạc sĩ: Xanh Xanh
những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý hơn.
- HS nhận xét
- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
- HS thực hiện.- HS chú ý.
-HS ghi nhớ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản