Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

Chia sẻ: toyotayaris

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát. Hoàng viết II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát. Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh

Nội dung Text: Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp (Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

Tiết 1:

Học Hát Bài : Quê Hương Tươi Đẹp

(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh
Hoàng viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Quê Hương Tươi Đẹp

- Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện.
hát .
- HS thực hiện.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- HS thực hiện.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát cá nhân.

- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai - HS chú ý.
điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thực hiện.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp
của bài hát.
- HS thực hiện.

- HS trả lời:

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết + Bài :Quê
tấu của bài hát. Hương Tươi Đẹp.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân + Dân Ca Nùng.
tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?
+ Lời của Nhạc
sĩ: Anh Hoàng

- HS nhận xét.

- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài hát - HS thực hiện.

* Cũng cố dặn dò: - HS chú ý.

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học.
-HS ghi nhớ.
- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Tiết 2:

Ôn Tập Bài Hát: Quê Hương Tươi Đẹp

(Dân ca Nùng – Đặt lời : Anh Hoàng)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng cao độ của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nùng, lời do nhạc sĩ Anh
Hoàng viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Quê Hương Tươi Đẹp

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới - HS thực hiện.
nhiều hình thức.
+ Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Hát cá nhân.
- Giáo viên nhận xét:
- HS nhận xét.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân
- HS chú ý.
tộc nào? Lời của bài hát do ai viết?

- HS trả lời:

+ Bài :Quê
Hương Tươi Đẹp.
- Cho học sinh tự nhận xét:
+ Dân Ca Nùng.
- Giáo viên nhận xét:
+ Lời của Nhạc
- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai sĩ:
điệu của bài hát.
Anh Hoàng
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS nhận xét
- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của
bài .


- HS thực hiện.- Yêu cầu học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu
của bài

- HS thực hiện.
- Giáo viên nhận xét:

* Cũng cố dặn dò:

- HS thực hiện.
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học. - HS chú ý.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn. -HS ghi nhớ.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản