Học Hát Bài: Tìm Bạn Thân (lời 2) (Nhạc Và Lời : Việt Anh)

Chia sẻ: toyotayaris

Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát. Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát. Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Việt Anh viết II/Chuẩn bị của giáo viên: Nhạc cụ đệm. Băng nghe mẫu. Hát chuẩn xác bài hát.

Nội dung Text: Học Hát Bài: Tìm Bạn Thân (lời 2) (Nhạc Và Lời : Việt Anh)

Tiết 7:

Học Hát Bài: Tìm Bạn Thân (lời 2)

(Nhạc Và Lời : Việt Anh)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài hát do nhạc sĩ Việt Anh viết

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.
- Bài mới:Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Tìm Bạn Thân

(lời 1) - HS thực hiện.

- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát lại bài hát dưới + Hát đồng thanh
nhiều hình thức.
+ Hát theo dãy

+ Hát cá nhân.
- Cho học sinh tự nhận xét:
- HS nhận xét.
- Giáo viên nhận xét:
- HS chú ý.
- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Lời của bài
- HS trả lời:
hát do ai viết?

+ Bài :Tìm Bạn
Thân

+ Nhạc Sĩ : Việt
- Cho học sinh tự nhận xét: Anh

- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.
* Hoạt động 2: Dạy hát bài: Tìm Bạn Thân (lời2)

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện.
hát .
- HS thực hiện.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- HS thực hiện.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

- Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân.

- Giáo viên nhận xét:
- HS nhận xét.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
điệu của bài hát.

* Cũng cố dặn dò:
- HS thực hiện.
- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
thúc tiết học. - HS chú ý.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
-HS ghi nhớ.
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Tiết 8:

Học Hát Bài : Lý Cây Xanh

(Dân ca Nam Bộ)

I/Mục tiêu:

- Hát thuộc lời ca và đúng giai điệu của bài hát.

- Biết hát kết hợp vổ tay theo nhịp và tiết tấu của bài hát, hát
đều giọng, to rỏ lời đúng giai điệu của bài hát.

- Biết bài hát này là bài Dân Ca Nam Bộ.

II/Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ đệm.

- Băng nghe mẫu.

- Hát chuẩn xác bài hát.

III/Hoạt động dạy học chủ yếu:

- Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay
ngắn.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 đến 3 em lên bảng hát lại bài hát đã
học.

- Bài mới:
Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học
Sinh* Hoạt động 1: Dạy hát bài: Lý Cây Xanh

- Giới thiệu bài hát, tác giả. - HS lắng nghe.

- GV cho học sinh nghe bài hát mẫu. - HS nghe mẫu.

- Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu của bài - HS thực hiện.
hát .
- HS thực hiện.
- Tập hát từng câu, mỗi câu cho học sinh hát lại từ 2 đến 3
lần để học sinh thuộc lời ca và giai điệu của bài hát.

- HS thực hiện.
- Sau khi tập xong giáo viên cho học sinh hát lại bài hát
nhiều lần dưới nhiều hình thức. + Hát đồng thanh

+ Hát theo dãy

- Cho học sinh tự nhận xét: + Hát cá nhân.

- Giáo viên nhận xét: - HS nhận xét.

- Giáo viên sửa cho học sinh hát chuẩn xác lời ca và giai
- HS chú ý.
điệu của bài hát.

* Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS thực hiện.
- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo nhịp
của bài hát.
- HS thực hiện.

- HS trả lời:

- Hướng dẫn học sinh hát bài hát kết hợp vỗ tay theo tiết + Bài :Lý Cây
tấu của bài hát. Xanh.

- Giáo viên hỏi học sinh, bài hát có tên là gì? Dân ca dân + Dân Ca Nam
tộc nào? Bộ

- HS nhận xét.

- Giáo Viên mời học sinh nhận xét:

- Giáo viên nhận xét:

- Giáo viên và HS rút ra ý nghĩa và sự giáo dục của bài - HS thực hiện.
hát.
- HS chú ý.
* Cũng cố dặn dò:

- Cho học sinh hát lại bài hát vừa học một lần trước khi kết
-HS ghi nhớ.
thúc tiết học.

- Khen những em hát tốt, biễu diễn tốt trong giờ học, nhắc
nhở những em hát chưa tốt, chưa chú ý trong giờ học cần chú ý
hơn.

- Dặn học sinh về nhà ôn lại bài hát đã học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản