HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC S. FREUD

Chia sẻ: joskhanh252

“Tâm Lý Học” là một khoa học về tính quy luật của sự phát triển và vận hành của tâm lý với tư cách là hình thức đặc biệt của hoạt động sống”. Cho nên, em muốn nghiên cứu “Tâm Lý Học” nói chung và đặc biệt đối với “Phân Tâm Học” để qua đó em có thể hiểu và có thể phục vụ cho cuộc sống của chính mình và của mọi người tốt đẹp hơn.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản