Học tiếng anh bài Xử Lí Tình Huống Trong Nhà Hàng

Chia sẻ: kupload1

Trong Nhà Hàng – phục vụ ân cần, giải thích hóa đơn. Nhưng tình huống bạn sẽ thực hành trong bài học, bối cảnh là trong một nhà hàng, liên quan tới người phục vụ, sự giải thích hóa đơn, bạn hãy đặt mình là người phục vụ để tiện cho việc tưn nhiên trong tình huống giao tiếp trong bài học

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản