HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON VÀ HỘI CHỨNG LYELL (Kỳ 2)

Chia sẻ: thanhongan

Tiên lượng Độ nặng của SJS/TEN: mỗi nguy cơ cho 1 điểm, lớn nhất là 7 điểm. Tuổi 40. Ác tính. Mạch 120 lần/phút. Đường máu: 252 mEq/L. Urê máu: Bicarbonat Diện tích tổn thương 10%.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản