HỘI CHỨNG TRÀN DỊCH TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI PHỐI HỢP

Chia sẻ: nguyenngoc111222

Là một hôi chứng phối hợp vừa có dịch vừa có khí trong khoang ổ màng phổi. Triệu chứng thực thể: đó là các triệu chứng phối hợp, gồm một hội chứng tràn dịch ở phía dưới, một hội chứng tràn khí ở phía trên. Triệu chứng đáng kể và đặc hiệu là tiếng óc ách khi ta lắc người bệnh. Triệu chứng Xquang: hình ảnh nước và khí rất đặc hiệu, phân cách nhau bởi một đường thẳng ngang ranh giới giữa lớp nước và khí....

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản