Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm viễn đông quyết định

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
807
lượt xem
299
download

Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm viễn đông quyết định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1: Quyết định tách bảng lương cũ thành hai bảng lương mới, với đơn vị tính là VNĐ (đồng Việt Nam) và USD (đồng đô la Mỹ) Các vị trí từ Manager trở lên đơn vị tính lương là đồng đô la Mỹ. Các vị trí còn lại: đơn vị tính lương là đồng Việt Nam Hai bảng lương chi tiết được đính kèm là một phần không thể tách rời của quyết định này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hội đồng quản trị công ty cổ phần dược phẩm viễn đông quyết định

  1. TẬP ĐOÀN VIỄN ĐÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/2008/ QĐ - HĐQT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỄN ĐÔNG - Căn cứ vào điều lệ của Tập đoàn Viễn Đông - Căn cứ vào nội quy Tập đoàn. - Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT QUYẾT ĐỊNH (V/v: Thay đổi bảng lương cũ và tăng mức lương cơ bản) Điều 1: Quyết định tách bảng lương cũ thành hai bảng lương mới, với đơn vị tính là VNĐ (đồng Việt Nam) và USD (đồng đô la Mỹ). Các vị trí từ Manager trở lên đơn vị tính lương là đồng đô la Mỹ. Các vị trí còn lại: đơn vị tính lương là đồng Việt Nam Hai bảng lương chi tiết được đính kèm là một phần không thể tách rời của Quyết định này. Điều 2: Quyết định tăng mức lương cơ bản của bảng lương VNĐ: Mức lương cơ bản mới được áp dụng trên toàn quốc là: 650.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi ngàn đồng) Điều 3: Tỉ giá đối với bảng lương USD: Đối với các vị trí hưởng lương theo đồng đô la Mỹ, công ty sẽ trả lương bằng tiền VNĐ theo tỉ giá bán ra của liên ngân hàng tại thời điểm chuyển lương hàng tháng. Điều 4: Thi hành: Toàn thể CBNV Tập đoàn Viễn Đông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2008 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2008 Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Toàn thể CBNV Tập đoàn Viễn Đông CHỦ TỊCH (Đã ký)
  2. 1. BẢNG LƯƠNG TÍNH BẰNG USD HỆ SỐ LƯƠNG STT CHỨC DANH 1 2 3 1 Tổng giám đốc 3.000 4.000 5.000 2 Phó Tổng giám đốc 2.000 2.500 3.000 3 Giám đốc bán hàng toàn quốc 1.500 2.000 2.500 4 GĐ Marketing, GĐ Tài chính 1.200 1.500 2.000 5 Giám đốc bán hàng miền 1.200 1.500 2.000 6 Trợ lý Tổng giám đốc 1.200 1.500 2.000 7 Giám đốc điều hành khu vực 1.000 1.200 1.500 8 Giám đốc trung tâm phân phối 800 900 1.000 Manager (Bán hàng, Kế toán, 9 800 900 1.000 Marketing...)
  3. 2. BẢNG LƯƠNG TÍNH BẰNG VNĐ - Những cán bộ, nhân viên không có tên trong bảng lương sẽ được hưởng lương theo hợp đồng đặc thù hoặc hưởng ngạch lương theo chỉ định của Tổng giám đốc. - Hệ số lương cơ bản là: 650.000 đồng (Áp dụng trên toàn quốc) HỆ SỐ LƯƠNG VƯỢT STT CHỨC DANH 1 2 3 4 5 KHUNG Area Manager (Bán hàng, kế toán, 1 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 Marketing ....) 2 Product Manager 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 3 Trợ lý Giám đốc 8.0 8.5 9.0 9.5 11.0 12.0 4 Chuyên viên 2 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 Team leader (Bán hàng, phân phối, 5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 kế toán, thủ kho GSP) 6 Kế toán tổng hợp 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 7 Chuyên viên 1 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8 Trình dược viên 4.5 4.8 5.5 6.0 6.5 7.0 9 Nhân viên kế hoạch 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.5 10 Nhân viên phân phối 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.5 11 Nhân viên xuất nhập khẩu 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.5 12 Thủ kho, thủ quỹ 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.5 13 Kế toán viên 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 14 Nhân viên văn phòng 3.8 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 15 Phụ kho 3.0 3.2 3.6 3.8 4.0 4.5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản