Hợp đồng mua bán xe trả góp

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.472
lượt xem
156
download

Hợp đồng mua bán xe trả góp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo "Hợp đồng mua bán xe trả góp" để có một mẫu hợp đồng rõ ràng về mua bán xe. Nội dung hợp đồng trình bày chi tiết về bên mua và bên bán, các điều khoản để có thể mua bán xe một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng mua bán xe trả góp

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP Số: ……………/HĐMB Hôm nay, ngày tháng năm 2003, tại............................................................................. .............................................................................................................................................. Chúng tôi gồm; Bên A: -Tên CH:............................................................................................................................... -Địa chỉ:................................................................................................................................ -Do Bà:.............................................. làm đại diện Bên B: -Tên:..................................................................................................................................... -Số CMND:....................................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:........................... -Địa chỉ thường trú:............................................................................................................. -Chỗ ở hiện tại:................................................................................................................... Điều 1: Bên A đồng ý bán trả góp cho Bên B xe gắn máy: - Xe:............................................................................................................................ - Số khung:................................................................................................................. - Số máy:.................................................................................................................... Với giá:................................................................................................................................. Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là: …………………………………… vào ngày nhận xe, số tiền còn lại là: ………………………………………. Bên B sẽ thanh toán trong 12 tháng, mỗi tháng trả là: ………………………………, vào ngày ………………………… mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi suất trả chậm hàng tháng là (0,1%/ngày). Điều 3: Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được hai bên hoà giải, thương lượng, nếu không hoà giải được sẽ do toà án địa phương giải quyết mọi tranh chấp. Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau. BÊN A BÊN B (ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
Đồng bộ tài khoản