HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP

Chia sẻ: khuongduy

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
Số: ……………/HĐMB
Hôm nay, ngày tháng năm 2003, tại.............................................................................
..............................................................................................................................................
Chúng tôi gồm;

Bên A:

-Tên CH:...............................................................................................................................
-Địa chỉ:................................................................................................................................
-Do Bà:.............................................. làm đại diện

Bên B:

-Tên:.....................................................................................................................................
-Số CMND:....................................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:...........................
-Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
-Chỗ ở hiện tại:...................................................................................................................

Điều 1: Bên A đồng ý bán trả góp cho Bên B xe gắn máy:
- Xe:............................................................................................................................
- Số khung:.................................................................................................................
- Số máy:....................................................................................................................
Với giá:.................................................................................................................................

Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là: …………………………………… vào
ngày nhận xe, số tiền còn lại là: ………………………………………. Bên B sẽ thanh
toán trong 12 tháng, mỗi tháng trả là: ………………………………, vào ngày
………………………… mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi
suất trả chậm hàng tháng là (0,1%/ngày).

Điều 3: Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được hai bên hoà giải, thương lượng, nếu không hoà
giải được sẽ do toà án địa phương giải quyết mọi tranh chấp. Hợp đồng làm thành 02
bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.


BÊN A BÊN B
(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản