Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

Chia sẻ: pretty2

Biểu mẫu Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

Nội dung Text: Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn

aaaaaaaaaaaaaaaaabc cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Số: /HĐ - TT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2007
Hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn
(Về aaaaaaaaaaa )

Hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2007, tại Văn phòng aaaaaaaaaaaa thành phố Hồ Chí Minh,
Chúng tôi gồm:


Một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxx
Chức vụ: Giám đốc
Đaị diện cho: xxxxxxxxxxxxxx
Địa chỉ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Điện thoại: xxxxxxxxxxxxxxx


Và một bên là Bà: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Nghề nghiệp: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sinh ngày: 25/5/1950
Thường trú tại: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng chuyên gia theo những điều khoản sau đây:


Điều 1. Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc : Từ 08h đến 17h (trừ Thứ 7 và Chủ nhật).
Thời hạn của hợp đồng là: 03 tháng (ba tháng).
Tại địa điểm: Số 111 đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Công việc phải làm: Trực tiếp tư vấn xxxxxxxxxxxxxxxx cho người nhiễm HIV và những
người bị ảnh hưuởng bởi HIV/AIDS.


Điều 2. Chế độ làm việc:


1
1. Điều kiện an toàn lao động và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành
của Nhà nước.
2. Thời gian tư vấn: Sáng từ 08h - 12h.
Chiều từ 13h - 17h


Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của chuyên gia tư vấn:
1. Quyền lợi:
1.1 Mức lương chính: xxxxxxx đồng (xxxxxxxxxxxxxxxxx Được trả 01 lần vào ngày 30 hàng
tháng.
1.2. Được hưởng chế độ ngày nghỉ theo quy định của Luật Lao động.
2. Nghĩa vụ:
Chịu sự điều hành của Bà: xxxxxxxxxxxxxx. Hoàn thành những công việc đã cam kết
trong Hợp đồng. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của xxxxxxxxxxxxxxx, kỷ luật
lao động, an toàn lao động và các quy định khác của chi nhánh Trung tâm.


Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng chuyên gia:
1. Quyền lợi : Yêu cầu chuyên gia hoàn thành công việc đã cam kết trong Hợp đồng.
2. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những cam kết trong Hợp đồng để người lao động làm
việc đạt hiệu quả.
Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của chuyên gia đã cam kết trong Hợp
đồng này.


Hợp đồng được thành lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01
(một) bản.chuyên gia tư vấn xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản