Hợp đồng thuê xe du lịch

Chia sẻ: minhhuy

Đây là mẫu hợp đồng cho thuê xe du lịch.Tôi phải tốn 15000VND tiền để có thể tìm được nó về đó.Tôi muốn lần sau ai cũng có thể sữ dụng nó mà không tốn đồng nào

Thể loại:

  Giải Trí - Thư Giãn  » Du lịch

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Hợp đồng thuê xe du lịch

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VẬN TẢI


Hợp Đồng Dịch Vụ Vận Tải (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) được
lập tại Hà Nội ngày ___ tháng ___ năm ___ bởi và giữa các bên:

BÊN A: CÔNG TY ___
Địa chỉ: ___
ĐT: ___ Fax: ___
Email: ___
Đại diện: Ông ___ Chức Vụ: Giám đốc


BÊN B: ___


Địa chỉ: ___
Di động: ___ Fax: ___


Sau một quá trình đàm phán, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng
với các điều khoản và điều kiện như sau:


Điều 1. Nội dung hợp đồng


Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý đưa đón cán bộ, nhân viên của
Bên A bằng xe ô tô 16 chỗ do hãng xe Ford sản xuất từ Hà Nội đến bãi
biển Sầm Sơn và ngược lại, thời gian và địa điểm đưa đi, đón về như sau:

- Thời gian___đưa đi và 1___ ngày ___đón về.

- Địa điểm đưa đi, đón về: Bên B có trách nhiệm đón cán bộ, nhân
viên của Bên A tại trụ sở của Bên A ___và đưa đến địa điểm do
Bên A chỉ định tại bãi biển ___. Đồng thời, Bên B có trách nhiệm
đón bên B tại địa điểm do Bên A chỉ định tại bãi biển Sầm Sơn và
đưa về trụ sở của Bên A.
-1-
Điều 2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1. Phí dịch vụ

- Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ___(___) đồng.

- Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường,
bến bãi; tiền ăn, nghỉ của lái xe nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia
tăng (VAT).

2. Phương thức thanh toán

- Thanh toán lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% khoản phí dịch
vụ trong phạm vi 03 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này;

- Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán khoản phí dịch vụ còn lại cho
Bên B trong phạm vi 03 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc
tại Điều 1.

- Khoản phí dịch vụ trên được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng do Bên B chỉ định tùy từng
thời điểm khác nhau.


Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

1. Đưa, đón cán bộ, nhân viên của Bên A đúng thời gian và địa điểm
thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;

2. Đảm bảo chất lượng xe tốt và lái xe an toàn trong quá trình đưa đón
cán bộ, nhân viên của Bên A;

3. Có trách nhiệm mua bảo hiểm dân sự cho xe và cán bộ, nhân viên
được vận tải trên xe;

4. Bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây ra thiệt hại trong quá trình
thực hiện các công việc trên;
-2-
5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên A

1. Thông báo chính xác thời gian và địa điểm đưa, đón cho Bên A
trước ít nhất là 2h nếu có sự thay đổi;

2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí dịch vụ theo quy định
tại Điều 2 cho Bên B;

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông báo và xử lý vi phạm hợp đồng

1. Trong trường hợp Bên A có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu
của công việc hoặc do yếu tố khách quan khác mà không thể tiến
hành theo đúng thời gian tại Điều 1 thì phải thông báo cho Bên A
trước ít nhất là 02 ngày trước ngày tiến hành công việc tại Điều 1
đồng thông báo cho Bên A chính xác thời gian khác sẽ tiến hành các
công việc tại Điều 1. Trong trường hợp đã lùi lại thời gian mà Bên
A vẫn không thể tiến hành theo đúng thời gian thỏa thuận thì Bên B
không phải hoàn trả lại số tiền đã thanh toán trước;

2. Trong trường hợp Bên B không thể bố trí xe và lái xe theo đúng
thời gian thỏa thuận tại Điều 1 thì phải thông báo trước cho Bên A
ít nhất là 2 ngày trước ngày tiến thành công việc tại Điều 1 đồng
thời thỏa thuận lại với Bên A thời gian chính xác để đưa đón Bên
A. Nếu Bên B vẫn không thể tiến hành đưa đón Bên A theo đúng
thời gian đã thỏa thuận lùi lại thì phải thanh hoàn lại cho Bên A
khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền
bằng với số tiền Bên A đã thanh toán trước.

3. Nếu một trong các bên có sự thay đổi về thời gian theo quy định
tại Điều 1 mà không báo trước 2 ngày trước ngày tiến hành công
việc thì xử lý như sau:
-3-
- Bên B phải trả lại Bên A khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời
bị phạt một khoản tiền bằng với khoản tiền đã đặt trước;

- Bên A sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán trước.

4. Trong trường hợp việc thay đổi thời gian của một bên mà gây
thiệt hay cho bên còn lại (kể cả đã thông báo trước 2 ngày) thì bên
có lỗi phải bồi thường thiệt hại do sự thay đổi thời gian.

5. Trong trường hợp Bên B không đón Bên A từ ___về ___theo
đúng thời hạn quy định tại Điều 1 thì phải chịu các chi phí ăn, nghỉ
cho Bên A cho thời gian chậm đón về theo giá thực tế.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trong Hợp
đồng này.

2. Mọi thỏa thuận trước đây giữa các bên trái với Hợp đồng này
đều không có giá trị pháp lý;

3. Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì
áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

4. Nếu có tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thì các bên trước
hết phải cùng nhau giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu
không đạt được sự thương lượng, hòa giải thì mỗi bên có quyền
khởi kiện ra tòa án huyện Gia Lâm để giải quyết theo thủ tục chung
của pháp luật;

5. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi các công việc
trên được hoàn thành trừ trường hợp có sự thỏa thuận chấm dứt
Hợp đồng trước thời hạn;
-4-
6. Hợp đồng này gồm 3 trang, 6 điều và được lập thành 02 (hai)
bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
___
___
___
-5-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản