Hợp kim sắt gang thép

Chia sẻ: ntgioi120401

Biết : Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và một số ứng dụng của gang và thép . * Biết nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất gang trong lò cao . * Biết nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản xuất thép trong là luyện thép . • Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ SGK . • Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang, thép, ... để rút ra ứng dụng của gang, thép . • Biết khai thác thông tin về sản xuất gang,...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hợp kim sắt gang thép

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HỒNG BÀNG


BÀI GIẢNG

HÓA HỌC

9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1 :
Nêu các tính chất hoá học của sắt ?

Bài tập 2 _ SGK trang 60 :
Từ sắt và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình
hoá học để thu được các oxit riêng biệt : Fe3O4, Fe2O3,và ghi rõ
điều kiện phản ứng nếu có .

Bài tập 4 _ SGK trang 60 :
Sắt tác dụng được với chất nào sau đây :
a. Dung dịch muối Cu(NO3)2,
b. H2SO4 đặc nguội,
c. Khí Cl2
d. Dung dịch ZnSO4
Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện nếu có .
Bài 20


HỢP KIM SẮT
GANG, THÉP
THÉP

Thời gian 1 tiết
* Biết : Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất và
một số ứng dụng của gang và thép .
* Biết nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản
xuất gang trong lò cao .
* Biết nguyên tắc, nguyên liệu và quá trình sản
xuất thép trong là luyện thép .
• Biết đọc và tóm tắt các kiến thức từ SGK .
• Biết sử dụng các kiến thức thực tế về gang,
MỤC TIÊU BÀI GIẢNG thép, ... để rút ra ứng dụng của gang, thép .
• Biết khai thác thông tin về sản xuất gang,
thép từ sơ đồ lò luyện gang và lò luyện thép .
•Viết được các phương trình hoá học chính
xảy ra trong quá trình sản xuất gang .
• Viết được các phương trình hoá học chính
xảy ra trong quá trình sản xuất thép .
I. HỢP KIM CỦA SẮT

• Các em hãy cho biết “ Hợp kim là gì ? “


• Hợp kim là chất rắn thu được sau khi làm
nguội hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim
loại khác nhau hoặc của kim loại và phi
kim loại .
• Hợp kim sắt có nhiều ứng dụng là gang
và thép .
I. HỢP KIM CỦA SẮT
1. GANG LÀ GÌ ?

* Gang là hợp kim của sắt và cacbon
* Thành phần của gang :
Cacbon Sắt Silic
Mangan Photpho Lưu huỳnh
I. HỢP KIM CỦA SẮT

1. GANG LÀ GÌ ?
** Đặc điểm của gang :
* Gang cứng và giòn

** Ứng dụng của gang :


Dùng để luyện thép
Gang trắng

Gang


Dùng để đúc bệ máy,
Gang xám
ống nước, ...
I. HỢP KIM CỦA SẮT
2. THÉP LÀ GÌ ?

* Thép là hợp kim của sắt và cacbon
* Thành phần của thép :
Cacbon Sắt Silic
Mangan Photpho Lưu huỳnh
I. HỢP KIM CỦA SẮT

2. THÉP LÀ GÌ ?
** Đặc điểm của thép :
* Thép thường cứng, đàn hồi, ít bị ăn mòn

** Ứng dụng của thép :

* Dùng để chế tạo nhiều chi tiết máy, vật
dụng, dụng cụ lao động .

* Dùng để làm vật liệu xây dựng, chế tạo
phương tiện giao thông vận tải .
Gang và thép đều là hợp kim của sắt với

cacbon và một số nguyên tố khác .
• Trong gang : hàm lượng cacbon chiếm từ
2% đến 5% .
• Trong thép : hàm lượng cacbon ít hơn 2%
( dưới 2% ) .Nhận xét
Nh
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
Các nhóm thảo luận và trả lời theo nội dung sau :

a. Nguyên liệu để sản xuất gang .

b. Nguyên tắc để sản xuất gang .

c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao .
Viết các phương trình phản ứng chính
xảy ra trong quá trình sản xuất gang .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
a. Nguyên liệu để sản xuất gang .

* Quặng manhetit ( chứa Fe3O4 ), quặng
hematit ( chứa Fe2O3 ) .
* Than cốc, không khí giàu oxi .
* Một số chất phụ gia khác : đá vôi ( CaCO3 ).

b. Nguyên tắc sản xuất gang .

* Dùng cacbon oxit khử sắt oxit ở nhiệt độ
cao trong lò luyện kim ( lò cao ) .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao .
* Các em hãy quan sát
quá trình sản xuất gang
trong lò cao ? Viết các
phương trình phản ứng
chính ?
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao .
* Quặng, than cốc, đá vôi có kích thước vừa phải
được đưa vào lò cao qua miệng lò và xếp thành
từng lớp xen kẻ nhau . Không khí nóng được thổi
từ hai bên lò từ dưới lên .
Phản ứng tạo thành khí CO
to
C ( r ) + O2 ( k ) CO2 ( k )

to
C (r) CO ( k ) 2CO ( k )
+
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao .
* Khí CO khử oxit sắt trong quặng thành sắt .
Phương trình phản ứng
to cao
3CO ( k ) + Fe2O3 ( k ) 3CO2 ( k ) + 2Fe ( r )

* Một số oxit khác có trong quặng như MnO2, SiO2,
... cũng bị khử tạo thành đơn chất Mn, Si, ...

* Sắt nóng chảy hoà tan một lượng nhỏ cacbon và
một số nguyên tố khác tạo thành gang lỏng chảy
xuống nồi lò và được đưa ra ngoài qua cửa tháo
gang .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

1. SẢN XUẤT GANG :
c. Quá trình sản xuất gang trong lò cao .
* Đá vôi bị phân huỷ thành CaO . CaO kết hợp với
các oxit SiO2, ... có trong quặng tạo thành xỉ .

Phương trình phản ứng
to CaSiO3 ( r )
CaO ( r ) + SiO2 ( r )

* Xỉ nhẹ nổi lên trên và được đưa ra ngoài ở cửa
tháo xỉ .
* Khí tạo thành trong lò cao được thoát ra ở phía
trên gần miệng lò .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

2. SẢN XUẤT THÉP :
Các nhóm thảo luận và trả lời theo nội dung sau :

a. Nguyên liệu sản xuất thép .

b. Nguyên tắc sản xuất thép .

c. Quá trình sản xuất thép trong lò luyện
thép . Viết các phương trình phản ứng
chính xảy ra trong quá trình sản xuất thép .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

2. SẢN XUẤT THÉP :
a. Nguyên liệu để sản xuất thép .

* Gang, sắt phế liệu và khí oxi .

b. Nguyên tắc sản xuất thép .

* Oxi hoá một số kim loại, phi kim để loại ra
khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon,
silic, mangan, ... .
II. SẢN XUẤT GANG THÉP

2. SẢN XUẤT THÉP :
c. Quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép Bet-xơ-me
* Thổi khí oxi vào lò đựng gang nóng chảy ở nhiệt
độ cao . Khí oxi oxi hoá sắt thành oxit sắt FeO .
Sau đó FeO sẽ oxi hoá một số nguyên tố trong
gang như C, Mn, Si, S, P, ...
Phương trình phản ứng
to
FeO + C Fe + CO

* Sản phẩm thu được là thép
LUYỆN TẬP _ CỦNG CỐ
Em hãy nêu nội dung chính của bài :
Thành phần của gang
Gang
Các loại gang : gang trắng, gang xám
Hợp kim
Công dụng của gang
của sắt .

Thành phần của thép
Thép

Tính vật lí và tính hoá học của thép
Công dụng của thép
LUYỆN TẬP _ CỦNG CỐ
Em hãy nêu nội dung chính của bài :
Nguyên liệu sản xuất gang
Gang
Nguyên tắc sản xuất gang
Sản xuất Quá trình sản xuất gang trong lò cao

Nguyên liệu sản xuất thép
Thép

Nguyên tắc sản xuất thép
Quá trình sản xuất thép
LUYỆN TẬP _ CỦNG CỐ
Em hãy thực hiện bài luyện tập sau:

Bài tập : Tính khối lượng gang có chứa 95%Fe sản xuất
được từ 1,2 tấn quặng hematit ( có chứa 85% Fe2O3 ), biết
rằng hiệu suất của quá trình là 80% .

Các bước thực hiện bài tập :

* Viết phương trình phản ứng .
* Tính khối lượng Fe2O3 có trong 1,2 tấn quặng hematit .
* Tính khối lượng sắt thu được theo phương trình hoá học .
* Tính khối lượng sắt thu được thực tế.
* Tính khối lượng gang thu được thực tế.
Thép
Gang :: 1. Gang là hợp kimi của sắt vcủa sắt vớivà một sốtrong
Thép là một loạ hợp kim ới cacbon cacbon,
đó hàm tượng cacbon đó hàm ừ 2% - cacbon chiếm
nguyên lố khác, trong chiếm t lượng 5% .
dưới 2% .
2. Trong gang còn có lượng nhỏ một số nguyên tố
2. khác như c Si, Mn,S, ... lò luyện thép bằng cách oxi
Thép đượ: luyện trong
hoá một số nguyên tố có trong gang như C, Mn, Si,
3. Gang được luyện trong lò cao bằng cách dùng khí
S, P, ...
CO khử oxit sắt .
Ghi nhớ
Ghi
DẶN DÒ


• Chuẩn bị trước bài 21 _
“ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
KHÔNG BỊ ĂN MÒN “

• Thực hiện các bài tập 5, 6 sách giáo
khoa _ trang 63
Thực hiện tháng 11 năm 2005
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản