How long have you been ? & When? How long? For and Since

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
215
lượt xem
125
download

How long have you been ? & When? How long? For and Since

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Unit 11. How long have you been ? A Xét ví dụ sau: Bob and Alice are married. They got married exactly 20 years ago, so today is the 20th wedding anniversary. They have been married for 20 years. Bob và Alice đã thành hôn. Họ cưới nhau đúng 20 năm về trước, vì vậy hôm nay là ngày kỷ niệm thứ 20 ngày cưới của họ. Họ đã cưới nhau được 20 năm rồi. They are married (present) Họ đã cưới nhưng How long have they been married? (present perfect): Họ đã cưới được được bao lâu rồi? (Không nói...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How long have you been ? & When? How long? For and Since

Đồng bộ tài khoản