How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 17

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
87
lượt xem
16
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này là hoàn toàn thích hợp để sử dụng trong lớp học. Các hoạt động được cấu trúc một cách cẩn thận và có thể dễ dàng được hoàn thành trong lớp học. Các hoạt động cũng có thể được thực hiện như bài tập về nhà và sửa chữa trong lớp học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 17

Đồng bộ tài khoản