How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 2

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
7
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn cần phải đủ để trang trải các chủ đề và hiển thị của bạn mà bạn thông thạo tiếng Anh. Một nguyên tắc chung là bạn nên có flve đoạn: đoạn đầu tiên là giới thiệu, ba đoạn tiếp theo là cơ thể, và đoạn thứ năm là kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 2

Đồng bộ tài khoản