HUA BÀI TẬP LỚN CUỐI KHÓA Môn học: Lý thuyết kế toán

Chia sẻ: anhketnhok

Trích tài liệu tại doanh nghiệp S, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính trị giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền, có đặc điểm sau: (đơn vị tính: 1.000.000 đồng)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản