Hướng dẫn cách ghi phiếu trả lời trắc nghiệm

Chia sẻ: hagau55

Hướng dẫn cách ghi phiếu trả lời trắc nghiệm: A. Phần ghi bằng chữ: Thí sinh dùng bút mực hoặc bút bi (không phải là mực đỏ) để viết, không được phép thay đổi màu mực và nét chữ. 1. Ghi chính xác và đầy đủ các phần để trống từ mục 1 đến mục 8. 2. Ghi chính xác và đầy đủ phần số của Số báo danh và Mã đề thi (có in trên đề thi) vào các ô vuông của mục 9 (Số báo danh) và mục 10 (Mã đề thi). (Xem thí dụ bên dưới)...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản