HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LUẬT PC 2009

Chia sẻ: phamhuynhhanh

Chạy tập tin “Setup.exe” chọn theo hướng dẫn như hình sau: có trong đĩa CD để cài đặt, sau đó Chọn OK để hoàn thành cài đặt. Để gọi chương trình menu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LUẬT PC 2009

 

  1. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LUẬT PC 2009 Chạy tập tin “Setup.exe” có trong đĩa CD để cài đặt, sau đó chọn theo hướng dẫn như hình sau:
  2. Chọn OK để hoàn thành cài đặt. Để gọi chương trình menu “Start -> Proprams -> Sat hach luatPC 2009” như hình bên dưới.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản