Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Chia sẻ: thongquanganh

Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2010 hoạt động theo mô hình máy chủ - trạm (Server - Client). Hệ thống gồm 01 máy chủ chứa dữ liệu chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy chủ để cùng làm việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu. Trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2010, người sử dụng cần kiểm tra cấu hình máy tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống đã đề cập đến ở phần 1 hay không? Sau đây là cách...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

----------
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT .........................................................................................2
1. Mô hình cài đặt MISA SME.NET 2010..........................................................2
2. Yêu cầu về hệ thống ........................................................................................3
3. Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010 .....................................................3
3.1. Chuẩn bị cài đặt.........................................................................................3
3.2. Cài đặt trên máy tính mới (chưa có MISA SME.NET 2010) ...................6
3.3. Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME.NET 2010 phiên bản cũ ..........15
4. Hướng dẫn gỡ bỏ MISA SME.NET 2010.....................................................21
4.1. Đối với hệ điều hành Windows XP.........................................................21
4.2. Đối với hệ điều hành Windows 7............................................................24
5. Cài đặt một số tiện ích khác ..........................................................................27
CHƯƠNG 2: CHẠY CHƯƠNG TRÌNH LẦN ĐẦU........................................29U
1. Khởi động MISA SME.NET 2010................................................................29
2. Đăng ký giấy phép sử dụng...........................................................................30
3. Tạo dữ liệu kế toán mới ................................................................................35
4. Mở dữ liệu kế toán ........................................................................................47
PHỤ LỤC 1: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT ..............49
1. Vấn đề cài đặt và sử dụng .............................................................................49
2. Vấn đề tiếng Việt...........................................................................................61
PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH........69
1. Giới thiệu chung............................................................................................69
2. Bộ gõ tiếng Việt UniKey...............................................................................69
3. Phần mềm nén/giải nén WinRAR .................................................................70
4. Phần mềm đọc tệp .PDF - Foxit Reader........................................................72
5. Hỗ trợ từ xa MISA Remote Support .............................................................73


1
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010


CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT

1. Mô hình cài đặt MISA SME.NET 2010
Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2010 hoạt
động theo mô hình máy chủ - trạm (Server - Client). Hệ thống gồm 01 máy
chủ chứa dữ liệu chung cho cả hệ thống và nhiều máy trạm kết nối vào máy
chủ để cùng làm việc cộng tác và chia sẻ dữ liệu.
Máy tính đóng vai trò làm máy chủ cũng có thể đồng thời đóng vai trò làm
máy trạm tùy theo kiểu cài đặt mà người sử dụng lựa chọn. Tham khảo
trang 11 để biết thêm chi tiết về cách lựa chọn kiểu cài đặt.

2
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

2. Yêu cầu về hệ thống
• Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn
• Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên
• Đĩa cứng: 1GB trống hoặc nhiều hơn
• Màn hình: Độ phân giải 1024x768 hoặc cao hơn
• Hệ điều hành: Windows XP SP2 trở lên, Windows Vista, Windows 7
hoặc Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008
• Ổ đọc đĩa DVD
• Thiết bị khác: Sound card, loa (để xem phim hướng dẫn)
• Máy in: Khổ A4
MISA SME.NET 2010 được cài đặt tốt nhất trên hệ điều hành Windows XP
Service Pack 2. Với các hệ điều hành Windows 95, 98, Me, Windows NT
Server và Windows NT Work Station, MISA SME.NET 2010 không hỗ trợ,
do vậy không được cài đặt trên những môi trường này, nếu cài đặt có thể
gây lỗi cho các chương trình đã có sẵn trên máy tính.

3. Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
3.1. Chuẩn bị cài đặt
Trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2010, người sử dụng cần kiểm
tra cấu hình máy tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống đã đề cập
đến ở phần 1 hay không? Sau đây là cách kiểm tra một số yêu cầu thiết yếu:
• Kiểm tra hệ điều hành và máy tính
Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop,


chọn Properties.
3
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Tại mục System: Kiểm tra xem có phải là một trong các hệ điều hành


được liệt kê ở phần 1 hay không. Trong trường hợp là hệ điều hành
Windows XP thì có phải là Service Pack 2 trở lên hay không, nếu là
Service Pack 1 thì người sử dụng cần nâng cấp lên Service Pack 2 hoặc
Service Pack 3. Chi tiết về cách nâng cấp, vui lòng tham khảo trang 49.
Tại mục Computer:


+ Kiểm tra bộ vi xử lý có phải là Intel Dual Core trở lên hay không. Nếu
nhỏ hơn thì máy tính không đủ đáp ứng yêu cầu để cài đặt được phần
mềm này.
+ Kiểm tra bộ nhớ trong (RAM) có ≥ 1GB hay không. Nếu nhỏ hơn thì
người sử dụng có thể lắp thêm RAM để đạt được yêu cầu này. Trong
hình trên là RAM 1.96GB.


4
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

• Kiểm tra ổ đĩa cứng
Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop,


chọn Open.
Kích chuột phải vào biểu tượng ổ C: (Ổ cài hệ điều hành của máy tính),


chọn Properties.
Kiểm tra dung lượng được thống kê tại mục Free space có ≥ 1GB hay


không. Nếu nhỏ hơn thì người sử dụng cần làm trống ổ đĩa trước khi cài
đặt phần mềm MISA SME.NET 2010.
Sau khi chắc chắn máy tính đáp ứng được yêu cầu về hệ thống trước khi cài
đặt, người sử dụng đóng tất cả các ứng dụng đang mở (như Word, Excel,
trình diệt virus Kaspersky…) để chuyển sang thao tác cài đặt phần mềm kế
toán doanh nghiệp MISA SME.NET 2010.

5
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

3.2. Cài đặt trên máy tính mới (chưa có MISA SME.NET 2010)
Cho đĩa DVD phần mềm MISA SME.NET 2010 vào ổ đĩa, đợi một lúc


sẽ thấy xuất hiện màn hình giới thiệu của đĩa DVD.
Thông tin chi tiết trên màn hình

Hướng dẫn cài đặt Xem phim hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Hướng dẫn sử dụng Xem phim hướng dẫn sử dụng các phân hệ của
MISA SME.NET 2010

Giới thiệu công ty Xem phim giới thiệu Công ty Cổ phần MISA

Cài đặt MISA Cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
SME.NET MISA SME.NET 2010

Phần mềm tiện ích Cài đặt các phần mềm tiện ích

Hỏi đáp thường gặp Xem phim hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc
trong quá trình sử dụng MISA SME.NET 2010

Trong trường hợp màn hình giới thiệu của đĩa DVD không tự động xuất
hiện, người sử dụng cần thực hiện các thao tác sau:
+ Kích chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình Desktop và

6
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

chọn Open.
+ Trên cửa sổ My Computer, kích chuột phải vào biểu tượng ổ đĩa DVD và
chọn Explore.
+ Trên cửa sổ mới hiện ra, kích đúp vào tệp Autorun.exe sẽ xuất hiện màn
hình giới thiệu như hình trên.
Trên màn hình giới thiệu của đĩa DVD, nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu cài đặt Microsoft .NET
Framework 3.5 SP1. Đây là thành phần cần thiết để có thể chạy được
MISA SME.NET 2010. Nếu máy tính của người sử dụng đã có thành
phần này rồi thì hệ thống sẽ bỏ qua bước này.
Nhấn nút , hệ thống sẽ tiến hành cài đặt Microsoft .NET


Framework 3.5 SP1 vào máy tính của người sử dụng. (Tiến trình này
nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của người sử dụng)
7
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Sau khi cài đặt xong Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, xuất hiện hộp


hội thoại chuẩn bị cài đặt MISA SME.NET 2010.
Tiếp tục xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt.

8
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Nhấn nút .


Khi xuất hiện Giấy phép sử dụng phần mềm, đọc kỹ các yêu cầu đối với


người sử dụng.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

I accept… Đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng


9
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

I do not accept… Không đồng ý với các điều khoản trong Giấy phép sử dụng

Print In nội dung Giấy phép sử dụng

Next Tiếp tục việc cài đặt phần mềm

Back Quay trở về trang màn hình trước

Cancel Bỏ qua quá trình cài đặt

Tích chọn I accept…


Nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu người sử dụng nhập


thông tin của mình.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

User Name Tên người sử dụng

Company Name Tên doanh nghiệp

Nhập tên người sử dụng vào phần User Name và tên doanh nghiệp vào


phần Company Name.
Nhấn nút , xuất hiện màn hình cho phép lựa chọn kiểu cài đặt.

10
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Client and Server Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng
vai trò vừa là máy chủ, vừa là máy trạm khi sử dụng
MISA SME.NET 2010. Nếu Công ty của người sử
dụng chỉ có một máy tính làm kế toán thì bắt buộc phải
chọn kiểu cài đặt này.

Client only Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng
vai trò là máy trạm khi sử dụng MISA SME.NET
2010. Tùy chọn này cho phép người sử dụng truy cập
và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác.

Server only Với tùy chọn này, máy tính của người sử dụng sẽ đóng
vai trò là máy chủ khi sử dụng MISA SME.NET 2010.
Dữ liệu được tạo và lưu trữ trên máy tính của người sử
dụng. Các máy tính khác có thể truy cập và làm việc
với dữ liệu này.

Chọn kiểu cài đặt phù hợp với yêu cầu sử dụng.


Nhấn nút . Màn hình tiếp theo yêu cầu lựa chọn loại cài đặt.
11
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Complete Máy tính của người sử dụng sẽ được cài đặt tất cả các tính
năng cần thiết tùy theo từng hình thức cài đặt đã chọn:
+ Client and Server: MISA SME.NET 2010 Client, MISA
Live Update, MISA SME.NET 2010 Server, SQL Server 2005
Express và MISA Remote Support.
+ Client only: MISA SME.NET 2010 Client, MISA Live
Update và MISA Remote Support.
+ Server only: MISA Live Update, MISA SME.NET 2010
Server, SQL Server 2005 Express và MISA Remote Support.

Custom Cho phép người sử dụng tự chọn thành phần muốn cài. Chọn
chế độ này nếu người sử dụng không muốn cài những thành
phần mà trên máy đã có rồi, ví dụ như SQL Server 2005
Express…

Tích chọn Complete.


Nhấn nút . Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị thư mục cài đặt


MISA SME.NET 2010 trên máy tính.

12
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Change Thay đổi thư mục cài đặt MISA SME.NET 2010 (nếu cần)

Nhấn nút . Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị lại các thông tin cài


đặt mà người sử dụng đã thiết lập.
13
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nếu hài lòng với các thiết lập trên, nhấn nút để tiếp tục việc


cài đặt. Nếu muốn thay đổi thiết lập nào đó, nhấn nút để quay
lại thay đổi.
Tiến trình cài đặt xuất hiện trên màn hình. (Tiến trình này nhanh hay


chậm phụ thuộc vào tốc độ máy tính của người sử dụng)
Nếu máy tính của người sử dụng có cài trình diệt virus (ví dụ như
BitDefender), thì trong quá trình cài đặt có thể trình diệt virus sẽ hỏi người
sử dụng có cho phép mở cổng cho dịch vụ của MISA SME.NET 2010 hay
không, người sử dụng cần lựa chọn đồng ý (ví dụ trong BitDefender là nhấn
nút ). Tham khảo trang 51 để biết thêm thông tin.
Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện:

14
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chay MISA SME.NET Tích chọn để khởi động phần mềm MISA
2010 SME.NET 2010 ngay khi kết thúc việc cài đặt

Xem tinh nang moi Tích chọn để mở tệp tính năng mới ngay khi kết
thúc việc cài đặt

Finish Kết thúc việc cài đặt

Nhấn nút để kết thúc việc cài đặt.3.3. Cài đặt trên máy tính đã có MISA SME.NET 2010 phiên bản cũ
Cài đặt nâng cấp từ đĩa DVD


Cho đĩa DVD phần mềm MISA SME.NET 2010 phiên bản mới vào ổ


đĩa.
Trên màn hình giới thiệu của đĩa DVD, nhấn nút , xuất hiện thông báo về việc cài đặt nâng cấp và yêu cầu
người sử dụng xác nhận có muốn cài đặt hay không.
15
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Nhấn nút .


Xuất hiện hộp hội thoại thông báo về việc cài đặt.

Nhấn nút , xuất hiện tiến trình cài đặt.

16
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Khi tiến trình cài đặt hoàn thành, màn hình sau sẽ xuất hiện:

Nhấn nút để kết thúc việc cài đặt.


Cài đặt nâng cấp qua mạng Internet (Live Update)


• Cách 1: Cập nhật tại máy chủ (Áp dụng đối với máy tính cài Client
and Server hoặc Server only. Xem trang 11 để biết thêm chi tiết về
kiểu cài đặt)

17
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Kích chuột phải vào biểu tượng MISA SME.NET 2010 Service Manager


tại góc dưới bên phải của màn hình và chọn Tự động cập nhật. (Nếu không
thấy biểu tượng này thì vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA
SME.NET 2010 Tools\Service Manager để khởi động dịch vụ).
Xuất hiện màn hình:

Nếu máy tính của người sử dụng đã có phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ
thông báo “Bạn đang có phiên bản mới nhất của chương trình”, do đó
người sử dụng không cần cập nhật phiên bản mới.
Nhấn nút , hệ thống bắt đầu tải các tệp cập nhật về máy


tính.


18
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Màn hình sau sẽ hiện ra yêu cầu đóng ứng dụng MISA SME.NET 2010


Service Manager. Nhấn nút để đóng ứng dụng.
Nhấn nút , chương trình sẽ tự động cập nhật phiên bản


mới về.
19
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Sau khi quá trình cập nhật thành công, sẽ hiện ra thông báo việc cập nhật


phiên bản mới đã thành công.
Nhấn nút để kết thúc quá trình tự động cập nhật


• Cách 2: Cập nhật tại máy trạm (Áp dụng đối với máy tính cài Client
and Server hoặc Client only. Xem trang 11 để biết thêm chi tiết về
kiểu cài đặt)


20
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 để


khởi động phần mềm.
Tại hộp hội thoại đăng nhập nhấn nút , sau đó vào menu


Trợ giúp\Tự động cập nhật, xuất hiện màn hình:
Thực hiện các thao tác tiếp theo tương tự như Cách 1 để cập nhật phiên


bản mới cho phần mềm.

4. Hướng dẫn gỡ bỏ MISA SME.NET 2010
4.1. Đối với hệ điều hành Windows XP
Cách 1:


Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\Uninstall MISA SME.NET 2010.

21
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Xuất hiện hộp hội thoại sau:

Tích chọn Remove rồi nhấn nút , xuất hiện thông báo yêu cầu


người dùng xác nhận việc gỡ bỏ ứng dụng.
22
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn nút , phần mềm sẽ được tự động gỡ bỏ ra khỏi máy tính


của người sử dụng.
Nhấn nút để kết thúc việc gỡ bỏ.


Cách 2:


Nhấn nút Start, chọn Settings.


Chọn tiếp Control Panel.

Trên cửa sổ Control Panel, kích đúp vào biểu tượng Add or Remove


Programs.

23
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Trên cửa sổ Add or Remove Programs, chọn dòng có tên MISA


SME.NET 2010.
Nhấn chuột vào nút để tiến hành gỡ bỏ phần mềm. Các


thao tác tiếp theo tương tự như Cách 1.

4.2. Đối với hệ điều hành Windows 7
Cách 1:


Nhấn chuột vào biểu tượng Start , gõ chữ uninstall vào ô tìm kiếm.
24
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn chọn Uninstall MISA SME.NET 2010 trong danh sách hiện ra bên trên.

Xuất hiện hộp hội thoại gồm 3 tùy chọn: Modify, Repair và Remove.


Tích chọn Remove và thực hiện các thao tác tiếp theo tương tự như đối
với hệ điều hành Windows XP (trang 21).
Cách 2:


Nhấn chuột vào biểu tượng Start , chọn Control Panel.

25
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Kích chọn Uninstall a program.

Trên cửa sổ Uninstall or change a program, chọn dòng có tên MISA


SME.NET 2010 rồi nhấn chọn Uninstall.
26
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Các thao tác tiếp thực hiện tương tự như đối với hệ điều hành Windows


XP (trang 21).

5. Cài đặt một số tiện ích khác
Trên đĩa DVD còn có bộ cài của một số phần mềm tiện ích khác.
Để cài đặt các phần mềm này, nhấn nút trên


màn hình giới thiệu của đĩa DVD.
27
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Khi đó, người dùng có thể thấy được danh sách các phần mềm tiện ích.


Nhấn chuột vào tên của phần mềm cần sử dụng để thực hiện cài đặt hoặc
chạy phần mềm đó.
Thông tin về các phần mềm trên màn hình

UniKey Cài đặt bộ gõ tiếng Việt UniKey

WinRAR Cài đặt phần mềm nén và giải nén WinRAR

Foxit Reader Cài đặt phần mềm Foxit Reader để đọc tài liệu có
định dạng tệp là .pdf

MISA Remote Support Chạy chương trình MISA Remote Support để
nhận hỗ trợ của MISA qua mạng Internet

Để biết cách sử dụng các phần mềm tiện ích trên, người sử dụng tham khảo
Phụ lục 2 trang 69.
28
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010


CHƯƠNG 2: CHẠY CHƯƠNG TRÌNH LẦN ĐẦU

1. Khởi động MISA SME.NET 2010
Đối với hệ điều hành Windows XP


Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010.

Đối với hệ điều hành Windows Vista


Nhấn chuột vào biểu tượng Start , gõ chữ misa vào ô tìm kiếm.


Nhấn chọn MISA SME.NET 2010 trong danh sách hiện ra bên trên.

29
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Người sử dụng có thể khởi động nhanh MISA SME.NET 2010 bằng cách
kích đúp vào biểu tượng của phần mềm trên màn hình Desktop.

2. Đăng ký giấy phép sử dụng
Đưa đĩa DVD có chứa giấy phép sử dụng do MISA cung cấp vào ổ đĩa DVD.


Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010


Tools\License Manager, xuất hiện hộp hội thoại:
30
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin giấy phép Các thông tin về giấy phép sử dụng (Thông tin này
sử dụng sẽ được tự động điền vào sau khi người sử dụng
đăng ký giấy phép sử dụng)

Đăng ký Mở tệp giấy phép sử dụng đã được cung cấp bởi
Công ty Cổ phần MISA

Bỏ đăng ký Hủy bỏ giấy phép sử dụng đã đăng ký để thực hiện
đăng ký lại

Đa chi nhánh Cho phép thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng
trong trường đơn vị có đa chi nhánh

Đóng Đóng hộp hội thoại, không thực hiện đăng ký giấy
phép sử dụng

Trường hợp 1: Đăng ký giấy phép sử dụng cho công ty không có chi


nhánh
Trên hộp hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn nút


và tìm đến tệp .lic trong thư mục License trên đĩa DVD.
31
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn nút để mở tệp giấy phép sử dụng. Sau khi mở tệp,


thông tin về giấy phép sử dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại
như sau:
Nhấn nút để kết thúc việc đăng ký giấy phép sử dụng.


Trường hợp 2: Đăng ký giấy phép sử dụng cho công ty đa chi nhánh


Trên hộp hộp thoại Quản lý giấy phép sử dụng, nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại:
32
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Kích chuột vào biểu tượng Đăng ký mới trên thanh công cụ, xuất hiện


hộp hội thoại:
Nhập Mã chi nhánh.


Nhấn nút bên phải của ô Chọn giấy phép để tìm đến tệp .lic trong


thư mục License trên đĩa DVD.
33
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Để đăng ký giấy phép sử dụng cho chi nhánh nào, chọn tệp .lic tương


ứng của chi nhánh đó rồi nhấn nút , thông tin về giấy phép sử
dụng sẽ được tự động điền vào hộp hội thoại như sau:
Nhấn nút để thực hiện việc đăng ký giấy phép sử dụng.


Tiếp tục đăng ký giấy phép sử dụng cho các chi nhánh còn lại tương tự


như trên. Danh sách giấy phép sử dụng của các chi nhánh đã đăng ký sẽ
hiển thị như hình sau:
Nhấn nút để kết thúc việc đăng ký giấy phép sử dụng.34
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nếu doanh nghiệp làm việc với dữ liệu kế toán MISA SME.NET 2010 qua
Internet bằng cách thuê máy chủ của MISA thì không cần thực hiện đăng ký
GPSD, việc đăng ký GPSD sẽ do MISA thực hiện.

3. Tạo dữ liệu kế toán mới
Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới, thực hiện một trong các cách sau:
Vào menu Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET


2010 Tools\Company Setup (Chọn cách này nếu máy tính chỉ đóng vai
trò là máy chủ)
Sau khi khởi động MISA SME.NET 2010, tại màn hình gồm các chức


năng như Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu kế toán mới và Mở dữ
liệu kế toán, nhấn nút . (Nếu doanh nghiệp
làm việc qua Internet thì màn hình này sẽ không có chức năng Tạo dữ
liệu kế toán mới. Doanh nghiệp không tạo được dữ liệu kế toán tại đây
mà phải thực hiện tạo dữ liệu trên máy chủ. Nếu máy chủ thuê của MISA
thì việc tạo dữ liệu sẽ do MISA thực hiện)
Xuất hiện hộp hội thoại Tạo dữ liệu kế toán:

35
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tiếp theo Sang bước đầu tiên của việc tạo dữ liệu kế toán

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu kế toán

Nhấn nút để sang bước chọn tên máy chủ .


Bước 1: Chọn máy chủ

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên máy chủ Nhập tên máy chủ chứa dữ liệu kế toán cần tạo

Tùy chọn Cho phép mở các tùy chọn để thiết lập các thông tin về
dịch vụ như: Giao thức mạng, Cổng…

Giao thức mạng Cho phép lựa chọn giao thức truy nhập dữ liệu trên
máy chủ:
- HTTP: Truy nhập dữ liệu qua mạng LAN, WAN hoặc
Internet
- TCP: Truy nhập dữ liệu qua mạng LAN hoặc WAN36
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Cổng Là địa chỉ cổng dịch vụ được thiết lập trên máy chủ
cho phép các máy trạm truy cập vào máy chủ. Tham
khảo trang 53 để biết cách lấy thông tin về cổng dịch
vụ này.

Máy chủ SQL Lựa chọn máy chủ SQL trong trường hợp máy tính có
nhiều máy chủ khác nhau

Tiếp theo Sang bước tiếp theo của việc tạo dữ liệu kế toán

Quay lại Trở lại trang màn hình trước đó

Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không thực hiện việc tạo dữ liệu kế toán

Chọn máy chủ cần tạo dữ liệu kế toán. Tên máy chủ có dạng:


TênMáyTính (Ví dụ: VTXUYEN).
Nhấn nút để sang bước chọn loại dữ liệu kế toán.


Bước 2: Chọn loại dữ liệu kế toán

37
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tạo mới từ đầu Tạo dữ liệu kế toán mới hoàn toàn, không có số liệu mà
chỉ có một số danh mục được thiết lập sẵn

Tạo mới từ dữ Tạo dữ liệu kế toán mới trong đó chuyển toàn bộ danh
liệu năm trước mục và số dư của dữ liệu kế toán năm trước sang

Chọn loại dữ liệu kế toán cần tạo.


Nhấn nút để sang bước chọn nơi lưu dữ liệu kế toán.


Trường hợp chọn Tạo mới từ dữ liệu năm trước, NSD cần chọn dữ liệu cần
tạo mới tại mục Chọn dữ liệu kế toán.
Bước 3: Chọn nơi lưu dữ liệu kế toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên dữ liệu Tên của dữ liệu kế toán sẽ tạo mới (bắt buộc nhập)

Nơi lưu Chọn nơi sẽ lưu tệp dữ liệu kế toán mới (bắt buộc chọn)

Đặt tên dữ liệu kế toán mới tại ô Tên dữ liệu.

38
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Hệ thống ngầm định lưu dữ liệu tại ổ C:\MISA Group\MISA SME.NET


2010\MISA SME.NET 2010 Server\Data, tuy nhiên để đảm bảo an toàn
cho dữ liệu thì người sử dụng có thể chọn lại nơi lưu sang ổ D:\ bằng
cách nhấn nút bên phải của ô Nơi lưu.
Nhấn nút để sang bước khai báo thông tin về doanh nghiệp.


Tên dữ liệu kế toán nên viết liền không dấu, đồng thời không được phép
chứa các ký tự / \ [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài không quá 256 ký tự.
Bước 4: Thiết lập thông tin doanh nghiệp

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung Nhập các thông tin chung về doanh nghiệp như: tên
doanh nghiệp sử dụng, địa chỉ, mã số thuế,…

Tài khoản ngân hàng Nhập số tài khoản, nơi mở và địa chỉ của ngân
hàng mở tài khoản của doanh nghiệp
39
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Có chi nhánh hạch Nếu doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ
toán phụ thuộc thuộc, tích chọn vào ô này để khai báo các thông
tin về chi nhánh

Nhập các thông tin về doanh nghiệp.


Nhấn nút để sang bước khai báo thông tin về người ký.


Bước 5: Khai báo thông tin Người ký

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Người ký Nhập tên của Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ,
Thủ kho và Người lập báo cáo

In tên lên báo cáo Cho phép hiện thị hay không hiển thị tên của Người
ký đã khai báo trên báo cáo

Nhập tên Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho và Người lập báo cáo.


Nhấn nút để sang bước thiết lập thông tin về năm kế toán.

40
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 6: Thiết lập năm kế toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Năm tài chính bắt Là tháng đầu tiên của năm tài chính (thông thường là
đầu từ tháng 1)

Ngày bắt đầu hạch Thông tin về ngày bắt đầu hạch toán (ngày tối thiểu
toán trên chứng từ kế toán sẽ nhập vào chương trình)

Chọn tháng đầu tiên của năm tài chính và ngày bắt đầu hạch toán.


Nhấn nút để sang bước chọn đồng tiền hạch toán cho dữ


liệu mới được tạo.
41
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 7: Chọn đồng tiền hạch toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đồng tiền hạch toán Chọn loại tiền sử dụng làm đồng tiền hạch toán tại
doanh nghiệp

Chọn loại tiền sử dụng để hạch toán tại doanh nghiệp bằng cách nhấn vào


biểu tượng .
Nhấn nút để sang bước chọn chế độ kế toán.

42
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 8: Chọn chế độ kế toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chế độ kế toán Cho phép lựa chọn chế độ kế toán theo Quyết định
15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Lĩnh vực hoạt Cho phép lựa chọn lĩnh vực hoạt động của doanh
động nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất hay xây lắp.
Người sử dụng có thể lựa chọn cùng lúc nhiều lĩnh vực
kinh doanh

Chọn chế độ kế toán phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.


Chọn lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.


Nhấn nút để sang bước tùy chọn lập hóa đơn.

43
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 9: Tùy chọn lập hóa đơn

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hóa đơn bán hàng Với tùy chọn này, khi lập hóa đơn bán hàng đồng
kiêm phiếu xuất kho thời sẽ ghi giảm số lượng hàng hóa trong kho. Chế
(Ngầm định) độ này không cần phải lập phiếu xuất kho riêng.

Hóa đơn bán hàng Với tùy chọn này, khi lập hóa đơn bán hàng không
không kiêm phiếu đồng thời ghi giảm số lượng trong kho mà phải lập
xuất kho phiếu xuất kho riêng. Chế độ này cho phép đối
chiếu giữa kế toán bán hàng và kế toán kho.

Chọn hình thức lập hóa đơn phù hợp với yêu cầu quản lý doanh nghiệp.


Nhấn nút để sang bước chọn phương pháp tính giá xuất kho.

44
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 10: Phương pháp tính giá xuất kho

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Bình quân cuối kỳ Thực hiện tính giá xuất kho vào thời điểm cuối kỳ

Bình quân tức thời Thực hiện tính giá xuất kho vào thời điểm xuất bán
vật tư, hàng hóa

Nhập trước xuất Thực hiện tính giá xuất kho căn cứ vào giá của
trước những vật tư nhập trước sẽ tính trước, vật tư nhập
sau sẽ tính sau

Đích danh Giá xuất của vật tư nào sẽ lấy giá thực tế nhập của
vật tư đó

Nhấn nút , để sang bước thực hiện việc tạo dữ liệu kế


toán mới.
45
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Bước 11: Thực hiện tạo dữ liệu kế toán

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thực hiện Thực hiện tạo dữ liệu kế toán với các thông tin vừa thiết lập

Nhấn nút . Sau khi tạo dữ liệu kế toán thành công:


+ Nếu người sử dụng chọn tạo dữ liệu từ Start\Programs\MISA
SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Tools\Company Setup thì
thông báo “Tạo dữ liệu kế toán thành công” sẽ xuất hiện, người sử
dụng nhấn nút để hoàn tất việc tạo dữ liệu kế toán mới.
+ Nếu người sử dụng chọn tạo dữ liệu từ màn hình gồm các chức năng
như Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu kế toán mới và Mở dữ liệu
kế toán, màn hình Đăng nhập sẽ xuất hiện cho phép người sử dụng mở
chính dữ liệu kế toán vừa tạo.
46
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

4. Mở dữ liệu kế toán
Sau khi khởi động MISA SME.NET 2010, hộp hội thoại Đăng nhập sẽ tự
động xuất hiện cho phép người sử dụng mở dữ liệu kế toán.
Trong trường hợp không thấy hộp hội thoại Đăng nhập, người sử dụng có
thể mở nó bằng một trong các cách dưới đây:
Tại màn hình gồm các chức năng như Xem dữ liệu kế toán mẫu, Tạo dữ liệu


kế toán mới và Mở dữ liệu kế toán, nhấn nút .
Vào menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán.


Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Dữ liệu kế toán Tên dữ liệu kế toán cần làm việc
Tên người dùng Tên dùng để mở dữ liệu kế toán (Mặc định ban đầu là
ADMIN)
Mật khẩu Mật khẩu dùng để mở dữ liệu kế toán (Mặc định ban
đầu là bỏ trống)
Đồng ý Thực hiện mở dữ liệu kế toán với các thông tin vừa khai
Hủy bỏ Đóng hộp hội thoại, không mở dữ liệu kế toán


47
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại
Tùy chọn Hiển thị hoặc ẩn đi các tùy chọn đăng nhập vào máy chủ
bao gồm: Tên máy chủ, Giao thức mạng, Cổng, Máy
chủ SQL

Chọn dữ liệu kế toán cần mở tại ô Dữ liệu kế toán.


Nhập tên dùng để mở dữ liệu kế toán vào ô Tên người dùng.


Nhập mật khẩu dùng để mở dữ liệu kế toán (nếu có) vào ô Mật khẩu.


Nhấn nút để mở dữ liệu kế toán.


Trong trường hợp không mở được dữ liệu kế toán, người sử dụng nhấn nút
và kiểm tra các thông tin Tên máy chủ, Giao thức mạng,
Cổng và Máy chủ SQL đã được thiết lập đúng như dịch vụ MISA SME.NET
2010 Server hay chưa. Tham khảo trang 53 để biết cách lấy thông tin dịch
vụ MISA SME.NET 2010 Server.
Nếu dữ liệu kế toán của doanh nghiệp có nhiều chi nhánh thì hộp hội thoại
Đăng nhập còn có thêm ô Chi nhánh, cho phép người sử dụng chọn chi
nhánh cần làm việc.
48
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010


PHỤ LỤC 1: CÁC VẤN ĐỀ NẢY SINH VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

1. Vấn đề cài đặt và sử dụng
Câu 1: Máy tính của tôi cài hệ điều hành Windows XP bản Service Pack 1
(SP1). Vậy làm thế nào để tôi có thể nâng cấp lên SP2 hoặc SP3 để cài đặt
được phần mềm MISA SME.NET 2010?
Trả lời:
Để nâng cấp hệ điều hành Windows XP từ SP1 lên SP2 hoặc SP3, người sử
dụng vào website của Microsoft www.microsoft.com để download tệp
WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.exe (nếu là SP2 - dung lượng 266MB)
hoặc tệp WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe (nếu là SP3 - dung
lượng 316.4MB). Việc download này là hoàn toàn miễn phí. Sau khi
download xong, người sử dụng kích đúp vào tệp này để tiến hành cài đặt
nâng cấp hệ điều hành Windows XP.


Câu 2: Máy tính của tôi sử dụng hệ điều hành Windows Vista. Trong quá
trình cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2010 thì gặp lỗi không cài được
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. Vậy tôi phải làm thế nào?
Trả lời:
Nếu gặp lỗi trên, người sử dụng cần nâng cấp hệ điều hành Windows Vista
của mình lên bản Service Pack 2 bằng cách: Vào website của Microsoft
www.microsoft.com để download tệp Windows6.0-KB948465-X86.exe
dung lượng 348.3MB. Việc download này là hoàn toàn miễn phí. Sau khi
download xong, người sử dụng kích đúp vào tệp này để cài đặt nâng cấp.
Khi việc nâng cấp hệ điều hành Windows Vista lên bản Service Pack 2 hoàn
thành thì người sử dụng có thể cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
bình thường.
49
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Câu 3: Tại sao khi cài đặt MISA SME.NET 2010 thì máy tính báo lỗi như
hình sau và không thực hiện được việc cài đặt?
Trả lời:
Lỗi này xảy ra khi máy tính của người sử dụng đang chạy chương trình diệt
virus như Kaspersky… Trong trường hợp này, người sử dụng cần tắt
chương trình diệt virus trước khi tiến hành cài đặt MISA SME.NET 2010.
(Sau khi cài đặt thành công thì khởi động lại chương trình diệt virus và chạy
như bình thường)
Sau đây là hướng dẫn tắt chương trình diệt virus Kaspersky:
Kích chuột phải vào biểu tượng Kaspersky tại góc dưới bên phải của


màn hình và chọn Exit.
50
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Câu 4: Tôi phải làm gì khi trong quá trình cài đặt và sử dụng MISA
SME.NET 2010, trình diệt virus BitDefender trên máy tính của tôi xuất hiện
các thông báo như hình sau?
Trả lời:
Thông báo trên xuất hiện khi trình diệt virus muốn hỏi người sử dụng có cho
phép mở cổng dịch vụ cho MISA SME.NET 2010 hay không. Người sử
dụng cần nhấn nút để cho phép mở cổng cho dịch vụ và tiếp tục
sử dụng MISA SME.NET 2010 bình thường.


Câu 5: Bằng mọi cách mà máy tính của tôi vẫn không thể cài được SQL
Server 2005 thì phải làm thế nào?
Trả lời:
Nếu bằng mọi cách mà máy tính vẫn không thể cài được SQL Server 2005
thì người sử dụng cần dùng công cụ có sẵn trong DVD của phần mềm
MISA SME.NET 2010 để gỡ bỏ thành phần MSXML 6.0 Parser trong máy
tính, sau đó mới có thể cài được SQL Server 2005.
Cách gỡ bỏ thành phần MSXML 6.0 Parser như sau:


51
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Cho đĩa DVD của phần mềm MISA SME.NET 2010 vào ổ đĩa.


Trên đĩa DVD, mở thư mục Setup, mở tiếp thư mục Tools\Windows


Installer Clean Up, sau đó kích đúp vào tệp msicuu.exe.
Trên hộp hội thoại Windows Installer Clean Up, chọn dòng có tên


MSXML 6.0 Parser.
Nhấn nút .

Sau khi gỡ bỏ thành phần MSXML 6.0 Parser, người sử dụng tiến hành


cài đặt SQL Server 2005 như bình thường.


Câu 6: Máy tính đóng vai trò làm máy chủ khi sử dụng MISA SME.NET
2010 bắt buộc phải có những thành phần nào chạy?
Trả lời:
Máy tính đóng vai trò làm máy chủ khi sử dụng MISA SME.NET 2010 bắt
buộc phải có những thành phần sau chạy:
MISA SME.NET 2010 Server


SQL Server 2005 Express52
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Câu 7: Làm thế nào để biết MISA SME.NET 2010 Server đang chạy? Cách
lấy thông tin cổng dịch vụ của MISA SME.NET 2010 Server?
Trả lời:
Để kiểm tra dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server có đang chạy hay không,
thực hiện các thao tác sau:
Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010


Tools\Service Manager, hoặc kích chuột phải vào biểu tượng MISA
SME.NET 2010 Service Manager tại góc dưới bên phải của màn hình
và chọn Hiện.
Xuất hiện hộp hội thoại:

53
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Kiểm tra xem nút có đang được chọn không. Nếu


không, nhấn nút này để chạy dịch vụ MISA SME.NET 2010. (Nếu ô Tự
động chạy dịch vụ khi khởi động chưa được tích chọn, người sử dụng
nên dừng dịch vụ rồi tích chọn vào ô này, sau đó khởi động lại dịch vụ để
dịch vụ này luôn chạy khi khởi động máy tính)
Trong quá trình tạo và làm việc với dữ liệu kế toán, người sử dụng phải nhập
đúng thông tin Tên máy chủ, Giao thức mạng và Cổng trên hộp hội thoại này
thì mới có thể truy nhập vào máy chủ để thực hiện các công việc trên.


Câu 8: Tại sao khi tạo dữ liệu kế toán mới hoặc khi đăng nhập vào dữ liệu
kế toán lại không hiện ra máy chủ SQL nào? Phải làm thế nào để kiểm tra
thông tin máy chủ SQL?
Trả lời:
Khi tạo dữ liệu kế toán mới hoặc khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán mà
không thấy máy chủ SQL nào là do máy chủ SQL đang ở trạng thái không
chạy. Để chạy máy chủ SQL, người sử dụng cần thực hiện các thao tác sau:
+ Vào Start\Programs\Microsoft SQL Server 2005\Configuration
Tools\SQL Server Configuration Manager, xuất hiện hộp hội thoại
SQL Server Configuration Manager.
+ Tại thanh trái của hộp hội thoại, chọn SQL Server 2005 Services. Tại
màn hình bên phải, chọn dòng có tên SQL Server (MISASME2010).
54
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
+ Kiểm tra xem trạng thái tại cột State có là Running hay không. Nếu
không, kích chuột phải và chọn Start để chạy dịch vụ này.
Người sử dụng chỉ cần kiểm tra dịch vụ này một lần duy nhất vì sau khi
được khởi động, dịch vụ này sẽ tự động chạy ở những lần tiếp theo.


Câu 9: Tại sao tôi không kết nối được tới máy chủ để tạo dữ liệu kế toán mới
hoặc mở dữ liệu kế toán của công ty?
Trả lời:
Vấn đề trên xảy ra thường do các nguyên nhân sau:
1. Đường mạng không kết nối được
Người sử dụng cần kiểm tra kết nối từ máy trạm đến máy chủ bằng cách:
Trên máy trạm, vào Start\Run gõ CMD để hiện ra màn hình Console.


Gõ lệnh: PING


Ví dụ: ping vtxuyen (Tên máy chủ là vtxuyen)55
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn phím Enter.

Kết quả Ping cho ta biết:
Địa chỉ IP của máy chủ vtxuyen là 192.168.10.30


Các thông báo cho biết có tín hiệu phản hồi từ máy chủ. Trong trường


hợp này kết nối đến máy chủ thông, chuyển sang kiểm tra Firewall và
MISA SME.NET 2010 Server.
Trong trường hợp lệnh Ping không thực hiện được, ta cần kiểm tra:
Kết nối mạng vật lý: Kiểm tra cáp mạng, card mạng, hub/switch có hoạt


động không.
Cấu hình mạng: Kiểm tra việc cài đặt các giao thức mạng tại máy chủ và


máy trạm có sử dụng TCP/IP và đã đánh địa chỉ IP đúng chưa.
Tên máy và IP: Có thể kết nối bằng IP được nhưng kết nối bằng tên máy


lại không được do các máy chưa nhận biết được tên máy chủ, hoặc do
máy chủ dịch vụ DNS không hoạt động.
2. Cổng dịch vụ bị chặn bởi Firewall - tường lửa (đối với máy chủ dùng
hệ điều hành Windows)
Để kiểm tra cổng dịch vụ có bị chặn bởi tường lửa hay không, thực hiện các
thao tác sau:
Vẫn ở màn hình Console, gõ lệnh: TELNET 62009


Ví dụ: telnet vtxuyen 6200956
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Số 62009 là số mặc định của cổng (port) máy chủ MISA SME.NET 2010
sử dụng để giúp các máy trạm kết nối vào máy chủ. Nếu người sử dụng
không dùng số mặc định này mà đổi sang số khác thì gõ số đó vào đây.
Cách lấy thông tin về số của cổng vui lòng tham khảo trang 53.
Nhấn phím Enter.


Sau khi gõ lệnh trên và nhấn phím Enter, nếu toàn bộ nội dung trên màn
hình biến mất có nghĩa là cổng trên máy chủ hoạt động bình thường. Kết nối
tốt, MISA SME.NET 2010 Server hoạt động và không bị Firewall chặn.
Trong trường hợp lỗi, màn hình sẽ hiện ra như sau:
Nếu gặp lỗi không kết nối được như hình trên, cần khắc phục việc bị chặn
bởi Firewall như sau:
Có nhiều loại Firewall: Windows cung cấp sẵn Firewall đi kèm với hệ


điều hành XP, Server, Vista, Windows 7. Ngoài ra còn có các Firewall
thương mại khác như Zone Alarm, ISA Server, Firewall của các phần

57
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

mềm diệt virus như BitDefender, Symantec Antivirus... Với MISA
SME.NET 2010 Server, quản trị mạng cần mở cổng 62009 (hoặc số khác
nếu người sử dụng đã đổi cổng mặc định) của server cài MISA
SME.NET 2010 Server.
Cách cấu hình lại Firewall (Tài liệu này chỉ hướng dẫn cách cấu hình lại


Firewall trên hệ điều hành Windows XP):
+ Vào Control Panel, chọn Windows Firewall.
Chế độ On: Tất cả các kết nối từ các máy khác đến đều bị chặn, ngoại trừ
các chương trình được liệt kê trong tab Exceptions.
Don't allow exceptions:
+ Nếu không được đánh dấu: Những chương trình được liệt kê trong tab
Exceptions vẫn được phép kết nối.
+ Nếu được đánh dấu: Không có bất cứ ngoại trừ nào.
Chế độ Off: Tắt Firewall, không chặn bất cứ kết nối nào.

58
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Để các máy Client khác có thể kết nối đến MISA SME.NET 2010
Server, có hai lựa chọn:
+ Lựa chọn 1. Đặt Firewall ở chế độ Off, cách này sẽ kém an toàn hơn.
Hoặc:
+ Lựa chọn 2. Đặt Firewall ở chế độ On, thêm MISA SME.NET 2010
Service vào danh sách Exceptions (Chú ý không được tích vào Don't
allow exceptions). Để thực hiện được việc này, nhấn vào tab
Exceptions. Chọn Add Program, chọn đường dẫn đến file
MISASMEServer.exe (trong thư mục C:\ MISA Group\MISA
SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010 Server\bin). Sau khi thêm,
kiểm tra MISASMEServer.exe đã có trong danh sách và đã được tích
chọn. Cuối cùng nhấn nút .
3. Dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server trên máy chủ chưa hoạt động
Để kiểm tra dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server, tham khảo câu 7 trang 53.


59
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Câu 10: Máy tính của tôi cài trình diệt virus BitDefender 2008. Tôi phải làm
gì khi trong quá trình tạo dữ liệu kế toán mới hoặc mở dữ liệu kế toán của
công ty thì gặp lỗi như hình sau?
Trả lời:
Nếu gặp lỗi như hình trên, người sử dụng cần khởi động lại dịch vụ MISA
SME.NET 2010 Server bằng cách sau:
Kích chuột phải vào biểu tượng MISA SME.NET 2010 Service Manager


tại góc dưới bên phải của màn hình và chọn Dừng.
60
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Sau đó, tiếp tục kích chuột phải vào biểu tượng MISA SME.NET 2010


Service Manager tại góc dưới bên phải của màn hình và chọn Chạy.
Sau khi khởi động lại dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server, người sử dụng
thực hiện tạo dữ liệu kế toán mới hoặc mở dữ liệu kế toán của công ty như
bình thường.
Trong quá trình khởi động lại dịch vụ MISA SME.NET 2010 Server, có thể
trình diệt virus BitDefender 2008 sẽ hỏi người sử dụng có cho phép mở
cổng cho dịch vụ của MISA SME.NET 2010 hay không, người sử dụng cần
lựa chọn đồng ý bằng cách nhấn nút .


2. Vấn đề tiếng Việt
Câu 1: Sau khi cài đặt chương trình không hiển thị tiếng Việt phải làm như
thế nào?
Trả lời:
MISA SME.NET 2010 sử dụng font Unicode có sẵn trong Windows. Việc
không hiển thị tiếng Việt được là do người sử dụng đã lựa chọn font khác để
hiển thị.
Để hiển thị được tiếng Việt, thực hiện một trong các cách sau:
61
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Cách 1:
Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA SME.NET 2010


Tools\MISA Viet Setting.
Xuất hiện hộp hội thoại MISA Vietnamese System Font Setting.

Tại ô Chương trình, chọn Unicode TCVN 6909:2001.


Nhấn nút , xuất hiện thông báo:

Nhấn nút .


Nhấn nút để đóng hộp hội thoại MISA Vietnamese


System Font Setting.

62
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Trước khi thực hiện thao tác thiết lập font này người sử dụng nên lưu cấu
hình font hiện tại để sử dụng lại nếu cần. Cách lưu cấu hình font như sau:
Nhấn chuột phải vào màn hình Desktop của Windows, chọn Properties, sau
đó nhấn nút và chọn , chọn .
Cách 2:
Nhấn chuột phải vào màn hình Desktop của Windows, chọn Properties.


Trên hộp hội thoại Display Properties, chọn trang Appearance, sau đó


nhấn nút .
Trên hộp hội thoại Advanced Appearance, lựa chọn từng thành phần


của Windows trong mục Item. Nếu mục nào có phần Font sáng thì lựa
chọn font Microsoft Sans Serif, Arial hoặc Tahoma.
Sau khi lựa chọn và chuyển đổi tất cả các thành phần và font, nhấn nút


sau đó chọn tiếp .
Nhấn nút để đóng hộp hội thoại.

Câu 2: Khi làm việc với MISA SME.NET 2010 không gõ được tiếng Việt
phải làm như thế nào?
Trả lời:
Việc không gõ được tiếng Việt có thể do một trong các nguyên nhân sau:
Máy tính đang sử dụng cùng một lúc nhiều bộ gõ như ABC, Vietkey,


Unikey… Trong trường hợp này, phải tắt tất cả các bộ gõ và chỉ để lại
một bộ gõ Vietkey hoặc UniKey.
Phần mềm gõ tiếng Việt đã bị người sử dụng đóng lại. Trong trường hợp


này phải khởi động lại chương trình gõ tiếng Việt như Vietkey hoặc
UniKey.
Phần mềm gõ tiếng Việt đang để ở chế độ tiếng Anh. Trong trường hợp


này cần chuyển bộ gõ về chế độ gõ tiếng Việt (với bảng mã là Unicode).
63
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Câu 3: Khi gõ tiếng Việt trong chương trình MISA SME.NET 2010 thấy
xuất hiện ký tự lạ phải làm như thế nào?
Trả lời:
Do phần mềm gõ tiếng Việt đang để chế độ gõ tiếng Việt với bảng mã không
phải là Unicode, vì vậy phải đổi sang gõ tiếng Việt bằng bảng mã Unicode.
Để đổi sang bảng mã Unicode trong Vietkey hoặc UniKey, kích chuột phải
vào biểu tượng của chương trình tại góc dưới phải của màn hình, chọn
Unicode.
Ví dụ minh họa:
Câu 4: Khi xem trợ giúp trực tuyến, phông tiếng Việt tại thanh trái của màn
hình trợ giúp rất khó xem. Phải làm gì để phông chữ hiển thị bình thường?
Trả lời:
Việc phông chữ hiển thị khó xem là do máy tính của người dùng chưa cài
một số phông cần thiết. Để giúp người sử dụng xem trợ giúp được dễ dàng,
MISA SME.NET 2010 đã tích hợp bộ phông cần thiết này trong bộ cài của
sản phẩm.64
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Tài liệu này sẽ hướng dẫn cách cài phông trong hệ điều hành Windows XP.
Cách thực hiện như sau:
Cho đĩa DVD phần mềm MISA SME.NET 2010 vào ổ đĩa.


Nhấn nút Start, chọn mục Settings.


Chọn tiếp Control Panel.

Trên cửa sổ Control Panel, kích đúp vào biểu tượng Regional and


Language Options.
65
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Trên hộp hội thoại Regional and Language Options hiện ra, chọn trang


Languages. Sau đó tích chọn vào mục Install files for complex script.
Sau khi tích chọn như trên, xuất hiện thông báo:

Nhấn nút . Sau đó trên hộp hội thoại Regional and Language


Options tiếp tục nhấn nút , xuất hiện hộp hội thoại sau:
66
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
Nhấn nút , xuất hiện cửa sổ yêu cầu chọn tệp chứa phông


cần cài đặt. Lúc này, người sử dụng tìm đến đĩa DVD, chọn thư mục
Utilities, chọn tiếp thư mục Viet Nam Font và nhấn chọn tệp
FTLX041E.DL_ nằm trong thư mục này.
Nhấn nút để mở tệp vừa chọn.

67
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn nút , hệ thống bắt đầu cài đặt phông.

Sau khi phông chữ đã được cài đặt xong, hệ thống sẽ yêu cầu khởi động


lại máy tính để các phông vừa cài có hiệu lực.
Nhấn nút để khởi động lại máy tính. Sau khi máy tính đã được


khởi động lại, phông tiếng Việt tại thanh trái của màn hình trợ giúp sẽ
hiển thị bình thường.
68
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010


PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH

1. Giới thiệu chung
Trong đĩa DVD phần mềm MISA SME.NET 2010, ngoài bộ cài của sản
phẩm và sách, phim hướng dẫn sử dụng sản phẩm, MISA còn hỗ trợ người
sử dụng bằng cách cung cấp sẵn một số phần mềm tiện ích sau:
UniKey


WinRAR


Foxit Reader


MISA Remote Support


Để cài đặt các phần mềm tiện ích này, người sử dụng tham khảo trang 27.

2. Bộ gõ tiếng Việt UniKey
2.1. Ý nghĩa
UniKey là phần mềm dùng để gõ tiếng Việt. UniKey dễ dùng, gọn nhẹ, hỗ
trợ nhiều bảng mã thông dụng như Unicode, TCVN 3 (ABC), VNI
Windows,…
2.2. Cách sử dụng
Khởi động UniKey


Vào Start\Programs\UniKey Vietnamese Input Method\UniKey, xuất


hiện hộp hội thoại:
69
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

Nhấn nút để đóng hộp thoại, khi đó biểu tượng của UniKey


sẽ xuất hiện tại góc dưới phải của màn hình.
+ Nếu đang ở chế độ gõ tiếng Việt, biểu tượng có dạng chữ V .
+ Nếu đang ở chế độ gõ tiếng Anh, biểu tượng có dạng chữ E .
Chọn chế độ gõ tiếng Việt


Nếu UniKey đang ở chế độ gõ tiếng Anh, để chuyển sang tiếng Việt,


người sử dụng nhấn chuột vào biểu tượng chữ E tại góc dưới phải của
màn hình, khi đó biểu tượng sẽ chuyển sang chữ V .
Chọn bảng mã Unicode


Nếu UniKey đang ở chế độ gõ tiếng Việt, tuy nhiên khi người sử dụng gõ


thì xuất hiện ký tự lạ thì có thể là do bảng mã đang được chọn không phải
là bảng mã Unicode.
Để chuyển sang bảng mã Unicode, người sử dụng kích chuột phải vào


biểu tượng của UniKey tại góc dưới phải của màn hình, chọn Unicode
dựng sẵn.
3. Phần mềm nén/giải nén WinRAR
3.1. Ý nghĩa
WinRAR là phần mềm dùng để nén và giải nén, cho phép người sử dụng
nén nhỏ các file để tiện cho việc gửi email, hay truyền tải file qua Internet…

70
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

3.2. Cách sử dụng
Nén tệp/thư mục


Nén thành một tệp duy nhất: Đây là kiểu nén thường được sử dụng nhất.


Các tệp hoặc thư mục sẽ được nén thành một tệp duy nhất có định dạng
.rar. Cách thực hiện như sau:
+ Kích chuột phải vào tệp hoặc thư mục cần nén.
+ Chọn Add to “TÊN TỆP/THƯ MỤC.rar”.
Ví dụ: Để nén thư mục có tên Marketing Toolkit, người sử dụng kích
chuột phải vào tệp này rồi chọn Add to “Marketing Toolkit.rar”.
Nén chia nhỏ tệp: Kiểu nén này cho phép người sử dụng chia một tệp


hoặc thư mục có dung lượng lớn thành nhiều tệp .rar có dung lượng nhỏ
để có thể chuyển qua mail một cách dễ dàng. Cách thực hiện như sau:
+ Kích chuột phải vào tệp hoặc thư mục cần nén.
+ Chọn Add to archive, xuất hiện hộp hội thoại Archive name and
parameters.
+ Theo mặc định tên tệp nén sẽ chính là tên của tệp hoặc thư mục ban
đầu. Tuy nhiên nếu muốn, người sử dụng có thể đổi tên này tại ô
Archive name.
+ Tại ô Split to volumes, bytes, người sử dụng chọn dung lượng mà
một tệp nén sẽ chứa. Ví dụ: Thư mục Marketing Toolkit có dung
lượng 9MB và người sử dụng muốn nén thành 3 tệp nhỏ mỗi tệp chứa
3MB dữ liệu, khi đó người sử dụng nhập số 3000000 vào đây. (Đơn vị
tại đây là đơn vị bytes)
71
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
+ Sau khi nén xong, tùy theo độ lớn của tệp hoặc thư mục gốc mà phần
mềm sẽ tạo ra số lượng tệp con khác nhau. Các tệp con này lần lượt có
đuôi là .part1.rar, .part2.rar, part3.rar,… (Trong ví dụ trên, phần mềm
sẽ tạo ra 3 tệp lần lượt là: Marketing Toolkit.part1.rar, Marketing
Toolkit.part2.rar, Marketing Toolkit.part3.rar)
Giải nén


Để giải nén tệp .rar, người sử dụng kích chuột phải vào tệp cần giải nén,


chọn Extract Here.
Nếu tệp cần giải nén gồm nhiều part thì người sử dụng phải lưu tất cả các


part vào chung một thư mục, sau đó kích chuột phải vào một part bất kỳ
rồi thực hiện như trên.

4. Phần mềm đọc tệp .PDF - Foxit Reader
4.1. Ý nghĩa
Foxit Reader là phần mềm cho phép người sử dụng mở các tệp có định dạng
.pdf.

72
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

4.2. Cách sử dụng
Sau khi người sử dụng cài đặt phần mềm, các tệp có định dạng .pdf sẽ


hiển thị biểu tượng của Foxit Reader trước tên tệp. Để mở tệp nào,
người sử dụng chỉ cần kích đúp vào tệp đó.

5. Hỗ trợ từ xa MISA Remote Support
5.1. Ý nghĩa
MISA Remote Support là chương trình cho phép người sử dụng nhận sự hỗ
trợ của nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA trực tiếp ngay trên
máy tính của người sử dụng mà không cần nhân viên MISA đến tận đơn vị
của người sử dụng.
MISA Remote Support không cần cài đặt, người sử dụng chỉ cần kích chuột
để chạy chương trình này. Tuy nhiên để có thể nhận được sự hỗ trợ từ xa
bằng MISA Remote Support thì máy tính của người sử dụng phải có kết nối
Internet với toàn quyền truy nhập.

5.2. Cách sử dụng
Khi muốn nhận sự hỗ trợ bằng MISA Remote Support, người sử dụng


cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Liên hệ với nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA để


yêu cầu được hỗ trợ bằng MISA Remote Support.
Bước 2: Chạy chương trình MISA Remote Support


+ Vào Start\Programs\MISA SME.NET 2010\MISA Remote
Support; hoặc mở đĩa DVD phần mềm MISA SME.NET 2010, sau
đó trên màn hình giới thiệu đĩa DVD nhấn nút Phần mềm tiện ích,
tiếp tục nhấn nút MISA Remote Support, xuất hiện màn hình sau:
73
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010
+ Đọc số tại ô ID cho nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA.
+ Đợi nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA kết nối và hỗ trợ
người sử dụng.
Bước 3: Nhận sự hỗ trợ


+ Khi nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA đã kết nối thành
công, màn hình của người sử dụng sẽ hiển thị với nền màu xanh và
cửa sổ nhỏ xuất hiện tại góc dưới bên phải màn hình.
74
Hướng dẫn cài đặt MISA SME.NET 2010

+ Lúc này nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA sẽ thao tác trên
máy tính của người sử dụng. Người sử dụng sẽ nhìn thấy toàn bộ thao
tác đó, biết được nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA làm gì
và làm như thế nào, do đó mọi vướng mắc của người sử dụng đều có
thể được giải quyết nhanh chóng.
Một số chức năng trong quá trình nhận hỗ trợ


Trong quá trình nhận sự hỗ trợ của nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng
MISA, người sử dụng có thể thực hiện một số chức năng trên cửa sổ tại góc
dưới bên phải màn hình. Cách thực hiện như sau:
Để trao đổi với nhân viên Tư vấn & Hỗ trợ khách hàng MISA: Nhấn


chuột vào biểu tượng Extra, sau đó chọn Chat.
Để kết thúc phiên hỗ trợ: Nhấn chuột vào biểu tượng .

75
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản