Hướng dẫn cài đặt phần mềm rational rose 2003

Chia sẻ: virut_ttvr

Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Hướng dẫn cài đặt phần mềm rational rose 2003.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt phần mềm rational rose 2003

 

  1. Hướng dẫn cài đặt phần mềm rational rose 2003 Bước 1: Nhấn vào file cài đặt setup.exe có trong đĩa Hình 1 Chọn mục như hình 2 Hình 2 Bấm Next liên tục cho đến khi kết thúc
  2. Bước 2: Crack chương trình Vào start> all programs> Rational software> Rational Rose Enterprise edition Hình 3 Sau đó Hình 4 Sau đó nó sẽ hiện lên bảng này. Như vậy đã thành công Hình 5 Các bạn tắt nó đi rồi khởi động chương trình lên. Bây giờ các bạn có thể vẽ vời hay làm gì tuy ý. Chúc các bạn thành công!!!
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản