Hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans

Chia sẻ: danchoi_107

Tài liệu hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans.Giúp cho các bạn tháo tác nhanh chóng trong việc cài đặt. Chúc các bạn thành công

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt tomcat và cấu hình với netbeans

KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TOMCAT 6.0 VÀ CẤU HÌNH VỚI NETBEANS 6.7.1
1
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Bước 1: Download Tomcat 6.0

Download tại: http://tomcat.apache.org/download-60.cgi
Chọn http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.20/bin/apache-
tomcat-6.0.20.exe

Sau khi download về:
2
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Bước 2: Cài đặt Tomcat

Nhấp vào file .exe rồi chọn next
3
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn I Agree
4
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo check all rồi chọn Next
,

Tiếp theo chọn vị trí cài đặt Tomcat
5
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn Port 8080, username: admin, password: admin
6
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn đường dẫn đến JVM, rồi chọn Install
Tiếp theo chọn Finish
7
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Biểu tượng sau khi cài đặt và run thành côngBước 3: Cấu hình Tomcat với Netbeans

- Vào Window Services
8
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Kết quả:
9
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn Chọn Servers Add Server
10
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn Tomcat 6.0 và chọn Next
11
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tiếp theo chọn thư mục cài đặt Tomcat, cung cấp username là admin, password là admin
12
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Kết quả cài đặt thành công
13
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Bước 4: Chạy thử web application

Chọn /examples Open In Browser
14
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Kết quả như sau:
15
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Sau đó có thể chọn Servlet examples hay JSP examples để chạy thử, vi dụ ở đây tôi chọn
Servlets Examples
16
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Bạn có thể chọn Execute để chạy thử hoặc chọn Source để xem mã nguồn, ví dụ đầu tiên
tôi chọn Excute của web application HelloWorld
17
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Quay lại trang trước chọn Source của web application Hello
18
KHOA CNTT – ĐHKHTN – CHUYÊN ĐỀ JAVA 2009
Tương tự có thể xem các web application khác.HẾT
19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản